Basisschool De Vuurvogel Uithoorn

De Vuurvogel staat weer goed op de kaart

Conny Morpurgo

directeur

Conny Morpurgo werd in 2019 directeur van basisschool De Vuurvogel in Uithoorn. Haar opdracht: de onderwijskwaliteit en de reputatie van de school verbeteren. Morpurgo formeerde een nieuw team, verbeterde het onderwijs en zette de school weer goed op de kaart. Bij dat laatste kreeg ze ondersteuning van B&T communicatiecollectief.

Conny Morpurgo begon ooit als leerkracht en werkte in haar inmiddels veertigjarige loopbaan zowel in het regulier als het speciaal (basis)onderwijs. In maart 2019 startte zij als directeur bij De Vuurvogel, onderdeel van het bestuur Wijzer aan de Amstel. “Toen ik hier kwam, trok De Vuurvogel steeds minder leerlingen. Dat had te maken met het pedagogisch klimaat en ook met de resultaten. Leerkrachten gingen weg. Het ging op meerdere fronten niet zo goed. Ik kreeg de opdracht om de school weer de goede naam te bezorgen die zij ooit had.”

Vaardigheden

Om het tij te keren, startte Conny met een inventarisatie. Ze analyseerde alle beschikbare data in de school, van leerlingopbrengsten tot data over sociale veiligheid. Daarnaast nam ze ook de pedagogische en didactische vaardigheden van leerkrachten onder de loep. In korte tijd zette ze veel verbeteringen in gang. Leerkrachten werden getraind in hoe ze kun lesinstructie konden verbeteren en ook aan het pedagogisch klimaat werd gewerkt. “Afhankelijk van de populatie van een school moeten sommige vaardigheden van leerkrachten uitvergroot worden. Op onze school is het belangrijk dat er veel aandacht is voor de taal die je gebruikt tijdens de instructie, want we hebben veel anderstalige kinderen. Ook moet je alert zijn op het trainen van hun woordenschat. We hebben ook kinderen van vluchtelingen op school en bij hen moeten leerkrachten juist alert zijn op hun gedrag. Het is belangrijk dat zij zich veilig voelen.”

Ouderavonden

Ouders werden in de veranderingen op verschillende manieren meegenomen, vertelt intern begeleider Sascha van Rijn: “In het begin hebben we een aantal ouderavonden georganiseerd om ouders te informeren. Maar ook voor contact met individuele ouders hebben we tijd vrijgemaakt.” De veranderingen die Morpurgo en haar team in een jaar doorvoerden, betekenden dat er mensen zijn weggegaan. “Niet per se omdat zij niet goed lesgaven, maar als je dingen gaat veranderen, zijn er nu eenmaal altijd mensen die niet met de vernieuwingen mee willen”, vertelt Conny Morpurgo.

Kernbelofte

Na een jaar was het volgens Conny tijd om niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten te kijken. “We waren zelf niet krachtig genoeg om de school beter op de kaart te zetten. Daar wilde ik hulp bij. Ik heb met verschillende bureaus gesproken over wat zij konden doen om ons te helpen. In het gesprek met het communicatiecollectief was er meteen een klik. Ze raakten de juiste snaar, benoemden de pijnpunten en kwamen deskundig en ervaren over.” Samen met het communicatiecollectief maakte Morpurgo een plan van aanpak. De Vuurvogel ging als eerste aan de slag met een workshop over identiteit. Tijdens die workshop ging het hele team op zoek naar het unieke karakter van de school. Sascha van Rijn: “Ik vond dat een hele interactieve en waardevolle bijeenkomst. Het team was na de bijeenkomst ook heel enthousiast om ermee door te gaan.” Met de resultaten van de bijeenkomst ontwikkelde het communicatiecollectief een communicatiestrategie, waarin de nieuwe kernbelofte werd vastgelegd: ‘Elk kind is een winnaar’.

Workshop sociale media

De school en het communicatiecollectief werkten samen deze kernbelofte uit in een nieuwe website, om het nieuwe verhaal van De Vuurvogel goed voor het voetlicht te brengen. Het communicatiecollectief ontwikkelde een fotobeeldbank en een video voor de site, waarin leerkrachten vertellen hoe zij dagelijks invulling geven aan de belofte ‘elk kind is een winnaar’. Conny Morpurgo: “Het communicatiecollectief had oog voor details die wij niet zien, omdat we geen pr-mensen zijn. Als je zegt dat je een warme school bent, moet je geen foto van een gebouw op de homepage van je website zetten, bijvoorbeeld. Je moet juist mensen zien.” Ook werden twee leerkrachten getraind in het gebruik van sociale media. Ze kregen van de adviseurs van het communicatiecollectief een workshop met praktische tips en trucs, zodat de school ook via sociale media een aantrekkelijk en consistent verhaal kan vertellen.

Rollenspellen

De derde workshop die het communicatiecollectief organiseerde, ging over hoe je de kernbelofte kunt blijven uitdragen, ook in lastige situaties. Met rollenspellen en een professionele trainingsacteur werd een dagdeel geoefend. Conny Morpurgo: “De meeste teamleden zeiden vooraf ‘toneelspelen is niks voor ons’, maar het bleek een hele geslaagde middag. We hebben veel gelachen én veel geleerd. Bijvoorbeeld dat het beter kan zijn om iets te parkeren en niet meteen te reageren. Leerkrachten zijn vaak doeners, die meteen willen handelen, maar soms is het beter om dat juist niet te doen.” Van Rijn voegt toe: “Die workshop gaf ook weer verbinding in het team.”

Geslaagd

Conny kijkt positief terug op het traject met het communicatiecollectief. “Sommige dingen weet je eigenlijk wel, maar het is goed om dan toch de puntjes op de i te zetten. De samenwerking was prettig. De adviseurs van het communicatiecollectief waren ook heel betrokken, op een gepaste manier.” Sascha van Rijn: “Het doel was om de school weer goed op de kaart te zetten en daar zijn we in geslaagd. We doen dat met elkaar, echt als een team.” De houding van leerkrachten is erg veranderd, merkt Conny Morpurgo: “Ze stralen echt iets anders uit naar ouders en kinderen. Ook als het moeilijk gaat. Er zijn nog steeds pittige gesprekken met ouders, maar de leerkrachten kunnen daar nu beter mee omgaan. Het is steeds ‘gas geven, gas terugnemen’ en blijven praten. In het onderwijs ben je nooit klaar, maar het team zet nu samen de schouders eronder. Ook tijdens de lockdowns en schoolsluitingen het afgelopen jaar. We zijn met zijn allen op de goede weg.”

Meer weten?

Neem contact op met Claudia Smit, directeur B&T communicatiecollectief.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op

Claudia Smit

senior adviseur en directeur B&T communicatiecollectief