Praatplaat (her)ontwerp passend onderwijs binnen schoolbesturen

Zes leidende principes en vier perspectieven

De uitvoering van passend onderwijs wordt in toenemende mate decentraal georganiseerd. Steeds vaker gaan de middelen direct naar de schoolbesturen in plaats van het samenwerkingsverband. Daarmee beoogt het onderwijs budgetten optimaal in te zetten voor ondersteuning aan kinderen – de essentie van passend onderwijs. Tegelijk doet het ook een beroep op leraren, schoolleiders en hun bestuur. De directe verantwoordelijkheid voor een optimale besteding van middelen wordt immers naar hen verlegd en het is belangrijk om daarover samen – binnen scholen en binnen besturen – het juiste gesprek te voeren. De B&T-praatplaat (her)ontwerp passend onderwijs helpt daarbij.

B&T heeft diverse schoolbesturen geadviseerd over de (door)ontwikkeling van de interne ondersteuningsstructuur. Op basis van onze ervaringen hebben we de Praatplaat (her)ontwerp passend onderwijs voor schoolbesturen ontwikkeld.

Zes leidende principes

Om u te helpen om tot een bestuursbrede visie op passend onderwijs – met een daarbij passende ondersteuningsstructuur – te komen, hebben wij zes (voorwaardelijke) leidende principes geformuleerd:

 1. Breng zicht op uitgangssituatie en context.
 2. Formuleer eigen visie en beleid passend onderwijs.
 3. (Her)ontwerp de bijpassende ondersteuningsstructuur.
 4. Stel afgewogen (intern) financieel beleid op.
 5. Houd scherp en gericht zicht op onderwijskwaliteit.
 6. Maak heldere afspraken met samenwerkingspartners.

Vier perspectieven

Ook duiden we vanuit welke context de druk op schoolbesturen toeneemt om werk te maken van passend onderwijs. Daarbij onderscheiden we vier perspectieven:

 1. Het maatschappelijk perspectief.
 2. Het perspectief van samenwerkingsverbanden.
 3. Het (eigen) financieel perspectief.
 4. Het extern/verticaal toezicht op specifieke onderdelen van de onderwijskwaliteit.

Op de praatplaat zijn deze vier perspectieven nader uitgewerkt. Ze vormen de onderlegger voor vier van de zes leidende principes.

Specifieke accenten

De eigenlijke praatplaat wordt voorafgegaan door een introductie waarin onder meer de wettelijke kaders voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen worden geschetst. Ook benoemen we specifieke accenten voor het primair en het voortgezet onderwijs.

Gratis download

De praatplaat met introductie is gratis te downloaden. Vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs (zie hun contactgegevens elders op deze pagina).

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.