Onderwijskwaliteit

Leergang regie op onderwijskwaliteit PO

In opdracht van de PO-Raad verzorgde B&T in 2020 en 2021 de leergang Regie op onderwijskwaliteit. Een leergang voor gevorderde bestuurders in het primair onderwijs. 

Werken aan onderwijskwaliteit betekent dat je verantwoordelijkheid neemt; dat hebben de leden van de PO-Raad samen in de strategische agenda afgesproken. De leergang Regie op onderwijskwaliteit is ontwikkeld om ervaren bestuurders te inspireren, om ze in aanraking te brengen met nieuwe ideeën en andere perspectieven, en ze zo in staat te stellen hun eigen regie te onderzoeken. Meer over deze leergang vindt u in de uitgave Regie op onderwijskwaliteit, opbrengsten van een leergang voor bestuurders.

Martine Fuite

senior adviseur en operationeel directeur