Over De Broedplaats

Het is echt een mooie opstap om je verder te ontwikkelen als leidinggevende

Marc Nieuwland

Directeur Hannie Schaftschool

De Broedplaats van de B&T academie is een ontmoetingsplek voor startende schoolleiders. In vijf netwerkbijeenkomsten kunnen zij stilstaan bij hun eigen leiderschap, ervaringen delen, inspiratie opdoen en échte stappen in hun ontwikkeling zetten. Marc Nieuwland, sinds kort directeur van de Hannie Schaftschool in Haarlem, is een van de deelnemers van het eerste uur. “Ik zou het een ander absoluut aanraden.”

Het was zijn toenmalige bestuurder die Nieuwland, toen nog adjunct-directeur, wees op De Broedplaats. “Tijdens een gesprek over mijn verdere ontwikkeling en mijn wensen daarin kwam de vraag op tafel: wat heb ik nodig als ik een volgende stap zou willen zetten? En welke opleiding past daar het beste bij? Ik dacht zelf eigenlijk aan coaching of transactionele analyse, maar mijn bestuurder raadde me aan om iets te kiezen met een wat breder theoretisch kader. Juist omdat het intermenselijke al een sterke kant van mij is. Zo kwam ik uit bij De Broedplaats.”

Dramadriehoek

Die theorie zit er zeker in, maar het is vooral de combinatie met de praktijk die Nieuwland het meest aanspreekt. “Tijdens de bijeenkomsten krijgen we vaak eerst een stuk theorie aangeboden. Nog diezelfde dag brengen we dat in de praktijk door oefeningen met elkaar te doen. Zo is bijvoorbeeld de Dramadriehoek aan de orde geweest, een model voor communicatie en samenwerking waarin sprake is van drie rollen: de redder, de aanklager en het slachtoffer. Aan de hand van een concrete casus zijn we daarmee gaan oefenen door letterlijk in de ruimte de plek van de redder, de aanklager of het slachtoffer in te nemen. Dat werkt heel goed, want je merkt meteen wat het met jezelf doet als je zo’n rol aanneemt. En wat het effect op de ander is en wat het gedrag van de ander met jou doet. Dat is heel leerzaam en je kunt het meteen meenemen naar de dagelijkse beroepspraktijk.”

Intensieve begeleiding

Voorafgaand aan de start van De Broedplaats hebben de begeleiders, adviseurs Jeroen van Huizen en Mark Ackermans, met alle deelnemers intakegesprekken gevoerd. “Dat leek me vooraf een beetje overdreven”, zegt Nieuwland. “Het voelde toch een beetje als een test, zo van: ben ik wel goed genoeg om te mogen deelnemen? Maar dat pakte heel anders uit. Het was een heel persoonlijk gesprek en juist een heel prettige manier om Jeroen en Mark te leren kennen. Ook leverde het een goed beeld van het traject op. Wat me daarin vooral aansprak was het kleinschalige karakter, we zijn met vijf deelnemers, in combinatie met de intensieve begeleiding door twee mensen met veel ervaring.”

Leervragen

Tijdens de eerste bijeenkomst stonden de individuele leervragen van de vijf deelnemers centraal. Want dat is een belangrijk kenmerk van De Broedplaats: het is zoveel mogelijk toegesneden op de wensen en behoeften van de startende schoolleiders. En dat werkt heel goed, aldus Nieuwland. “Doordat de leervragen van de deelnemers helder zijn, kunnen de begeleiders zowel de theorie als de praktijkoefeningen daar goed op afstemmen. En het lukt prima om steeds weer een vertaling naar je eigen leervragen te maken.”

Meer zelfvertrouwen

Hoewel het traject nog niet helemaal is afgerond, durft Nieuwland al wel te zeggen dat hij veel aan De Broedplaats heeft gehad. “Wat het mij vooral heeft gebracht? Dat ik meer zelfvertrouwen heb in mijn eigen kunnen. Zeker in mijn nieuwe baan merk ik bijvoorbeeld dat ik veel zelfverzekerder ben in het voeren van gesprekken. En beter kan omgaan met aannames, waar we veel mee bezig zijn geweest. Ik zou het een ander dan ook absoluut aanraden. Het is echt een mooie opstap om je verder te ontwikkelen als leidinggevende. Het zit heel gedegen in elkaar en, mede dankzij Mark en Jeroen, heerst er een heel prettige en vertrouwde sfeer.”

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op