Bestuurder

Voor Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (VVNH) gaan wij op zoek naar een bestuurder. 

Functieomschrijving

We zoeken een rolbewuste bestuurder die kan werken met een projectopdracht en een tweeledige taak krijgt binnen de stichting. Als bestuurder vervul je de primaire bestuurlijke en wettelijke taken. Je hebt bestuurlijke ervaring en kunt de stichting leiden en sturen in deze bijzondere periode met coronapandemie. Je stimuleert de teamvorming tussen rectoren en bestuur. Je bent transparant in je communicatie en deelt je besluiten en besluitvormingsprocessen met degenen die hierbij betrokken zijn zoals de raad van toezicht en de MR. Je bent sensitief in wat je communiceert, waarover, en de manier waarop. Je geeft heldere feedback en bent eerlijk en integer. Daarnaast zorg je ervoor dat afspraken worden nagekomen, kun je zelf ook omgaan met feedback en durf je waar nodig door te pakken. Je bent proactief, gaat de dialoog aan en handelt vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Je kunt strategisch handelen, in bijvoorbeeld het nadenken over huisvestingsvraagstukken. Daarnaast stuur je de bovenschoolse organisatie aan, ben je een gesprekspartner voor de raad van toezicht, MR en externe partners. Ook bereid je de organisatie voor op een inspectiebezoek. Je hebt ervaring in het voortgezet onderwijs en hebt goed zicht op organisatieprocessen en mogelijke verbeteringen. Affiniteit met Vrijeschoolonderwijs is daarnaast een pre. 

De bestuurder geeft coachend leiding aan een onderzoekstraject over de herinrichting van de besturingskolom van stichting VVNH. Binnen de stichting is het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd over de toekomstbestendigheid van de huidige inrichting van de besturingskolom met een taakverdeling tussen een eindverantwoordelijk bestuurder en drie rectoren. 

De uitwerking van de onderzoeksvraag betreft de vraagstelling of een integraal eindverantwoordelijk directieteam met bestuurstaken adequater kan werken met de drie regionaal verspreide scholen en ook nauwer aansluit bij de visie op vrijeschoolonderwijs, of dat de huidige structuur met een bestuurder en drie rectoren beter past in de huidige fase waarin VVNH zich bevindt. De nieuwe bestuurder krijgt als belangrijke taak dit onderzoek naar de inrichting van de besturingskolom af te ronden en met de rectoren, de medezeggenschap en de raad van toezicht tot een conclusie te komen over de wel of niet noodzakelijke herinrichting van de besturingskolom. Je stuurt dit onderzoek zelf aan, of laat dit door een extern adviseur uitvoeren. Je zorgt ervoor dat er binnen een half jaar duidelijkheid komt in hoe de topstructuur er vanaf januari 2023 uit gaat zien.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 0,6 fte conform de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs. Het voornemen is om de nieuwe bestuurder per 1 februari 2022 of zo spoedig mogelijk daarna te laten starten.

Organisatie

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland draagt zorg voor het oprichten en in stand houden van voortgezet vrijeschoolonderwijs. De onder de stichting ressorterende scholen zijn: de Adriaan Roland Holstschool in Bergen, het Rudolf Steiner College in Haarlem en het Geert Groote College in Amsterdam. Bij de scholen staan ruim 2.930 leerlingen ingeschreven. Er werken 350 medewerkers bij de stichting. In Amsterdam is samenwerking ontstaan op het gebied van doorstroom vanuit het Primair Onderwijs in de vorm van een Tienercollege (Kairos).

De stichting wordt bestuurd vanuit een model van scheiding van bestuur en toezicht. De bestuurder vormt samen met de rectoren van de scholen het directieteam. 

Meer informatie

Heb jij zin in een uitdagende bestuurlijke opdracht met een tijdelijk karakter bij het Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (VVNH)? Vind je het mooi om zowel bezig te zijn met de dagelijkse gang van zaken als om verder te onderzoeken wat het toekomstscenario van de stichting wordt? Solliciteer dan naar de functie van bestuurder!

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Wieneke Groot, voorzitter raad van toezicht, wieneke@grootinadvies.nl of met Henk Hendriks, adviseur B&T, henk.hendriks@vbent.org.

Je motivatiebrief en curriculum vitae kun je versturen via het sollicitatieformulier ter attentie van Henk Hendriks. 

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats woensdag 12 januari.
  • De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op woensdagmiddag 19 januari en maandagmiddag 24 januari 2022.

We zien je reactie graag uiterlijk 10 januari 2022 tegemoet.

Organisatie
Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland
Locatie
Amsterdam
Omvang
0,6 fte
Inschaling
cao bestuurders voortgezet onderwijs
Sluitingsdatum
10-01-2022

Neem voor meer informatie contact op met:

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen