Leergang verbindend leidinggeven aan samenwerkingsverbanden

Sturen zonder strepen

Als leidinggevende van een samenwerkingsverband heeft u een unieke en uitdagende rol in het realiseren van passend onderwijs in de regio. U geeft dagelijks leiding aan een netwerk van samenwerkende schoolbesturen, scholen en andere belanghebbenden, zonder dat u een formele machtspositie heeft binnen deze organisaties. U brengt partijen samen, geeft richting aan de onderlinge dialoog, houdt zicht op het behalen van gedeelde resultaten, en dit allemaal in een complex speelveld met soms tegengestelde belangen. Dit vraagt om een bijzondere combinatie van persoonlijk en verbindend leiderschap, met als belangrijke elementen: de context, de ambities, het gedrag van stakeholders en uw persoonlijke visie. Leidinggeven aan een samenwerkingsverband is ‘sturen zonder strepen’. Het is sturen met lef en zelfkennis.

Een functie met lef vraagt om een leergang met lef. De unieke Leergang verbindend leidinggeven aan samenwerkingsverbanden biedt u handvatten en (zelf)inzicht om de impact van uw handelen te vergroten.

 • De leergang is persoonlijk: u krijgt (meer) inzicht in uw persoonlijke drijfveren, overtuigingen, talenten en kwaliteiten. Ook versterkt u uw persoonlijke leiderschapsvaardigheden.
 • De leergang is verdiepend: wij vergroten uw kennis en uw handelingsrepertoire als verbindend leider. Dit doen we door verschillende theorieën en stromingen praktisch en toepasbaar aan te reiken, toegespitst op de context van een directeur van een samenwerkingsverband passend onderwijs.

U volgt de leergang samen met andere leidinggevenden van samenwerkingsverbanden. Wij zorgen voor de verbinding met uw situatie, zodat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk van morgen.

Development Center als basis voor uw leren

In de eerste fase van de leergang neemt u deel aan een Development Center (DC). Een DC van B&T is een krachtig ontwikkelinstrument voor leidinggevenden in het onderwijs. Een DC zet u in één dag vanuit kracht, waardering en ontwikkeling aan tot leren. Het biedt inzicht in uw eigen ontwikkelpotentieel en direct toepasbare handvatten voor uw eigen onderwijspraktijk.

Een Development Center bestaat uit drie zogenoemde ‘werkplaatsen’: settings waarin u aan de slag gaat met kritische werksituaties uit uw eigen context. Tijdens de dag doorloopt u (in een tweetal) de drie werkplaatsen: een gesprekswerkplaats, een organisatie-opstellingswerkplaats en een reflectiewerkplaats. In alle drie werkplaatsen werkt u onder deskundige begeleiding van adviseurs van B&T en Kessels & Smit aan eigen vraagstukken uit uw samenwerkingsverband. De precieze invulling is afhankelijk van uw specifieke vraag. Aan het einde van de dag krijgt u een persoonlijke, waarderende terugkoppeling gericht op uw talenten en ontwikkelpotentieel. Deelname aan het DC verdiept uw eigen leervraag en zorgt dat de begeleiders van de leergang optimaal verbinding kunnen maken met uw unieke ontwikkelvraag.

Meer informatie over Development Centers vindt u hier op onze website.

Wat kunt u verwachten?

Het programma kenmerkt zich door een mix van theorie en praktijk. Er is volop ruimte om met elkaar als groep of individueel stil te staan bij vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van het samenwerkingsverband. Het programma bestaat uit:

 • Deelname aan het Development Center met een persoonlijk verslag en een jaar lang toegang tot het online platform van K&S Development Centers.
 • Zes intensieve bijeenkomsten van 9.30–17.00 uur.
 • Twee intervisiemomenten van een dagdeel.
 • Een ‘schaduwdag’ bij een collega-samenwerkingsverband.
 • Een persoonlijke online coachingsessie van 2 uur.

Tijdens de zes bijeenkomsten komen onder andere de volgende vragen aan bod:

 • Wat is systemisch leiderschap, hoe kan ik het versterken en hoe zet ik het in?
 • Wie ben ik als leidinggevende van het samenwerkingsverband? Wat zijn mijn drijfveren, verlangens, overtuigingen en dilemma’s?
 • Wat is verbindend leiderschap en wat is netwerkleiderschap?
 • Hoe kijk ik met een systeembril naar samenwerkingsvraagstukken? Hoe trek ik vastgelopen situaties weer vlot?
 • Hoe kan ik, vanuit de theorie van de proces- en interventiekunde, mijn impact als leidinggevende vergroten en zo effectiever werken aan de opdracht van mijn samenwerkingsverband?
 • Wat is het verhaal van mijn samenwerkingsverband? Wat is mijn eigen verhaal? En hoe vertel ik dat op een aansprekende manier?

Extra

Boven op het vaste programma bestaat de mogelijkheid tot kennissessies op maat. Tijdens deze (digitale) sessies kan het gaan over thema’s als governance, kwaliteitszorg, samenwerking met gemeenten en financiën. De behoefte in aanbod en inhoud wordt tijdens de leergang afgestemd met de deelnemers.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met een van de begeleiders, Marieke Reuter of Luuk van Aalst. Bekijk onze opleidingskalender voor het actuele aanbod. Mocht u daarin de leergang niet kunnen terugvinden maar wel geïnteresseerd zijn in deelname, stuur dan een mail naar academie@vbent.org. Wij nemen dan contact met u op zodra er nieuwe opleidingsdata zijn gepland.
De deelnamekosten zijn € 8.500,- p.p. (vrijgesteld van btw). Dit is inclusief alle faciliteiten en materialen.