Paper (V)SO in beeld 2019

 -  Hannah Edelbroek, Martine Fuite, Angela Giezen, Giel van der Heijden  -  Overig

In de paper ‘(V)SO in beeld’ brengt B&T de actuele ontwikkelingen van de sector (voortgezet) speciaal onderwijs in kaart. Op drie terreinen zetten we de relevante data op een rij: leerlingen, scholen en medewerkers, en schoolleiders. Wat is de stand van zaken? Welke trends zijn zichtbaar?

Sinds de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 heeft het (V)SO ingrijpende veranderingen meegemaakt. Sinds 2014, toen de REC’s werden opgeheven en passend onderwijs werd ingevoerd, maken de scholen voor (V)SO deel uit van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en die samenwerkingsverbanden zijn sindsdien verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid tot het (V)SO. Ambulante diensten werden anders ingericht of opgeheven en de financiering verloopt nu via bekostigingscategorieën die worden toegekend door de samenwerkingsverbanden.

Wat valt op?

  • Na een aanvankelijke afname van het aantal leerlingen in het (V)SO laten de aantallen vanaf 2017 weer een stijgende trend zien;
  • het aantal schoollocaties dat (V)SO aanbiedt, is afgenomen;
  • het gemiddelde ziekteverzuimpercentage was in de periode 2016-2018 het hoogst bij het onderwijsondersteunend personeel, gevolgd door onderwijzend personeel en de directie;
  • hoewel een kleiner percentage directieleden zich ziek meldt in vergelijking met het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, is hun gemiddelde verzuimduur bijna anderhalf keer zo lang;
  • er zijn geen grote verschuivingen zichtbaar in de toegekende bekostigingscategorieën;
  • er is een zwak verband tussen de krimp van het SO en de negatieve verevening. In het (V)SO is het verband tussen de negatieve verevening en de afname van het aantal leerlingen wat sterker. Over het algemeen groeien de deelnamepercentages van de gebieden met een positieve en negatieve verevening naar elkaar toe.

Uw regio ook in beeld?

In ‘(V)SO in beeld’ hebben wij de landelijke cijfers voor u op een rij gezet. Uit de praktijk weten wij dat er grote regionale verschillen kunnen zijn. Wij helpen u daarom graag om de cijfers voor uw regio in beeld te brengen en dit te presenteren op een visueel aantrekkelijke wijze. Neem daarvoor contact op met Nienke Pol of Luuk van Aalst (hun contactgegevens staan hiernaast).

Poster

Van de paper ‘(V)SO in beeld’ is ook een beknopte versie verschenen in postervorm. Meer informatie over de poster vindt u hier.

Publicatie

Titel
Paper (V)SO in beeld 2019.
Auteurs
Hannah Edelbroek, Martine Fuite, Angela Giezen, Giel van der Heijden
Uitgever
B&T
Prijs
Gratis
Datum
28/11/2019

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.