Een passende aanpak voor concrete en gedragen verbetering

Goed onderwijs is fundamenteel voor ieder mens, en voor de samenleving. En des te meer voor kinderen die bijvoorbeeld de pech hebben om op te groeien in onveiligheid, of die beperkingen hebben. Het onderwijs zo organiseren dat leraren zoveel mogelijk tijd hebben voor hun leerlingen, in het bijzonder voor deze leerlingen, vind ik een fascinerende opdracht. En om leraren daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Van binnenuit door andere onderwijsprofessionals, hun organisatie en hun leidinggevenden. En van buitenaf door bijvoorbeeld de jeugdhulp.

Ik heb ruim 15 jaar bij de ministeries van VWS en OCW aan deze vraagstukken gewerkt. De laatste 3 jaar was ik verantwoordelijk voor passend onderwijs. Bij de evaluatie daarvan, en het maken van de verbeteragenda, heb ik alle partijen en de praktijk zoveel mogelijk betrokken. Hoewel dat weer prachtig was om te doen, wilde ik veel directer in de praktijk een bijdrage gaan leveren. Bij B&T mag ik scholen, regulier en gespecialiseerd, helpen nadenken over een betere organisatie van (passend) onderwijs en jeugdhulp. Ook begeleid ik met veel plezier samenwerkingsverbanden om, in afstemming met gemeenten, tot een goed regionaal ondersteuningsplan te komen.

Frisse blik

Ik vind het erg waardevol om het voor alle onderwijsprofessionals, van de klaslokalen tot de bestuurskamers, een beetje makkelijker en leuker te maken. Dat lukt met de frisse blik van een buitenstaander, mijn inlevingsvermogen en mijn onafhankelijk luisterend oor. En door waar nodig scherp door te vragen.

Een grote drive

Toen ik als eerste in de familie mocht studeren, drong echt goed tot me door wat een verworvenheid het is dat ik in mijn jeugd goed onderwijs van goede leraren kreeg. Dat gevoel werd versterkt met elke klus die ik deed bij de ministeries. Daarnaast realiseerde ik me wat een mazzel ik had gehad om zonder beperkingen en in een fijn en veilig gezin op te groeien. Die mazzel hebben mijn twee prachtige kinderen ook. Maar die mazzel heeft lang niet elk kind. Voor die kinderen zijn goede leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en hulpverleners van extra groot belang. Maar helaas staan op veel plekken zowel het onderwijs als de jeugdhulp onder druk, juist vaak voor deze kinderen, en daarmee de kansengelijkheid. Ik heb een grote passie om bij te dragen aan het debat om stelsels en systemen weer meer voor de praktijk te laten werken. Maar nog meer, zo heb ik gemerkt, om directer een bijdrage te leveren aan het onderwijs en de zorg.

Alle perspectieven meenemen

Ik heb een flinke bak ervaring met projectmatig en programmatisch creëren en (daarmee met) opgavegericht werken. Hetzelfde geldt voor (team)coaching, (dag)voorzitterschappen en (interim-)management. Ik vind het heel plezierig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken, weet feilloos de vraag achter de vraag te achterhalen en tot een scherpe analyse en plan van aanpak te komen. Dat plan is maatwerk en zowel gedegen als vindingrijk. Als verbinder pur sang betrek ik iedereen al zoveel mogelijk bij én de analyse én de planvorming. Alleen wanneer je begrijpt wat de ander ervaart en samen de analyse hebt uitgediept, kun je samen aan oplossingen en verbeteringen werken. De uitkomsten van ‘mijn’ processen zijn daardoor zonder uitzondering gedragen, maar nooit een zoutloos compromis. Integendeel, ze hebben koers en varen waar nodig scherp aan de wind.

Passie en visie

Ook als ik vrij ben blijf ik lezen, documentaires kijken en podcasts luisteren over onderwijs, zorg, het adviesvak en goed beleid en bestuur. De woensdag is wel echt helemaal voor mijn twee jonge kids. Daarnaast ben ik een groot cinefiel: van ontroerende kleine gezinsdrama’s van bijvoorbeeld Ken Loach tot de grootste meeslepende fantasy- en SF-epossen. Het creatieve proces om tot een film te komen, vind ik erg boeiend. De sleutel: met passie en visie een project starten.

Expertises