Pilot VO-besturen versterken kwaliteitszorg

Mogelijkheid voor schoolbesturen om de eigen kwaliteitszorg te versterken

Naar aanleiding van de introductie van het bestuursgerichte toezicht door de Inspectie van het Onderwijs in 2017 is in het voorjaar van 2020 de pilot versterking kwaliteitszorg gestart. De pilot wordt verlengd. In april 2021 start de ondersteuning van 10 nieuwe besturen. Besturen kunnen zich nu aanmelden.

Schoolbesturen in het VO krijgen in de pilot een jaar lang een unieke kans om kosteloos met experts en met andere besturen te werken aan het versterken van de eigen kwaliteitszorg. In de pilot gaat u als bestuur actief aan de slag met uw rol in het eigen systeem van kwaliteitszorg. Vragen die daarbij aan bod komen zijn: hoe stuurt u op de kwaliteit en wat verwacht u daarin van scholen? Wat gaat daarin goed en wat kunt u daarin verbeteren? Een van de huidige deelnemende bestuurders: “Ik ben nu in staat een meer gedegen gesprek over onderwijskwaliteit te voeren met mijn rectoren, zonder in controle te vervallen.” Een ander stelt: “De inspectie vond dat ik onvoldoende grip had op de kwaliteit binnen mijn bestuur. En daar hadden ze gelijk in. Ik ben nu een betere bestuurder geworden.”

Wat betekent deelname aan de pilot?

Deelname in de pilot betekent dat u aan de slag gaat met uw ontwikkelvraag en dat u daarbij hulp op maat krijgt. Een bestuurder in de pilot: “De gesprekken met de adviseur zetten me altijd aan het denken en dat helpt me in mijn zoektocht.”

Voor wie is de pilot?

  • De pilot is bedoeld voor besturen die willen werken aan de versterking van de eigen kwaliteitszorg. Actieve betrokkenheid van de bestuurder zelf in het traject is daarvoor noodzakelijk.
  • U betrekt in het verbetertraject binnen de pilot belangrijke actoren uit uw omgeving, zoals het intern toezicht, schoolleiders en mogelijk de medezeggenschap.
  • In de pilot is ruimte voor besturen die al door de inspectie zijn onderzocht, met een door de inspectie gegeven onvoldoende op de eerste standaard van Kwaliteitszorg en ambitie (KA1: Kwaliteitszorg), al dan niet in combinatie met een onvoldoende op Kwaliteitscultuur (KA2) of Verantwoording en dialoog (KA3).
  • Ook besturen die geen recent inspectie onderzoek hebben gehad of waarbij het onderzoek van de inspectie met een voldoende is afgerond kunnen zich aanmelden voor deelname in de pilot. Belangrijk is dat er een eigen ontwikkelvraag is met betrekking tot de kwaliteitszorg.
  • In de pilot is plaats voor 10 besturen. Bij ruime belangstelling selecteert het Ministerie van OCW – naast een goede balans tussen besturen met of zonder een herstelopdracht – op basis van aanwezigheid van een duidelijke ontwikkelvraag, omvang van bestuur (aantal scholen) en spreiding t.a.v. schoolsoorten, denominatie en regio.

Door wie wordt de pilot aangeboden?

  • De pilot is een samenwerking tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VO-raad, de Inspectie van het Onderwijs en de toezichthoudervereniging VTOI-NVTK. De pilot wordt met zeer ervaren adviseurs uitgevoerd door B&T.
  • Deze partijen willen tijdens de pilot onderzoeken hoe ondersteuning aan besturen er het beste uit kan zien. Deelname aan de pilot betekent ook dat u bijdraagt aan dit onderzoek.

Meer informatie en aanmelden

Bestuurders kunnen zich uiterlijk 28 februari 2021 aanmelden voor deze pilot. Vermeld bij aanmelding in ieder geval het volgende: de ontwikkelvraag; is er sprake van een herstelopdracht; omvang van uw bestuur, denominatie en plaats. Wilt u zich aanmelden, of heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met Femke Bink, f.m.c.bink@minocw.nl, of Ingrid Wagenvoort-de Wit, i.dewit@minocw.nl.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.