Passend onderwijs ligt me na aan het hart

Openheid en verbinding, dat zijn sleutelbegrippen voor mij. Ze zeggen iets over mij als persoon, over de manier waarop ik mijn werk doe én over mijn visie op het onderwijs.

In mijn werkzame leven heb ik diverse functies gehad. Allemaal in het onderwijs. Ooit begon ik op de pabo en liep ik mijn stages voor de klas, maar het leraarschap zelf gaf me onvoldoende plezier. Ik raakte geïnspireerd door de voorbeelden die ik zag van individuele leerlingbegeleiding en volgde daarom ook een studie orthopedagogiek. Mijn vuurdoop op de arbeidsmarkt was bij een Islamitische basisschool in Rotterdam, waar ik aan de slag ging als remedial teacher. Na deze reguliere school maakte ik de overstap naar het speciaal onderwijs. Via een cluster 3-school naar een ambulante begeleidingsdienst cluster 2. Het was daar dat ik mijn passie voor beleidsmatig werk en management ontdekte.

Impact en uitdaging

In 2005 werd ik directeur van een REC (cluster 4 en later cluster 3/4). Bijna tien jaar ben ik gebleven, maar de komst van Passend onderwijs dwong me tot een volgende stap. Zo kwam ik terecht bij samenwerkingsverband Koers VO, waar ik in 2014 als bestuurder aan de slag ging. Bijdragen aan Passend onderwijs, een onderwijsvernieuwing met impact en daarmee een enorme uitdaging!

Rode draad

In al mijn functies is de verbinding met de buitenwereld essentieel geweest. Dit is een rode draad in mijn loopbaan. Ik houd ervan om ideeën uit de buitenwereld naar binnen te halen en om dat wat je in je organisatie leert met de buitenwereld te delen. De speelruimte om die verbinding te zoeken is goed voor mijn eigen ontwikkeling én voor de organisaties waarvoor ik werk. Om die reden heb ik ook vaak meerdere functies tegelijk gehad. Het is ook een van de redenen waarom ik, toen ik in dienst trad bij Koers VO, startte met een Master of Management in Education bij TIAS. Een wens die ik al veel langer had, omdat ik een substantiële studiebasis wilde leggen onder mijn beleidsmatige en leidinggevende werkzaamheden.

Werken aan verbetering

De organisatorische kant van het onderwijs trekt me enorm. Hoe kun je – mede gegeven allerlei externe eisen en behoeften – het onderwijs zo inrichten dat je het beste bereikt voor kinderen en jongeren? Samen met partners, in verbinding met de omgeving, werken aan verbetering van een sector waarin het draait om de vorming van mensen –  dat maakt me blij.

Passend onderwijs

Passend onderwijs ligt me na aan het hart. Ik wil me ervoor inzetten dat het een succes wordt, dat we samen de doelstellingen weten te realiseren. Dat doe ik bij Koers VO én daaraan lever ik een bijdrage bij B&T. Het specifieke thema dat mij nu bezighoudt – governance binnen samenwerkingsverbanden – wil ik graag samen met B&T hoog op de agenda’s krijgen. Het gesprek stimuleren, de bewustwording doen groeien en beweging creëren. Want een betere governance van samenwerkingsverbanden zal de realisatie van de doelen van Passend onderwijs dichterbij brengen. Daarvan ben ik overtuigd.