Poster (V)SO in beeld 2019

 -  Nienke Pol, Martine Fuite, Angela Giezen, Hannah Edelbroek, Giel van der Heijden  -  Strategieontwikkeling

Actuele ontwikkelingen in het (V)SO in één overzicht

De poster ‘(V)SO in beeld’ brengt actuele ontwikkelingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs in Nederland in één overzicht samen. Waar staat de sector op dit moment? Welke trends zijn zichtbaar? De poster helpt u bij het duiden van ontwikkelingen binnen uw eigen organisatie en bij het anticiperen op de toekomst.

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft het (voortgezet) speciaal onderwijs ingrijpende veranderingen meegemaakt. Welk effect heeft dit op de sector gehad en waar staat de sector nu? Welke trends zijn de afgelopen jaren zichtbaar? Om dit overzichtelijk in kaart te brengen, ontwikkelde B&T de poster ‘(V)SO in beeld’.

De poster geeft de stand van zaken weer binnen de sector (voortgezet) speciaal onderwijs en de ontwikkelingen daarbinnen ten aanzien van leerlingen, medewerkers en financiën. ‘(V)SO in beeld’ stelt scholen en besturen in staat ontwikkelingen binnen hun organisatie te duiden door deze af te zetten tegen de landelijke gemiddelden en maakt het mogelijk om op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen.

Wat zijn de trends?

In de sector en op de poster ‘(V)SO in beeld’ valt een aantal zaken op:

  • na een aanvankelijke afname van het aantal leerlingen in het (V)SO laten de aantallen vanaf 2017 weer een stijgende trend zien;
  • het aantal schoollocaties dat (V)SO aanbiedt, is afgenomen;
  • het gemiddelde ziekteverzuimpercentage was in de periode 2016-2018 het hoogste bij het onderwijsondersteunend personeel, gevolgd door onderwijzend personeel en de directie;
  • hoewel een kleiner percentage directieleden zich ziek meldt in vergelijking met het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, is hun gemiddelde verzuimduur bijna anderhalf keer zo lang;
  • er zijn geen grote verschuivingen zichtbaar in de toegekende bekostigingscategorieën;
  • er is een zwak verband tussen de krimp van het SO en de negatieve verevening. In het (V)SO is het verband tussen de negatieve verevening en de afname van het aantal leerlingen wat sterker. Over het algemeen groeien de deelnamepercentages van de gebieden met een positieve en negatieve verevening naar elkaar toe.

Uw regio ook in beeld? Download de poster

Op de poster ‘(V)SO in beeld’ hebben wij de landelijke cijfers voor u op een rij gezet. Uit de praktijk weten wij dat er grote regionale verschillen kunnen zijn. Wij helpen u daarom graag om de cijfers voor uw regio in beeld te brengen en dit te presenteren op een visueel aantrekkelijke wijze. Neem daarvoor contact op met Nienke Pol of Luuk van Aalst. 

Paper

Naast deze poster hebben we ook een paper ‘(V)SO in beeld’ samengesteld, met meer cijfers en meer duiding. Ook deze paper kunt u gratis downloaden.

Publicatie

Titel
Poster (V)SO in beeld 2019. Actuele ontwikkelingen in het (V)SO in één overzicht
Auteurs
Nienke Pol, Martine Fuite, Angela Giezen, Hannah Edelbroek, Giel van der Heijden
Uitgever
B&T
Prijs
Gratis
Datum
21/11/2019

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.