Onderzoek

3 van de 33 berichten

Koploper Amersfoort onderzoekt oudertevredenheid VVE

 door  Claudia Smit

Er is geen school of kinderopvangorganisatie die nooit een oudertevredenheidsonderzoek uitvoert. Maar een onderzoek specifiek gericht op Voor- en Vroegschoolse Educatie: dat wordt nog maar zelden gedaan. Amersfoort mag zich wat dat betreft een koploper noemen.

“Vertrouw me maar gewoon”

Er wordt vaak gesproken over vertrouwen. We hebben het er allemaal weleens over. Maar wat bedoelen we ermee? Vertrouwen blijft een fragiel en complex begrip, dat op verschillende manieren wordt gebruikt en gedefinieerd.

Vertrouwen doet ertoe!

In het onderwijsbestuur, het onderwijsmanagement en de dagelijkse praktijk wordt steeds vaker gesproken over vertrouwen. Op alle niveaus is er behoefte aan. Niet zonder reden: vertrouwen doet ertoe!