Betrokken bij de toekomst

Mijn mensbeeld is de basis van mijn drijfveren: ik werk vanuit de gedachte dat ieder mens unieke talenten heeft. Ontwikkeling van talenten kan echter pas plaatsvinden als er zelfinzicht en bewustwording ontstaat. Met de behoefte aan ontwikkeling komen we in beweging. De afstemming tussen doelstellingen, ambities, cultuur, omgeving en persoonlijke drijfveren van medewerkers bepaalt de groeipotentie van de organisatie. Het onderwijs is een dynamische sector met veel passie en als we in beweging komen gebeuren er heel mooie dingen. De kracht van beweging is dat we betrokken willen zijn bij de toekomst.

Vertrouwen

Als HRM-adviseur en interimmer kom ik goed tot mijn recht in situaties die vragen om een frisse blik en een daadkrachtige aanpak. Ik onderzoek met plezier welke aspecten ervoor zorgen dat het knelpunt in stand wordt gehouden, en waar we moeten loslaten om te gaan bewegen. Dat kan op het gebied van processen liggen, maar veelal ga ik in gesprek met schoolleiders en bestuurders. Het nemen van verantwoordelijkheid en het geven van vertrouwen zijn sleutelbegrippen waarmee ik aan het werk ga.

Passie

Mijn ervaring ligt in een breed HRM-ontwikkelperspectief. Mensen, processen en beleid. De verbinding hiertussen zorgt voor een optimale context om te groeien. Ondanks de grote verschillen in het onderwijs, tussen de scholen en tussen ontwikkelingsfases, zie ik als rode draad gepassioneerde medewerkers met het hart op de juiste plaats. Die passie wordt voldoening als er richting aan kan worden gegeven waardoor effectiviteit ontstaat.

Diversiteit

Nadat ik jarenlang HRM-projectleider in loondienst ben geweest, ben ik als zelfstandig adviseur en interimmer aan de slag gegaan. Ik heb er plezier in om in veel keukens te mogen kijken met een grote diversiteit aan uitdagingen. Opdrachten in organisatieontwikkeling wissel ik graag af met verdieping van loopbaanontwikkelings- en mobiliteitsvraagstukken.