Onderwijskwaliteit

Pilot versterking bestuurlijke kwaliteitszorg VO

Naar aanleiding van de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs in 2017 is in 2020 de tweejarige Pilot versterking kwaliteitszorg gestart. De uitvoering van deze pilot is in handen van B&T.

Binnen de pilot krijgen schoolbesturen in het VO een jaar lang een unieke kans om kosteloos met experts en met andere besturen te werken aan versterking van de eigen kwaliteitszorg. Bestuurders gaan hierbij actief aan de slag met hun rol in het eigen systeem van kwaliteitszorg. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: hoe stuurt u op de kwaliteit en wat verwacht u daarin van scholen? Wat gaat daarin goed en wat kunt u verbeteren?

Betere bestuurder

Een van de huidige deelnemende bestuurders: “Ik ben nu in staat een meer gedegen gesprek over onderwijskwaliteit te voeren met mijn rectoren, zonder in controle te vervallen.” Een ander stelt: “De inspectie vond dat ik onvoldoende grip had op de kwaliteit binnen mijn bestuur. En daar hadden ze gelijk in. Ik ben nu een betere bestuurder geworden.”

Contact

De pilot is een samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad, de Inspectie van het Onderwijs en de toezichthoudervereniging VTOI-NVTK. Deze partijen willen zo onderzoeken hoe ondersteuning aan besturen er het beste uit kan zien. De pilot wordt uitgevoerd door B&T. Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Sandtke en Pieter Duits.