Leergang kwaliteitszorg met ambitie (PO en (V)SO) 2024

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Zicht en grip op onderwijskwaliteit is binnen veel stichtingen en op veel scholen een belangrijk aandachtspunt. Iedereen die zich bezighoudt met kwaliteitsontwikkeling in het onderwijs weet dat het verbeteren van kwaliteit niet afhangt van getallen maar van dat wat er gebeurt tussen mensen in de organisatie. Welke stappen zet je met elkaar? Hoe kun je daadwerkelijk de kwaliteit beïnvloeden? Hoe ontwikkel je met elkaar, vanuit visie en ambities, een systeem van kwaliteitszorg dat recht doet aan die visie, dat in uitvoering aansluit bij de wettelijke kaders en de eigen ambities, en dat bijdraagt aan een op leren en verbeteren gerichte kwaliteitscultuur. Daarover gaat deze leergang, die bedoeld is voor iedereen die (mede)verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg.

B&T organiseerde de afgelopen jaren met succes verschillende edities van de Leergang Kwaliteitszorg primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. De leergang is bedoeld voor schoolleiders en kwaliteitszorgmedewerkers (werkend op school- of bestuursniveau) uit het PO en (V)SO. Het sinds augustus 2021 herziene toezichtkader van de onderwijsinspectie vraagt nieuwe zienswijzen, kennis en vaardigheden en een nieuwe attitude om impactvol te zijn en blijven. Deze leergang speelt hier gericht op in. Vanuit onze inhoudelijke kennis, de kracht van ontmoeting, het samen vergroten van inzicht en het met elkaar ontwikkelen. 

Ben jij er klaar voor?

De meeste scholen en besturen voeren regelmatig kwaliteitsonderzoeken uit en hebben de relevante kengetallen in beeld. Ze beschikken over veel informatie die helpt sturing te geven aan kwaliteitszorg. Ook het duiden en interpreteren van die data is op veel plekken al best in orde. Geldt dat ook voor jou? Dan ben je klaar voor de volgende stap. 

Verantwoorden en ontwikkelen

Wie met meer afstand naar kwaliteitszorg kijkt, ziet dat er verschil is tussen kwaliteitszorg gericht op controle en verantwoording, en kwaliteitszorg die wordt ingericht om ontwikkeling te monitoren. Alleen al de taal in beide oriëntaties verschilt. In de Leergang Kwaliteitszorg met ambitie (PO en (V)SO) gaan we in op de principes die komen kijken bij het inrichten van kwaliteitszorg vanuit de ‘controlekant’ en de ‘ontwikkelkant’. 

Voor wie?

De Leergang Kwaliteitszorg met ambitie (PO en (V)SO) is bedoeld voor iedereen die (mede)verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg. Steeds vaker is die verantwoordelijkheid in het onderwijs belegd bij specifiek daarvoor aangestelde medewerkers. Maar kwaliteitszorg kan ook een taak zijn van een leidinggevende of van een stafmedewerker met een breder takenpakket, of van de secretaris van het bestuur. Hoe het bij jullie ook is georganiseerd, als kwaliteitszorg tot jouw verantwoordelijkheden behoort, ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze leergang!

Wat levert het op?

 • Je leert om de verschillende fasen in de ontwikkeling van kwaliteitszorg te onderscheiden en jouw school/organisatie daarin te positioneren.
 • Je leert voor jouw school relevante informatie ten aanzien van onderwijskwaliteit te definiëren, te interpreteren en te beoordelen, gevolgd door het kiezen van gerichte, op jouw school afgestemde interventies. Tijdens de opvolging van deze handelingen vormt jullie visie op onderwijs het referentiepunt.
 • Je leert een actiegericht onderzoek uit te voeren gericht op kennis- en kwaliteitsontwikkeling.
 • Je leert om te gaan met het verschil tussen verantwoorden en ontwikkelen in relatie tot kwaliteitszorg. En je leert waarom dit verschil relevant is voor de wijze waarop je leiding geeft aan de kwaliteitszorg in de school.
 • Je verkrijgt inzicht in de verschillende rollen binnen de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsbeleid en vanuit dit inzicht kun je anderen aansturen. Zodoende kun je effectief sturen op het verbeteren van de leerprestaties en ambities in de leercyclus.

Praktijk én theorie

De Leergang Kwaliteitszorg met ambitie (PO en (V)SO) bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag. Daarin besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar geven we ook ruim baan aan de praktijk. Er wordt geput uit zowel de ruime praktijkervaring van de cursusleiding als praktijkcases die de deelnemers zelf inbrengen.

Visie

B&T heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van onderwijsorganisaties bij de inrichting van hun kwaliteitsmanagement. B&T doet dit vanuit een uitgesproken visie op kwaliteitszorg in het onderwijs. Daarover publiceerden wij het boek Kwaliteitszorg heeft een geest!?  en de opvolger De geest uit de fles, van bureaucratie naar bezieling. Deelnemers aan de leergang ontvangen een exemplaar van dit laatste boek.

Herregistratie als schoolleider

De Leergang Kwaliteitszorg met ambitie (PO en (V)SO) is door het Schoolleidersregister PO gecertificeerd als aanbod van ‘vooraf gewaardeerde activiteiten’. Elke vier jaar haal je voor jouw herregistratie 100 punten. Actieve deelname aan deze leergang staat voor 65 punten. De totale studiebelasting is 83 uur. Het programma dekt inhoudelijk de professionaliseringsthema’s ‘Kwaliteitsmanagement’, ‘Visiegestuurd onderwijs’, ‘Onderzoeksmatig werken’ en ‘Transparantie en verantwoording’.   
Actuele informatie over herregistratie in het Schoolleidersregister PO vind je in dit artikel.

Deelnemer Helma Hendriks

over de leergang kwaliteits­zorg met ambitie

 • Waar
  B&T, Krijn Taconiskade 418, 1087 HW Amsterdam
 • Wanneer
  19-03-2024, 10:00 - 16:00
  17-04-2024, 10:00 - 16:00
  21-05-2024, 10:00 - 16:00
  19-06-2024, 10:00 - 16:00
 • Organisatie
  B&T academie
 • Programma

  De Leergang kwaliteitszorg met ambitie (PO en (V)SO) bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag.

 • Kosten
  € 1.795,- (vrijgesteld van btw)
 • Inschrijven
 • Voorwaarden
  • Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst.
  • Deze leergang vindt plaats bij voldoende aanmeldingen
  • U kunt uw aanmelding tot zes weken voor aanvang van deze leergang kosteloos annuleren. Daarna worden annuleringskosten in rekening gebracht, tenzij u zich laat vervangen door een collega.
  • Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. Mocht een bijeenkomst – door omstandigheden of restricties – niet fysiek kunnen plaatsvinden, dan zorgen wij voor een alternatief.

Docenten