Online workshops De Kwaliteitsreis voor PO/VO/SO/SWV

Stimuleer de groei in kwaliteit!

De B&T academie verzorgt samen met Riskchanger een serie online workshops over kwaliteitsontwikkeling. Doel: de kwaliteitscultuur in het onderwijs stimuleren door meer focus op bewustwording en groei in volwassenheid. U leert processen rond onderwijskwaliteit te volgen met een kwaliteitsmonitor, zodat u deze zo nodig beter kunt inrichten.

De Kwaliteitsreis start bij de basis voor uw ontwikkeling: het samen begrijpen van uw situatie en ambitie. Daarna wordt de Kwaliteitsreis een bijzondere ontdekkingstocht! Door onze expertise en het onderling delen van praktijkervaring is dit een uniek en waardevol traject voor bestuurders, staf en management.

Tijdens de Kwaliteitsreis delen onze experts hun kennis en inzichten door het bespreken van theorie, modellen en het inbrengen van hun ervaring. Tijdens de bijeenkomsten stimuleren wij de dialoog. Het uitwisselen van ervaring is belangrijk om samen te leren. Voor of na de bijeenkomsten worden opdrachten meegegeven die medewerkers binnen een bestuur samen gaan maken. Hierdoor werkt u optimaal aan uw eigen ontwikkeling.

Met een digitaal instrument brengen wij met u de huidige situatie in beeld, worden de ontwikkelpunten benoemd en de uitkomsten van de benchmark besproken. Het eindresultaat van de Kwaliteitsreis is een concreet plan van aanpak met de mogelijkheid om u in de realisatie te laten ondersteunen door onze experts.

Programma

1 – De startsessie

 • De sessie duurt een uur en start met een korte kennismakingsronde;
 • Vervolgens krijgt u een uitleg over het doel en de opbouw van de Kwaliteitsreis;
 • Elk bestuur presenteert de eigen situatie, behoefte en verwachting;
 • We geven een intro van het boek De geest uit de fles van B&T.

2 – Invullen Kwaliteitsmonitor

 • We gaan in een sessie per bestuur de Kwaliteitsmonitor invullen als basis voor de Kwaliteitsreis;
 • We bespreken de stand van zaken op het gebied van de kwaliteitscultuur en het kwaliteitszorgsysteem;
 • Alle deelnemers per bestuur, de bestuurder en onze experts zijn bij het gesprek aanwezig;
 • Tijdens de sessie van 2 uur ontstaat een goed en realistisch beeld van de huidige situatie en de verbeterpunten;
 • De specifieke resultaten worden per workshop besproken en vergeleken met andere besturen.

3 – Workshop: Het vertrek, zijn we er klaar voor?

 • De focus ligt gedurende deze sessie van 2,5 uur op kwaliteitszorg en het kwaliteitszorgsysteem;
 • De onderwerpen zijn:
  1. Kwaliteit als uitgangspunt. Wat is (integrale) kwaliteit, hoe formuleert en volgt u kwaliteit?
  2. De logica en structuur van het kwaliteitszorgsysteem. Bouwt u aan het kwaliteitszorgsysteem vanuit beleid of vanuit de praktijk?
  3. Kwaliteitsontwikkeling en -borging. Hoe geeft u een cyclus vorm, wat betekent eigenaarschap en leiderschap en hoe brengt u focus aan met heldere maatregelen?
 • Opdracht: welke stappen m.b.t. deze onderwerpen moet/wilt u maken en wat is daarvoor nodig? De antwoorden worden ingevuld in de Kwaliteitsmonitor.

4 – Workshop: Onderweg, hoe maken we het optimaal?

 • Deze sessie van 2,5 uur gaat over analyse, dialoog en inbedding;
 • De onderwerpen zijn:
  1. Is de dialoog de basis voor de ontwikkeling, ondersteund door feiten?
  2. Wordt kwaliteit proactief door u ontwikkeld met de juiste data en analyse?
  3. Hoe kunt u groei realiseren door inbedding in het dagelijks werk, creëren van onderscheidende en toegevoegde waarde?
 • Opdracht: welke stappen m.b.t. deze onderwerpen moet/wilt u maken en wat is daarvoor nodig? De antwoorden worden ingevuld in de Kwaliteitsmonitor.

5 – Workshop: De landing, hoe maken we het onvergetelijk?

 • Tijdens de workshop van 2,5 uur gaan we de cultuur en het onderwijskundig leiderschap bespreken;
 • De onderwerpen zijn:
  1. Wat houdt kwaliteitscultuur, zelfregie en groei op organisatie en individueel niveau in?
  2. Wat is het belang van onderwijskundig leiderschap met de juiste sturing van de kwaliteitsontwikkeling, kwaliteitscultuur en kwaliteitsborging op strategisch, tactisch en operationeel gebied?
 • Opdracht: welke stappen m.b.t. deze onderwerpen moet/wilt u maken en wat is daarvoor nodig? De antwoorden worden ingevuld in de Kwaliteitsmonitor.

6 – Per bestuur stellen we samen een plan van aanpak op:

 • Met alle betrokkenen gaan we in ongeveer 2 uur per bestuur de kennis, ervaringen, de Kwaliteitsmonitor met verbeterpunten en opdrachten evalueren;
 • In de Kwaliteitsmonitor gaan we de focus, de deadline en de maatregelen benoemen waardoor een plan van aanpak ontstaat voor de komende periode.

Voor wie?

Aan de Kwaliteitsreis nemen 4 tot 6 besturen deel uit de PO-, (V)SO- en/of VO-sector. Van elk bestuur doen er meerdere deelnemers mee. De doelgroep bestaat uit bestuurder(s), staf en management.

Organisatie

De workshops worden gegeven door:

 • Hannah Edelbroek, senior-adviseur bij B&T
 • Bert Lichtenberg, adviseur bij Lightmountainadvies/ oud strategisch inspecteur
 • Pieter Hazelhoff, directeur Riskchanger
 • Waar
  Online
 • Wanneer
  27-02-2024, 14:00 - 16:30
  02-04-2024, 14:00 - 16:30
  15-05-2024, 14:00 - 16:30
 • Organisatie
  B&T academie i.s.m. Riskchanger
 • Programma

  De Kwaliteitsreis bestaat uit een startbijeenkomst van 1 uur, een sessie van 2 uur voor het invullen van de Kwaliteitsmonitor, 3 workshops van 2,5 uur en een sessie voor het opstellen van een plan van aanpak (2 uur).

  • Startsessie begin januari 2024.
  • Invullen Kwaliteitsmonitor wordt per bestuur ingepland.
  • Maken plan van aanpak wordt per bestuur ingepland.
 • Kosten
  De kosten voor twee deelnemers per bestuur bedragen in totaal € 2.950,– euro excl. btw voor de gezamenlijke startsessie, nulmeting met de Kwaliteitsmonitor op bestuursniveau, drie workshops en het maken van een verbeterplan voor uw bestuur en scholen/instellingen. Voor elke extra deelnemer betaalt u € 500,– excl. btw.
 • Inschrijven

  U kunt zich aanmelden via de website van Riskchanger.