Onderwijsgroep Buitengewoon

Velddijk is echt een andere school geworden

Alfred Kempe

directeur onderwijs

In 2016 kreeg Velddijk, een VSO-school voor kinderen met gedragsproblematiek (cluster 4), bezoek van de inspectie. Die oordeelde keihard: de school stond er slecht voor. Om orde op zaken te stellen huurde directeur Alfred Kempe Martha de Roos in, die namens B&T in september 2016 voortvarend aan de slag ging.

Alfred Kempe stuurt zeven scholen aan binnen Onderwijsgroep Buitengewoon, waarvan VSO-school Velddijk met 200 leerlingen er een is. De school kreeg in 2016 een thematisch bezoek van de inspectie gericht op arbeid. Hoewel de school voldeed aan de normen voor dit thema, constateerde de inspectie wel dat er veel risico’s aan de school waren verbonden en dat de onderwijskwaliteit onvoldoende was. Kempe: “De school maakte een zwakke en slechte indruk. De inspectie wilde daarom eerder dan gepland terugkomen voor een kwaliteitsonderzoek. In aanloop naar dat onderzoek leek het ons binnen het bestuur goed om externe ondersteuning in te huren. We hoopten daarmee snel een basisarrangement te krijgen.”

Ervaring in het VSO

Al tijdens de werving van de externe adviseur viel Martha op vanwege haar enorme ervaring op vso-gebied. Die bleek snel van pas te komen, want er viel vanaf het begin van de opdracht al veel te doen voor Martha, zegt Kempe: “We hadden de veranderde eisen van de inspectie op een aantal punten gewoon gemist. Daar wees Martha ons direct op.”

Martha ging op drie onderdelen aan de slag, als eerste met de structuur van de school als geheel. “Velddijk was blijven hangen in de oude manier van werken in het vso en was voornamelijk gericht op zorg. De groepen waren ingedeeld op ondersteuningsbehoefte en niet naar leerniveau. Martha legde daarom eerst aan het team uit wat er in het vso de laatste jaren is veranderd en wat er tegenwoordig van docenten wordt gevraagd.”

Onderwijs wordt leidend

“We willen opbrengstgericht werken, dat is tenslotte onze opdracht. Martha heeft het team duidelijk kunnen maken dat we dan wel naar een bepaald niveau moeten toewerken met de leerlingen”, vertelt Kempe. “Dat betekent dat je de school moet inrichten als elke andere vmbo-school, waar de kinderen na een aantal jaren hun diploma halen op basis-, kader- of tl-niveau. Het onderwijs en het niveau van een kind moesten leidend worden, en niet langer de zorg en ondersteuning die een kind nodig heeft.”

Deze nieuwe aanpak zorgde voor een volledige omwenteling binnen de school: “Het is in een paar maanden echt een andere school geworden, met een hele nieuwe structuur.”

Dit vereiste draagvlak binnen het team om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de lessen. Ook daar startte Martha al snel mee: “Ze wachtte niet op een nieuw schooljaar, maar is samen met de schoolleider en het team hard aan de slag gegaan. Haar vakkundigheid hielp hierbij enorm.”

Positie schoolleider versterken

Gedurende de werkzaamheden aan de structuur van de school en die van de lessen heeft Martha steeds het MT van de school, bestaande uit een schoolleider en enkele LC-docenten, ondersteund bij de begeleiding van deze veranderingen. Kempe: “Het was nadrukkelijk de opdracht aan Martha om de schoolleider te versterken in zijn positie. We wilden dat de schoolleider, die pas anderhalf jaar in functie was en relatief onervaren, na het vertrek van Martha zelf verder zou kunnen gaan.” De rol van Martha ten opzichte van de schoolleider werd gedurende het proces steeds sturender: “Dat was nodig, hij had meer richting nodig dan we eerst hadden gedacht. Dat heeft Martha ook zonder problemen opgepakt.”

Martha rapporteerde direct aan Kempe en hield hem steeds op de hoogte van de voortgang. “Dat was het derde deel van de opdracht. Ze praatte me steeds bij over de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en over die van de schoolleider. Ze deed aanbevelingen en suggesties, en koppelde op een heldere en eerlijke manier haar ervaringen aan mij terug.”

Twee complimenten

Een basisarrangement zat er bij het bezoek van de inspectie in mei 2017 helaas nog niet in voor Velddijk. “Daar hadden we wel op gehoopt,” zegt Kempe, “maar de school moest van zover komen dat dit niet realistisch was. Martha heeft me gedurende de maanden ervoor ook steeds gewaarschuwd voor teveel optimisme.”

Toch was de inspectie uitermate positief. “Ze complimenteerden ons en gaven aan dat we in een jaar tijd niet méér hadden kunnen doen. We waren zo ver achter dat we voor een basisarrangement gewoon meer tijd nodig hebben. Het betekent wel dat we echt alles hebben gedaan wat er moest gebeuren. En tegelijkertijd had Martha gelijk toen ze zei dat een basisarrangement er nog niet in zat. Dat zijn twee complimenten voor Martha vanuit de inspectie.”

Doortastend

Kempe is zeer tevreden over de aanpak van Martha: “Ze is doortastend in haar werk. Ook haar manier van communiceren is uitstekend. Hier in Limburg gaan we soms met elkaar om op een manier die lastig is voor mensen die hier niet vandaan komen. Martha komt niet uit Limburg maar wist daar heel goed mee om te gaan. Ze is direct en oprecht, maar op een manier dat haar boodschap voor iedereen aanvaardbaar is. Ze kon met bijna iedereen goed opschieten.”

Martha is nog niet klaar: nog tot eind 2017 kijkt ze een dag per twee weken met de schoolleider van Velddijk mee, stelt vragen en geeft waar nodig adviezen. Kempe zou Martha bij elk schoolbestuur aanbevelen: “Martha is echt een keiharde werker.”

Logo Onderwijsgroep Buitengewoon

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op

Willy Egberink

senior adviseur en directeur B&T interim-management