Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Het voelt goed en zelfs vertrouwd

Lucienne van den Brand

Bestuurder Stichting St. Josephscholen

Flexibiliteit en rust in de procedure wierpen hun vruchten af toen de Stichting St. Josephscholen in Nijmegen samen met B&T op zoek ging naar een nieuwe directeur voor de Sint Nicolaas jenaplanbasisschool. Een intensieve wervingscampagne via social media deed de rest: "Onze nieuwe directeur is genoeg hetzelfde én genoeg verschillend. Daardoor is ze een natuurlijke match."

Lucienne van den Brand is bestuurder van de Stichting St. Josephscholen in Nijmegen. De stichting heeft dertien scholen, waaronder de jenaplanbasisschool Sint Nicolaas. Toen de vorige directeur van die school vorig schooljaar besloot te stoppen, gaf dat ‘best even wat onrust’ op de school. Van den Brand: “Zij had een goede band met team, ouders en leerlingen en paste echt bij de school.”

Het bestuur besloot de functie van directeur tijdelijk in te vullen terwijl het op zoek ging naar een vervanger: “We wilden het team en de MR zorgvuldig meenemen bij het maken van een profiel van de nieuwe directeur. Als je dat halsoverkop doet, komt er vaak een beschrijving van de ‘oude’ directeur die net weg is, is mijn ervaring.”

Veel kandidaten

St. Josephscholen begon in eerste instantie een interne wervingsprocedure, die op enig moment echter geen geschikte kandidaten meer opleverde. Toen daarom een externe werving startte in september vorig jaar, bleek de krapte op de arbeidsmarkt ook de St. Josephscholen parten te spelen. “We hebben daarom bij B&T aangeklopt. We kenden Henk Hendriks al van eerdere wervingstrajecten.” B&T zette de vacature uit in het eigen netwerk en voerde tevens een intensieve wervingscampagne op social media, waaronder LinkedIn. “Dat leidde tot maar liefst 74 kandidaten. Dat is echt ongelooflijk veel en daar waren we natuurlijk erg blij mee”, vertelt Van den Brand.

Bijzondere gesprekken

Het feit dat Nijmegen goed te bereiken is en dat de Sint Nicolaasschool in een bosrijke omgeving ligt, droegen volgens Van den Brand ook bij: “Er waren veel mensen die bewust op deze vacature reageerden. Daar zaten ook veel ervaren directeuren bij, dat was een prettige verrassing.” B&T koos ervoor om bij de voorselectie niet alleen ervaren directeuren, maar ook mensen met minder ervaring en mensen ‘van buiten’ op gesprek te vragen. “Henk Hendriks vertelde me dat dit leidt tot een andere blik op de selectieprocedure. Daar heb ik van geleerd. Ik heb ook bij de voorselectie mee mogen kijken. Dat is ongebruikelijk, begreep ik, maar wat mij betreft was het heel waardevol. Ik heb ervan genoten. Die eerste serie gesprekken waren stuk voor stuk mooi en betekenisvol. De vragen die Henk stelde, gaven echt blijk van vakmanschap.”

Sturen

Er werden na de eerste ronde dertien kandidaten geselecteerd en hun sollicitatie werd door Henk Hendriks besproken met de benoemingsadviescommissie. Van den Brand was voorzitter van de commissie: “Henk gaf zijn eigen observaties en conclusies daarbij. Daar moest de commissie even aan wennen, maar het werd uiteindelijk zeer gewaardeerd. Dat komt door de openheid die hij gaf: hij stuurde, maar was daar heel duidelijk over. En hij bleef steeds in contact met de leden van de commissie.” De leden van de commissie deelden onderling hun observaties en ook dat droeg bij aan het goede verloop van de procedure: “Het liep voortreffelijk. We werden het gemakkelijk eens.”

Spannend

In de tweede gespreksronde met de benoemingsadviescommissie bleek Janneke Folker al snel ieders favoriete kandidaat: “Het was klip en klaar: dit was onze nieuwe directeur”, vertelt Van den Brand. Er was nog wel een hobbel te nemen: de teamleden hadden heel duidelijk aangegeven dat ze een directeur wilden met jenaplanervaring. Van den Brand: “Janneke had dat niet, hoewel ze wel bewust voor een jenaplanschool koos. Tijdens de procedure bleek ze echter toch een uitstekende match. Ook de teamleden in de benoemingsadviescommissie zagen dat.” Het was nog even spannend toen Jannekes benoeming werd voorgelegd aan de rest van het team: “Ik heb de procedure in het team toegelicht en benadrukt dat we bewust voor Janneke kozen. En toen ze kennismaakten met Janneke, viel alle spanning weg.”

