Open en nieuwsgierig 

Wat is onze norm voor onderwijskwaliteit? Wat zijn onze ambities als school? En wat is een passende bestuursstructuur voor onze stichting? Dit zijn zeer uiteenlopende vragen, met andere effecten en uitwerkingen voor de organisatie. De antwoorden op deze vragen zouden moeten bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het onderwijs, de organisatie, de medewerkers en de leerlingen die eraan verbonden zijn.   

Hoewel het zeer uiteenlopende vragen over diverse onderwerpen zijn, geef ik graag advies op dit gebied. Met daarbij een sterke focus op het gedrag en de bestaande cultuur in de organisatie. Plannen en vergezichten kunnen richting geven, maar kunnen ook te abstract blijven, waardoor vervolgens iedereen een eigen weg kiest. De kracht  zit voor mij in het verbinden van de plannen, ambities of verandering aan het gedrag van mensen in de organisatie. Om samen te reflecteren, te kijken, te luisteren en te puzzelen naar wat er gebeurt in de organisatie, naar waar men naartoe zou willen en wat een ieder daarin nu al doet en daarin (anders) gaat betekenen.  

Maatschappelijke vraagstukken 

Ik ben sociologie gaan studeren omdat ik een bijdrage wil leveren aan maatschappelijke vraagstukken, zoals kansenongelijkheid in het onderwijs. Na mijn master beleid, communicatie en organisatie ben ik in september 2018 als adviseur bij B&T aan de slag gegaan. In deze functie ben ik betrokken bij verschillende schakels die bijdragen aan goed onderwijs, zoals de bestuursstructuur, schoolcultuur, onderwijskwaliteit/kwaliteitszorg en verandermanagement.

Nieuwsgierig, verbindend, open 

Bijdragen aan die schakels doe ik vanuit nieuwsgierigheid en verbinding, waarbij niet het oordeel maar de vraag centraal staat. Ik ben er namelijk van overtuigd dat wanneer we vanuit openheid, verbondenheid en nieuwsgierigheid het gesprek met elkaar aangaan, er zaken naar boven komen die we anders wellicht zouden missen. De ene keer stel ik prikkelende vragen, op een ander moment houd ik een spiegel voor of ik zeg juist even helemaal niets en luister, observeer en analyseer ik wat er gebeurt.  

Betrokkenheid schoolteam

Bij alle vraagstukken is het voor mij van belang dat we elke keer stilstaan bij de vraaghoe wordt de leerling hier beter van? Om vervolgens te kijken naar: wat betekent dit voor de leraar, voor de teamleider, de directeur en voor de bestuurder? Zo kan een keuze voor een bepaalde bestuursstructuur invloed hebben op de gehele organisatie en bijvoorbeeld iets veranderen aan de taken en verantwoordelijkheden van directeuren en leraren. Bij het opstellen van een strategie, missie of visie vind ik het van groot belang om het team hierbij te betrekken en de verbinding te zoeken met de schooldoelen. Op die manier zorg je dat het hele team verbonden is en aan hetzelfde doel werkt.  

Wens achter de vraag

Bij elke opdracht probeer ik te begrijpen wat de werkelijke wens is achter de vraag. Wanneer die vraag duidelijk is, ga ik graag samen puzzelen naar wat dit betekent voor de organisatie en de mensen in de praktijk. Want die mensen kunnen het onderwijs, de sfeer in de school en de cultuur veranderen. Hierdoor kunnen de plannen die bedacht zijn ook waargemaakt worden en daar heeft de leerling baat bij.