Schoolinfo

De Talenten Motivatie Analyse zorgt voor een goede ontwikkeling van medewerkers

Floor de Jong en Emma Verspoor

programmamanager en senior projectleider

Floor de Jong (programmamanager) en Emma Verspoor (senior projectleider) van Schoolinfo hebben ervaring met de Talenten Motivatie Analyse van B&T. Adviseur Pauline Zwaal van B&T heeft hen geholpen om deze talentenanalyse in te voeren in de organisatie. “We merkten in gesprekken met medewerkers dat zowel de organisatie als de medewerkers wilden kijken waar de talenten zaten. Ook was behoefte om structureel te bespreken wat goed gaat, waarin de medewerkers kunnen groeien en aan welke handvatten dan behoefte is”.

Doorontwikkeling

“Bij Schoolinfo werken veel jonge en ambitieuze medewerkers die een volgende stap willen maken. Veel jonge mensen willen leiding gaan geven aan medewerkers of een project leiden, of ze willen meer verantwoordelijkheid. Daarom was er behoefte aan een instrument, dat inzicht geeft waar je naartoe kunt groeien en wat reëel is en ook wat niet reëel is. We waren op zoek naar iets dat helpt om dat gesprek goed te voeren.
De leidinggevenden bij Schoolinfo willen graag dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is, als je wilt doorgroeien, hoe kom je daartoe? Wat zijn je sterke punten? Het gaat om zelfreflectie. Parallel aan het invoeren van de TMA gingen we profielen opstellen en kijken welke competenties bij welke profielen passen. Daardoor zagen bijvoorbeeld projectmedewerkers die wilden doorgroeien naar de functie van projectleider concreet wat er nodig is qua competenties”.

Aanpak

Floor en Emma hebben dit proces in circa twee jaar doorlopen. Eerst zijn ze begonnen met het opstellen van competentie-profielen, toen zijn ze met een testgroepje van 5-6 medewerkers begonnen om de TMA als test gaan gebruiken. Het ging om medewerkers die de ambitie hadden om van projectmedewerker naar projectleider te groeien. De vraag van medewerkers was hoe je kunt zien dat je de juiste competenties hebt of makkelijk kunt ontwikkelen. Aan de hand van de TMA konden ze bespreken wat het betekent qua competentieontwikkeling en wat dat dan betekent qua gedrag. De TMA was daar een goed hulpmiddel bij, daardoor konden ze betere gesprekken voeren.

Concrete ambitie

Ze begonnen met een groepje medewerkers dat een concrete ambitie had. Ze konden dankzij de TMA bespreken of die medewerkers en de organisatie hun doel hebben bereikt. De medewerkers zijn òf omdat hun contract afliep vertrokken òf ze hebben zich doorontwikkeld naar een hogere functie.
De inzet van de TMA hielp hierbij ook, doordat mensen erachter kwamen dat hun talenten soms ook niet op het gewenste vlak lagen. Ook bij het aannemen van nieuwe medewerkers was door de TMA duidelijker wat het gewenste profiel moest zijn.

Competenties

Wat hielp in de gesprekken met medewerkers is dat ze na de TMA konden vaststellen welke competenties nog doorontwikkeld moesten worden. Ze konden vervolgstappen op een objectieve manier duidelijk maken met betere feedback van de leidinggevenden. Het instrument ondersteunde bij de vraag hoe mensen competenties konden ontwikkelen naar een bepaalde rol.

Inzicht

Het instrument gaf ook een goed beeld als je intern geswitcht bent naar een andere rol; Emma en Floor hebben zelf ook de TMA gedaan. In de gesprekken hielp de TMA hen om meer inzicht te krijgen in hun eigen talenten. Dat inzicht is heel waardevol. Het verklaart bijvoorbeeld waarom een medewerker na een dag heel moe is of ergens tegenop ziet. Het geeft inzicht in hoe een medewerker zijn/haar werkweek het beste kan inrichten. Bijvoorbeeld iemand die minder getalenteerd is met presenteren, die kan het beste de presentaties die hij/zij moet geven dan verdelen over een periode zodat die persoon zijn/haar energie beter kan opbrengen en niet vier presentaties in één week gaat geven.

Communicatie

Een belangrijke vraag in de TMA is in welke organisatie je het beste past. Die vraag gaf ook duidelijkheid, soms gaf het meer inzicht voor de medewerker: Zit ik op de juiste plek? Een van de vragen in de TMA gaat over communiceren tussen de medewerker en de leidinggevende; doordat dit openlijk werd besproken verbeterde de communicatie. Leidinggevenden hadden weleens de neiging om een opdracht te geven aan een medewerker en daarbij gelijk een antwoord te willen. Emma Verspoor neemt als leidinggevende daar nu meer de tijd voor, ze legt een onderwerp in de week bij een medewerker en vraagt niet direct om een antwoord maar zorgt dat de medewerker er eerst over kan nadenken.

Afspraken

Medewerkers leren ook om afspraken met hun leidinggevende anders in te vullen en leidinggevenden leren hun medewerkers ook beter kennen. Dat is soms een eye-opener. Het geeft als leidinggevende een goed inzicht hoe je een medewerker moet begeleiden en benaderen. Soms is het een bevestiging waar iemands talenten liggen en bespreek je hoe je met elkaar om wilt gaan.
De TMA geeft medewerkers ook inzicht in hoe ze aan hun leidinggevende kunnen uitleggen wat ze nodig hebben. Daarbij hebben Floor en Emma wisselende ervaringen; soms passen medewerkers en leidinggevenden dit structureel beter toe, maar er zijn ook medewerkers die moeite hebben om de juiste conclusies te trekken.

Verbeterpunt

Een verbeterpunt voor de praktijk is dat Emma en Floor aangeven dat ze soms moeite hebben om de TMA resultaten levend te houden, dat geldt voor zowel de leidinggevende als de medewerker. De competenties blijven wel goed besproken worden, dit wordt actief gebruikt in alle gesprekken, maar de uitkomsten van de TMA zouden er vaker bij gepakt kunnen worden. Na de gesprekken die gevoerd zijn rondom de TMA zijn de resultaten wel wat meer naar de achtergrond gegaan. De competenties blijven goed besproken worden, het leverde goede inzichten op die ze structureel hebben toegepast en ook beter hebben verwoord.

Vervolgstap

De TMA wordt door Schoolinfo ingezet als medewerkers aangeven dat ze door willen groeien. De volgende stap van Schoolinfo is om de TMA ook voor vertrekkende medewerkers in te zetten, om medewerkers te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Ze blijven werken met de gedragsindicatoren en competentieprofielen, die blijven besproken worden tijdens de jaargesprekken en de zomerevaluatiegesprekken.
Schoolinfo werkt als projectorganisatie veel met tijdelijke contracten en ze streven ernaar dat medewerkers een goede volgende carrièrestap maken, of dat nu intern of extern is. Als medewerkers niet kunnen blijven omdat hun contract niet verlengd kan worden, dan krijgen medewerkers dankzij de TMA een goed inzicht in wat een passende vervolgstap kan zijn.

Meer informatie

Lees meer over de Talenten Motivatie Analyse of andere feedbackinstrumenten van B&T.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op

Geke Bakker-de Leeuw

senior adviseur

Pauline Zwaal-Arora

senior adviseur en directeur B&T werving & selectie