Leergang kwaliteitszorg VO (najaar 2023)

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs vraagt om een volgende stap! De meeste scholen en besturen hebben inmiddels de relevante kengetallen in beeld. Het ManagementVenster biedt belangrijke benchmarkgegevens en op veel scholen wordt Wolf ingezet voor analyses per vakgebied. Er is dus heel veel informatie beschikbaar die de resultaten in beeld brengt. En die helpt sturing te geven aan kwaliteitszorg en uitvoering te geven aan het Bestuursakkoord VO. Ook de manier waarop dat gebeurt, doet ertoe. Daarover publiceerde B&T de boeken ‘Kwaliteitszorg heeft een geest!? Acht principes van strategisch kwaliteitsmanagement’ en ‘De geest uit de fles. Van bureaucratie naar bezieling’.

Het duiden van kengetallen heb je inmiddels waarschijnlijk (bijna) onder de knie. Tegelijk heb je waarschijnlijk ervaren dat het boeken van progressie in gerealiseerde kwaliteit niet afhangt van getallen maar van menselijke factoren. Meten is één, weten is twee. Nu is het tijd voor de derde stap: het effectief handelen vanuit jouw eigen functie. Hoe kunnen medewerkers kwaliteitszorg of leidinggevenden daadwerkelijk de kwaliteit beïnvloeden? Hoe sluiten we aan bij het nieuwe kader van de onderwijsinspectie, op bestuurs- en schoolniveau? Dáárover gaat de Leergang kwaliteitszorg voortgezet onderwijs.

Voor wie?

In het voortgezet onderwijs is kwaliteitszorg op bestuurs- en/of schoolniveau steeds vaker belegd bij specifiek daarvoor aangestelde (beleids)medewerkers. Ook kan kwaliteitszorg een taak zijn die de schoolleider of een andere leidinggevende in zijn of haar portefeuille heeft. Soms zien we dat een docent wordt gevraagd het kwaliteitsbeleid onder zijn of haar hoede te nemen. Het maakt  niet uit hoe het bij jullie is geregeld. Ben jij (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in jouw organisatie, dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan deze leergang!

Wat mag u verwachten?

Tijdens de Leergang kwaliteitszorg voortgezet onderwijs staan drie doelstellingen centraal:

  1. Je leert informatie handelingsgericht te duiden. Op het niveau van een hele school of afdeling, of op het niveau van bijvoorbeeld een rapportvergadering of vakwerkplan.
  2. Je maakt kennis met een breed spectrum aan interventiemogelijkheden en leert daaruit passende keuzes te maken.
  3. Je oefent in effectief interveniëren. Welke mogelijkheden heeft de kwaliteitsfunctionaris, terwijl de docenten de kwaliteit van het onderwijs maken?

Werkwijze

De Leergang kwaliteitszorg voortgezet onderwijs bestaat uit vier intensieve bijeenkomsten van een dag. Daarin besteden we niet alleen aandacht aan de theorie, maar geven we ook ruim baan aan de praktijk. Er wordt geput uit zowel de ruime praktijkervaring van de docenten als de leervragen en praktijkcases die de deelnemers inbrengen. Deze cases worden tijdens de leergang, met feedback van de docenten en medecursisten, in regie genomen (praktijkleren).

Visie

B&T heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van onderwijsorganisaties bij de inrichting van hun kwaliteitsmanagement. B&T doet dit vanuit een uitgesproken visie op kwaliteitszorg in het onderwijs. Daarover publiceerden wij het boek Kwaliteitszorg heeft een geest!? en de opvolger De geest uit de fles, van bureaucratie naar bezielingDeelnemers aan de leergang ontvangen een exemplaar van dit laatste boek.

Ervaringen van deelnemers

Lees hier hoe deelnemers deze leergang hebben ervaren.