Iets nieuws

Op 1 januari 2019 is Janneke Folker begonnen als nieuwe directeur van de Sint Nicolaasschool. “Ik werk al twintig jaar in het onderwijs, maar tot voor kort altijd voor dezelfde stichting in Noord-Limburg. Ik was toe aan iets nieuws, het leek me verfrissend om in een andere omgeving te stappen. Maar ik wilde wel graag schoolleider van een basisschool blijven.” Al voordat de vacature van de Sint Nicolaasschool ontstond, had ze al eens hardop uitgesproken dat ze wel bij de Josephscholen wilde werken: “Ik heb heel lang in Nijmegen gewoond en had al een goed beeld van de stichting. Ook heb ik een deel van mijn opleiding schoolleider basisbekwaam gevolgd op het bestuursbureau van de Josephscholen. Ik vond de sfeer toen al fijn. Toen deze vacature er kwam, kreeg ik die via LinkedIn en via andere kanalen meteen van verschillende mensen doorgestuurd!”

Klik

Folker was verrast dat ze werd uitgenodigd voor een gesprek: “Het was mijn eerste sollicitatie buiten de stichting waar ik werkte, maar ik kon ontspannen mijn verhaal doen en mezelf goed laten zien. Tegelijkertijd zat ik echter ook nog prima op mijn plek bij mijn oude werkgever. Ik had geen haast.” Ze merkte meteen dat er ‘een klik’ was met zowel Van den Brand als Henk Hendriks van B&T. Aan het einde van het gesprek hoorde ze meteen dat ze door ging naar de volgende ronde: “Dat gaf me veel zelfvertrouwen.” Het tweede gesprek met de adviescommissie was in een andere setting, maar verliep ook prima. “Ik vond vooral de derde ronde intensief. Toen moest ik een pitch voorbereiden en na afloop een vergadering voorzitten over die pitch. Maar na afloop liep Henk mee naar buiten en dat voelde heel vertrouwd. Hij liet me meteen merken dat het een goede bijeenkomst was geweest.”

Geen jenaplanervaring

Het feit dat de Sint Nicolaas een jenaplanschool is, vond Janneke een uitdaging. “Een ander perspectief leek me heel boeiend, maar over mijn ervaring met jenaplan kon ik kort zijn: die had ik niet. De school heeft echter al veel mensen in huis die daar veel over weten, en het is de vraag of een schoolleider die kennis ook allemaal moet hebben. Ik vind van niet, en Josephscholen kennelijk ook niet. Mijn andere kwaliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van leidinggeven, waren belangrijker.” Ze heeft zich inmiddels wel bijgeschoold middels literatuur en een tweedaagse voor startende jenaplanschoolleiders: “Ik heb ook gevraagd aan mijn collega’s of ik in de groepen kon komen kijken. Dat heeft me heel veel geleerd over de praktijk.” Na een periode van kennismaken is ze nu al een tijdje druk met de voorbereidingen op het volgende schooljaar en de schoolontwikkeling op de langere termijn. “Het voelt goed en zelfs vertrouwd. Dat hoor ik ook van collega’s, die me vertellen dat het lijkt alsof ik hier al langer ben.”

Eigen context

Ook Van den Brand is positief: “Janneke past bij hoe wij een directeur zien, maar stelt ook vragen vanuit haar eigen context en ervaring, bijvoorbeeld als het gaat om bedrijfsvoering. Ze is genoeg hetzelfde én genoeg verschillend. Daardoor is ze volgens mij een natuurlijke match.” Ze past ook goed binnen de groep directeuren van de stichting: “We hebben de afgelopen tijd veel geïnvesteerd in ‘samen een stichting zijn’, bijvoorbeeld door middel van collegiale visitatie. En ook bij de sollicitatie van Janneke was een van de collega-directeuren betrokken. Haar benoeming past bij de professionalisering die wij als stichting doormaken.”

Fijne procedure

Van den Brand kijkt terug op een fijne procedure: “Het was uiteindelijk compact, maar we hadden wel een lange aanlooptijd met de interne werving en de overbruggingstijd met een tijdelijke directeur. Dat bracht rust en maakte het overzichtelijk en duidelijk. En daar paste Henk van B&T dan weer heel goed bij. Hij is scherp en raakt de kern, maar op een warme manier. Hij stelt de goede vragen en zette ons daarmee aan het denken.”

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op