SWV Primair Onderwijs Amsterdam Diemen

Ik zou B&T een volgende keer zeker weer inschakelen

Ruud Pet

Onafhankelijk voorzitter ALV

SWV Primair Onderwijs Amsterdam Diemen was op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder. Een ervaren leidinggevende met visie, humor en Amsterdamse lef. Na een zorgvuldig traject werd deze gevonden, mede dankzij de begeleiding van B&T werving & selectie. “Het is allemaal heel soepel verlopen.”

Met 45 aangesloten schoolbesturen en in totaal 240 scholen is SWV Primair Onderwijs Amsterdam Diemen het grootste samenwerkingsverband van Nederland. “Dat gegeven alleen al maakte dit een uitdagende opdracht”, zegt Marja de Kruif, die de procedure samen met haar collega Sarah Veller begeleidde. “Daar komt bij dat Amsterdam een tamelijk politieke onderwijscultuur kent. De verschillende ketenpartners – zoals de gemeente – leveren ook graag hun input. Net als het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Daar moet je dan rekening mee houden en daar zijn we volgens mij goed in geslaagd.”

Doorslaggevend

Dit wordt beaamd door Ruud Pet, onafhankelijk voorzitter van de ALV van het samenwerkingsverband en voorzitter van de benoemingsadviescommissie (bac). “We hebben voor de begeleiding van onze zoektocht naar een nieuwe directeur-bestuurder verschillende bureaus benaderd. Er zat eigenlijk vrij weinig verschil in de offertes die zij uitbrachten. Doorslaggevend in de keuze voor B&T was de bekendheid met het onderwijsveld in de regio Amsterdam. Marja heeft hier verschillende procedures begeleid, zowel bij samenwerkingsverbanden als schoolbesturen. Dat was echt van toegevoegde waarde. Wat ook hielp was dat een aantal mensen in de bac Marja, en haar manier van werken, kenden.”

Visie

Een van de eerste dingen waarmee Marja de Kruif aan de slag ging, was het opstellen van de profielschets. “We hadden duidelijk voor ogen naar welk type bestuurder we op zoek waren”, aldus Pet. “Het moest iemand zijn die goed weet wat ‘ie wil met passend onderwijs, ook in het complexe krachtenveld van een grote stad. Verder moest hij of zij een duidelijke visie hebben op hoe je de organisatie neerzet, aanstuurt en betekenisvol maakt. Je kunt in deze wereld heel erg volgend zijn op wat de schoolbesturen willen. Je kunt ook zelf initiatieven nemen en mensen uitdagen op verbeteringen en ontwikkelingen die landelijk spelen. Zo’n soort bestuurder zochten wij.” Het lukte De Kruif goed om dit profiel scherp in beeld te krijgen. Pet: “Voor ons was belangrijk dat alle betrokkenen bevraagd zouden worden: bestuurders, schooldirecteuren, medewerkers van het samenwerkingsverband, de OPR, et cetera. Die inventarisatie heeft Marja snel en goed gedaan en dat heeft een prima profiel opgeleverd. En dat in coronatijd.”

Goed geluisterd

Met dit profiel in handen kon de eigenlijke werving starten. Er reageerden 27 kandidaten, waarvan na een eerste schifting 15 serieus geïnteresseerden overbleven. Een goede mix van jong-oud, man-vrouw en mensen met een verschillende achtergrond. “Daar waren we blij mee, want we wilden graag breed werven”, zegt Pet. “Nadat Marja een eerste voorselectie had gedaan, hebben we in de bac over 10 mensen gesproken. 4 daarvan hebben we uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dat deel van de procedure verliep heel soepel. Marja had prima voorwerk gedaan en ze heeft steeds goed geluisterd naar de verschillende wensen en verwachtingen vanuit de bac. Het verwachtingsmanagement zat kortom goed in elkaar. Ook het procesmanagement was heel prettig. Iedereen werd goed op de hoogte gehouden en ze hield ons steeds bij de les: sluit deze kandidaat wel echt goed aan bij het profiel en de andere uitgangspunten die we samen hebben geformuleerd?”

Financieringsmodel

In de gesprekken die volgden, kwam een aantal thema’s ter tafel die momenteel actueel zijn voor samenwerkingsverbanden. Dit zijn onder andere het financieringsmodel en de verantwoordingsvraag. Pet legt uit: “Samenwerkingsverbanden kennen eigenlijk twee financieringsmodellen, het schoolmodel en het expertisemodel. Bij het eerste wordt het geld overgemaakt naar de schoolbesturen en die zorgen ervoor dat de scholen hun werk goed doen. Bij het expertisemodel blijft het geld vooral bij het samenwerkingsverband; die huurt zelf experts in die de scholen gaan begeleiden. Hoewel je een langzame verschuiving ziet, is in Amsterdam in eerste instantie voor het schoolmodel gekozen. Het moest dus een bestuurder worden die achter zo’n model zou staan en die zegt: ik zie een meerwaarde dat besturen echt op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken. En dan hoort daar de vraag bij: hoe verantwoord je de inzet van de middelen? Hoe zorg je er nou voor dat alle kinderen in de stad die er recht op hebben ook echt ondersteund worden? Dat thema is belangrijk, dus daar is het in de gesprekken wel over gegaan.”

Goed werk

Tijdens de selectie kwam de ideale kandidaat al vrij snel boven drijven. “Het was iemand die op papier eigenlijk alles in huis had waar wij naar op zoek waren”, zegt Ruud Pet. “Ook de gesprekken liepen goed, dus toen waren we er relatief snel uit. Hij is begin dit jaar begonnen en tot nu toe maakt hij de verwachtingen meer dan waar. We hadden bijvoorbeeld te maken met een afgekeurd ondersteuningsplan. Dat moest in korte tijd opnieuw worden opgesteld en dat heeft hij heel goed gedaan.” Pet is niet alleen blij met de uitkomst, ook over het proces is hij zeer tevreden. “Het is allemaal heel soepel verlopen. Iedereen voelde zich gehoord en betrokken en ook de planning is gehaald. Marja en haar collega hebben echt goed werk geleverd. Het klinkt misschien gek, maar ik heb eigenlijk geen verbeterpunten. Een volgende keer zou ik B&T dan ook zeker weer inschakelen.”

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op