Ik draag graag bij aan het leggen van passende verbindingen

Goed onderwijs valt of staat met een goede relatie. Of het nu gaat om de relatie tussen leerling en leerkracht, leerkracht en schoolleider, schoolleider en bestuurder of tussen schoolbesturen in de regio. Een goede relatie en 'gezien worden' dragen bij aan het beste onderwijs voor iedereen.

In mijn werk als adviseur bij B&T wil ik graag bijdragen aan het leggen van passende verbindingen in het onderwijs. Om er zo voor te zorgen dat alle kinderen de meest passende plek kunnen vinden in het onderwijs.

Samenwerking

Onze maatschappij verandert in snel tempo in een netwerksamenleving. Op veel vlakken ontstaan uitdagingen die organisaties niet meer alleen kunnen oplossen. Daarom is samenwerking tussen organisaties essentieel en netwerkleiderschap past daarbij.

Mijn werkzame leven in het onderwijs heeft ook voor een groot deel in het teken gestaan van samenwerking. Ooit begonnen als leerkracht en daarna als directeur van twee WSNS-verbanden en een samenwerkingsverband passend onderwijs, ben ik continu bezig geweest om samenwerking te versterken en verbindingen te leggen. Tijdens mijn studie bij TIAS ben ik afgestudeerd op het thema leidinggeven aan netwerken.

Juist voor kinderen bij wie het niet vanzelf gaat

Mijn hart gaat sneller kloppen als ik kan bijdragen aan onderwijs voor kinderen bij wie het niet vanzelf gaat. Ik vind het heel waardevol om op allerlei plekken in het land, bij samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en gemeenten, te mogen bijdragen aan het samen creëren van de beste mogelijkheden voor juist deze kinderen. Zeker voor hen is samenwerking essentieel!