Bestuurlijke advisering vanuit maatschappelijk engagement

De onderwijssector heeft altijd mijn bijzondere aandacht gehad; ‘van huis uit’, maar ook vanwege het belang dat ik hecht aan de ontwikkeling van jonge mensen. Mijn studie rechten rondde ik af met een scriptie over de eerste Wet Medezeggenschap Onderwijs en daarna ben ik continu professioneel bij de sector betrokken gebleven. Zo werkte ik eerder als consultant bij een ander adviesbureau en twaalf jaar bij een landelijke werkgeversorganisatie in het onderwijs. Ondertussen ben ik alweer een flink aantal jaren senior adviseur bij B&T.

Hier houd ik mij hoofdzakelijk bezig met advieswerk in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De combinatie van maatschappelijk engagement en juridische vorming bepalen in hoge mate mijn stijl van werken. Ik werk gestructureerd, kan goed plannen, luisteren en schrijven, en wil daarbij graag doelgericht bezig zijn in trajecten en projecten die leiden tot de oplossing van een vraagstuk (voor de opdrachtgever en de maatschappij). Ook achter bijvoorbeeld een bestuurlijk samenwerkingstraject wil ik altijd de toegevoegde waarde voor de leerlingen blijven zien. De combinatie van project (dat wat gedaan moet worden) en proces (werken met aandacht voor mensen) vind ik belangrijk.

Bestuurlijke processen

Mijn advieswerk heeft vooral betrekking op bestuurlijke processen in het onderwijs: het functioneren van schoolbesturen (toezicht, bestuur en management) en de samenwerking tussen schoolbesturen (van samenwerkingsverbanden tot bestuurlijke fusies). Behalve met governance houd ik mij ook al een groot aantal jaren bezig met het internationaal onderwijs in Nederland (en soms daarbuiten): scholen voor kinderen van internationals. Zowel bestuurlijk als inhoudelijk vind ik dit een interessante onderwijsvorm, die laat zien ‘hoe het ook anders kan’.

Ook privé

Mijn maatschappelijke betrokkenheid bij het onderwijs beperkt zich niet tot mijn professionele leven. Ik ben bijvoorbeeld voorzitter van de raad van toezicht van een welzijnsstichting en geef taalonderwijs aan vluchtelingen. Daarnaast schrijf ik af en toe over onderwijsbestuurlijke of juridische thema’s. Mijn guilty pleasures bevinden zich in het culinaire domein: koken, restaurants bezoeken en erover lezen.