Directeur-bestuurder

Voor Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO zoeken wij een directeur-bestuurder. 

Functieomschrijving

Ben jij een verbindende, toegankelijke en transparante directeur-bestuurder? Ben jij een prettige persoon met humor, die energie brengt en heeft, en een netwerker naar gemeenten, tussen scholen en overige ketenpartners? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO is sterk in ontwikkeling. In de komende jaren zal, vanuit het stevig gelegde fundament, worden toegewerkt naar een op visie gestoelde inhoudelijke verdieping van het beleid. 

Je rol binnen het samenwerkingsverband
Bij het naderend afscheid van de huidige directeur-bestuurder per oktober 2022 zoeken wij een goed inhoudelijk en kundig bestuurder met gevoel voor passend onderwijs én met bestuurlijke sensitiviteit. Je wilt je verbinden aan de regio en gaat gedreven voor het collectief. Je neemt de onderliggende besturen soepel mee in het gezamenlijke belang; samen aan het werk voor succesvolle leerlingen. Als directeur-bestuurder kun je soepel schakelen, ben je vernieuwingsgericht en kun je de ervaren behoefte aan innovatie handen en voeten geven. Je zult een stevige rol spelen bij het uitvoeren en actief houden van het nieuwe ondersteuningsplan bij alle betrokkenen: aandacht gevend aan het uitwerken van de missie en het meer beleidsrijk invullen van het beleid.

Vanuit je bevoegdheden ben je:

 • verantwoordelijk voor het besturen van het samenwerkingsverband, waarbij je het bevoegd gezag bent van het samenwerkingsverband, (dagelijks) leidinggevende van het samenwerkingsverband en aansturend aan degenen die voor het samenwerkingsverband taken vervullen;
 • belast met:
  • de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband en met het realiseren van de doelstellingen en wettelijke taken van de stichting en het financiële beleid, onder andere het opstellen van de begrotingen, de jaarrekeningen en de jaarverslagen;
  • werkzaamheden binnen de in algemene termen geformuleerde strategische beleidskaders, de financiële uitgangspunten (onder andere de meerjarenbegroting) en overige aanvullende kaders;
  • de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid en de activiteiten van het samenwerkingsverband: je werkt hierin nauw samen met de relevante gremia binnen en om het samenwerkingsverband;
  • de verantwoording aan de raad van toezicht van het samenwerkingsverband op basis van de onderscheiden toezichtkaders;
  • het opstellen van het ondersteuningsplan volgens vastgestelde procedures, waaronder het op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten;
  • het overleg met de ondersteuningsplanraad;
  • het beheer van de aan het samenwerkingsverband toegekende formatieve en financiële middelen en de uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan.

Interesse? Kijk voor meer informatie in de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie voor 1,0 fte ingeschaald conform de cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO is een samenwerkingsverband dat bestaat uit elf besturen van 74 scholen voor basisonderwijs, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en vier scholen voor speciaal onderwijs. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een voorziening voor hoogbegaafde leerlingen.

Het samenwerkingsverband is een stichting met een directeur-bestuurder en een raad van toezicht die bestaat uit de aangesloten schoolbesturen. Er is een compact bestuursbureau van waaruit administratieve ondersteuning wordt geboden en waar twee inhoudelijk medewerkers aan verbonden zijn. De standplaats van het samenwerkingsverband is het Onderwijshuis in Den Helder; je werkgebied behelst de hele regio waardoor we je een hoge mate van vrijheid en flexibiliteit kunnen bieden met betrekking tot je werkplek Een goede sfeer, een bij de regio passende ‘no-nonsense mentaliteit’ en korte lijnen kenmerken het samenwerkingsverband: er is een goede flow in de Noordkop en een goede samenwerking.

Meer informatie

Spreekt deze vacature je aan en herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 22 november via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Marja de Kruif via 088-205 16 00. 

Belangrijke data: 

 • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 29 november. 
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 6 december en de tweede op 15 december. 
Organisatie
Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO
Locatie
Den Helder
Omvang
1,0 fte
Inschaling
De cao voor het primair onderwijs
Sluitingsdatum
22-11-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.