Achteraf te waarderen leiderschapsactiviteiten

Voor schoolleiders in het primair onderwijs

Als schoolleider ontwikkelt u zich voortdurend. U kunt kiezen voor formeel leren door deel te nemen aan een gecertificeerde opleiding. Een andere manier waarop u zich ontwikkelt is via informeel leren. U hebt bijvoorbeeld een boek gelezen dat u nieuwe inzichten heeft gegeven of hebt geleerd van het oplossen van een vraagstuk tijdens uw werk. Informeel leren omvat dus alle vormen van leren waarbij er geen sprake is van vooraf gecertificeerd opleidingsaanbod.

Informele leeropbrengsten kunt u achteraf laten waarderen door een Professioneel Beoordelaar om deze te laten meetellen voor uw herregistratie in het Schoolleidersregister. De B&T academie heeft een waarderingstraject ingericht dat door het Schoolleidersregister is gecertificeerd.

Wijzigingen Schoolleidersregister PO

Vanaf 17 november 2020 voert het Schoolleidersregister PO een aantal wijzigingen door passend bij de nieuwe beroepsstandaard.  Schoolleiders die nu al in een waarderingstraject van B&T zitten, kunnen dat volgens de oorspronkelijke ordening van de professionaliseringsthema’s nog afronden tot 1 februari 2021. In samenwerking met het Schoolleidersregister verstrekt  de B&T academie in deze overgangsfase een certificaat dat voldoet aan de nieuwe eisen.

Dit zijn de wijzigingen op een rij:

 • De termen ‘formeel leren’ en ‘informeel leren’ worden niet langer gebruikt. In plaats daarvan hanteert het register vanaf nu de begrippen ‘vooraf gewaardeerde activiteiten’ en ‘achteraf te waarderen activiteiten’.
 • De nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders in het PO spreekt over leiderschapspraktijken en niet langer over competenties.
 • De vijf leiderschapspraktijken zijn: visiegericht werken, ontwikkelen van mensen, ontwikkelen van de organisatie, leidinggeven aan de kwaliteit van het onderwijs, en investeren in goede relaties met de omgeving.
 • Naast deze praktijken is in de nieuwe beroepsstandaard expliciet aandacht voor persoonlijk leiderschap. Dat heeft alles te maken met de identiteit van de schoolleider: wie ben ik, wie wil ik zijn en hoe kan ik mezelf ontwikkelen.
 • Schoolleiders organiseren hun herregistratie tot nu toe met ontwikkeling op drie verschillende professionaliseringsthema’s per herregistratieperiode. De verplichting van drie verschillende thema’s vervalt. Na 17 november kunt u er dus ook voor kiezen om hetzelfde professionaliseringsthema verder te verdiepen.
 • Een herregistratieperiode behelst in totaal 100 punten.
  Bij informeel leren geldt nu: elk thema is 10 punten bij minimaal leerniveau 4.
  Als leerniveau 5 wordt gehaald, kennen we 10 punten extra toe.
  Als leerniveau 6 wordt behaald, kennen we 20 punten extra toe.
 • De professionaliseringsthema’s waar u uw leren op kunt laten waarderen zijn vanaf nu anders geordend. Ze zijn kleiner én er zijn thema’s toegevoegd.
 • Er komen vanaf nu elk jaar weer twee nieuwe thema’s bij, die door schoolleiders zelf worden ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u hier.

In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen die momenteel worden doorgevoerd.

De procedure voor het achteraf laten waarderen van uw activiteiten

Het aantonen van de substantiële ontwikkeling die u binnen de verschillende professionaliseringsthema’s hebt doorgemaakt, organiseert u zelf in negen stappen De B&T academie waardeert  vervolgens uw informeel leren zodat u deze leeropbrengsten kunt gebruiken voor herregistratie bij het Schoolleidersregister.

De negen stappen

 1. U meldt zich aan voor het laten waarderen van uw ontwikkeling op een professionaliseringsthema.
 2. B&T maakt een digitaal portfolio aan, dat u vervolgens zelf  vult met bewijs van uw ontwikkeling aan de hand van  opdrachten.
 3. U kiest of u gebruik wilt maken van begeleiding gedurende het waarderingstraject (optioneel).
 4. U geeft aan of u kiest voor de inzet van een reflectie-instrument dat u kan ondersteunen bij het opbouwen van de bewijsvoering en dat u tevens inzicht geeft in  uw persoonlijke leiderschapsprofiel (optioneel).
 5. Na het vullen van het digitaal portfolio vraagt u via de site het assessment aan.
 6. Het portfolio wordt door B&T inhoudelijk beoordeeld.
 7. B&T plant het assessmentgesprek of u wordt verzocht eerst nog aanvullingen in het digitaal portfolio te doen.
 8. Het assessmentgesprek vindt plaats.
 9. U ontvangt een certificaat bij een positieve waardering van uw ontwikkeling. Dit  kunt u uploaden in het Schoolleidersregister voor herregistratie. Wanneer tijdens het assessmentgesprek blijkt dat uw ontwikkeling nog niet substantieel genoeg is of nog niet het hele professionaliseringsthema dekt, ontvangt u van de assessor een ontwikkelingsgericht advies.

Begeleiding

Het vertalen van wat een schoolleider precies heeft geleerd naar één van de professionaliseringsthema’s kan soms lastig zijn. B&T biedt daarom ook een traject met begeleiding aan. De begeleider helpt u om persoonlijke leermomenten te vertalen naar concrete resultaten binnen het professionaliseringsthema en vraagt ook naar de juiste bewijzen. Hij helpt de schoolleider om aantoonbaar te maken wat hij heeft geleerd binnen welk professionaliseringsthema en hoe dat proces is verlopen: welke doelstellingen heeft de schoolleider zichzelf gesteld, hoe heeft hij daaraan gewerkt, in welke context heeft het vorm gekregen en wat was het resultaat.

Reflectie-instrument

B&T biedt ook een instrument aan dat de schoolleider helpt bij zelfreflectie tijdens het traject, dit is de Talenten Motivatie Analyse (TMA). De TMA is een persoonlijkheidsmeting. Natuurlijke drijfveren en talenten worden in kaart gebracht,  dit geeft inzicht in uw  persoonlijke profiel als leidinggevende: welk natuurlijk gedrag en daarmee talent ligt dichtbij me en waarvoor heb ik juist aangeleerd gedrag in te zetten? Wat betekent dit voor mijn interacties met anderen met andere profielen? Hoe kan ik hier bewuster mee omgaan?

Het instrument ondersteunt u bij het beantwoorden van de vraag op welke wijze u zich heeft ontwikkeld in zichtbaar gedrag en maakt inzichtelijk wat vervolgstappen kunnen zijn. Het is een hulpmiddel bij het concreet benoemen van uw gedragsveranderingen. Reflectie is immers een groot onderdeel van het zichtbaar maken van wat u heeft geleerd. Lees hier meer over de Talenten Motivatie Analyse.

Kosten

Een waarderingstraject met intake kost € 995,-. Een waarderingstraject met intake én begeleiding bedraagt € 1.200,-. Optioneel kunt u kiezen voor de inzet van de Talenten Motivatie Analyse (TMA, € 870,-). Deze bedragen zijn exclusief btw.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden voor het waarderingstraject van de B&T academie kan via deze pagina. Daar vindt u tevens meer informatie. Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Pauline Zwaal-Arora.

Pauline Zwaal-Arora

senior adviseur en directeur B&T werving & selectie