Eerst kijken en luisteren, dan verbinden en bewegen

Sinds 2003 werk ik als organisatieadviseur, coach en interim-manager, sinds 2009 voor B&T. De bestuurders in het primair onderwijs zijn mijn belangrijkste opdrachtgevers. Daarvoor ben ik onder andere onderbouwleraar, schoolleider en bestuurder geweest. Het funderend onderwijs blijft voor mij een rijke en inspirerende werkomgeving. Wat daar gebeurt doet ertoe: werken in het onderwijs is bouwen aan de toekomst!

Ik ben een generalist. Mijn ambitie en talent liggen bij het verbinden van de persoonlijke drijfveren van mensen aan de doelstellingen van hun organisatie. Dat begint met het benoemen van individuele belangen. Daarna koppel ik die aan de gezamenlijk gekozen doelen en vervolgens stuur ik standvastig op het samen realiseren hiervan. Om dat succesvol te doen, is het belangrijk om een balans te vinden tussen de harde en zachte kant binnen een opdracht en tussen het eindresultaat en het proces. In essentie gaat het toch steeds over hetzelfde: duurzame basisvoorzieningen van hoge kwaliteit realiseren voor jonge kinderen en hun ouders.

Afwisseling

Van Groningen tot Limburg, van Alkmaar tot Assen: ik geniet volop van de professionele ruimte die ik binnen ons bureau ervaar en van de grote mate van afwisseling in mijn opdrachten. Een tweedaagse begeleiden over ‘de school van de toekomst’, een onderzoek uitvoeren binnen het team van een school waar het niet goed gaat, organisatievraagstukken rond kwaliteit en cultuur begeleiden, meerjarenbeleid vormgeven, projectleiding bij bestuurlijke krachtenbundeling of fusies, met belanghebbenden samen een proactieve aanpak van krimp bedenken. Mijn werkzaamheden waren tot voor kort heel divers.

Werkplezier

De laatste jaren van mijn werkzame leven richt ik mij specifiek op één interim-opdracht, als verander- en/of crisismanager. Hierin kan ik al mijn kennis, ervaring en organisatietalent inzetten. In de interim-opdrachten kom ik de kinderen weer daadwerkelijk tegen. Ze ontroeren me nog steeds. Ook ervaar ik hierbij keer op keer hoe weerbarstig de praktijk vaak is, ondanks alle goede bedoelingen van ieder individu. Werkplezier terugbrengen bij de medewerkers is bij dergelijke opdrachten dan ook vaak mijn hoofddoel. Alleen als het met de leraren goed gaat, kan een organisatie groeien en bloeien.

Genieten

Nu ik wat ouder ben en mijn twee zonen op eigen benen staan, heb ik tijd om te reizen, te lezen en te tuinieren, gitaar te spelen, in een klassiek koor te zingen en met vrienden te koken en te eten. En om volop te genieten van mijn twee kleinkinderen.