Samen is het sleutelwoord

Het onderwijs speelt een belangrijk rol in het leven van elk kind, iedere ouder en in de maatschappij. Niet gek dus dat iedereen er wat van vindt. Voor professionals in het onderwijs een uitdagende context; werken aan onderwijsontwikkeling is niet eenvoudig. Ik werk bij B&T omdat ik hen, onderwijsprofessionals op alle niveaus, daarbij wil begeleiden en ondersteunen. Zodat zij optimale ontwikkelkansen voor alle kinderen en jongeren kunnen realiseren.

In mijn optiek is ‘samen’ hierbij hét sleutelwoord. Tegelijk schuilt in dat woord misschien wel de grootste uitdaging. Want echt samenwerken vraagt om aandacht voor relaties, ‘laveren’ tussen ogenschijnlijk verschillende belangen en zoeken naar en ‘wegen’ van de inbreng van verschillende betrokkenen. Binnen de eigen organisatie en daarbuiten, met anderen, vraagt het ook om sturing op ieders handelen vanuit gedragen kaders, keuzes. Het centraal stellen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren zorgt voor die gedragenheid, is mijn ervaring. Dat is wat ik meebreng in alle opdrachten die ik doe.

Verbinden en perspectieven bieden

Terugkijkend op mijn werk in het onderwijs en als adviseur onderwijs bij een gemeente, ben ik continu bezig geweest om samenwerking te versterken en verbindingen te leggen. Elkaars taal leren spreken, gezamenlijke belangen en kansen opzoeken. Perspectieven bieden en mensen helpen om zelf te sturen en te veranderen in de praktijk.

Bij B&T heb ik de plek gevonden om mijn kennis en ervaring in te zetten voor de onderwijssector. Om zo mijn steentje bij te dragen aan een passende plek voor ieder kind in onze maatschappij. Hier kan ik, vanuit verbinding, onderwijsmensen helpen zelf de juiste interventies te bepalen en in te zetten. Want er is niet één oplossing of ‘ideale weg’, en dat maakt het juist zo leuk. Zo ontdek en leer ik ook zelf nieuwe dingen. Mede dankzij mijn collega’s, die allemaal hun eigen expertises en interesses meebrengen. 

Afwisseling geeft energie

Ik richt me tot nu toe voornamelijk op vraagstukken rondom passend/inclusiever onderwijs, samenwerking tussen onderwijs en gemeenten/zorg, strategie(ontwikkeling) en onderwijskwaliteit. De afwisseling, creativiteit en flexibiliteit die het werken met en voor scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden biedt en vraagt, houdt me scherp en geeft me vooral energie. Ook, of misschien wel vooral als het schuurt of als er wat druk op de ketel staat, ben ik in mijn element.