Directeur De Wonderwind

Voor Blick op onderwijs zoeken wij een directeur voor De Wonderwind. 

Functieomschrijving

Ben jij een sprankelende directeur die samen met het team de school verder ontwikkelt en laat groeien? We nodigen uitdrukkelijk zowel ervaren als startende directeuren uit om te solliciteren! 

De Wonderwind is een kleinschalige school en biedt met circa 50 leerlingen kwalitatief goed onderwijs en heeft hoge ambities. Sterke verbindingen kenmerken de school. Het team draagt de school en staat voor het onderwijs. Op dit moment liggen de directietaken bij een interim-directeur. 

Onderwijskundig leiderschap
Het ambitieuze team werkt cyclisch en planmatig en legt de lat steeds een steeds een stukje hoger. Samen met jou willen ze dit voortzetten en solide verder brengen met steeds weer kleine, gedegen stappen vooruit. Je hebt een onderwijsinhoudelijke achtergrond en houdt overzicht. In de tandem met de intern begeleider kom je tot een energieke samenwerking. Je erkent en waardeert het hardwerkende team, hebt oog voor de verschillende talenten en weet deze in te zetten voor de verdere schoolbrede ontwikkeling én groei. Je bent helder in je besluitvorming en schetst duidelijke kaders waarbinnen teamleden hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Verbinding
Ook met de verwachte groei zal de school een geborgen setting blijven met de aandacht die past bij kleinschaligheid. Je bent zichtbaar, samenwerkingsgericht en je communiceert helder. Dit is van groot belang voor alle betrokkenen in en om de school zodat iedereen zijn beste plek kan innemen en vanuit de eigen rol kan bijdragen aan de schoolontwikkeling. De ouders zijn betrokken en kijken ernaar uit om na de periode op wat grotere afstand vanwege de leiderschapswisselingen en Corona weer sterker in verbinding te komen met de school. 

Laat je zien!
Obs De Wonderwind heeft veel te bieden. De bestaande leerlingen en ouders weten dit natuurlijk al. In de externe uitingen in de wijk en richting samenwerkingspartners is het team nog bescheiden geweest over hoe goed de school ervoor staat. In dit nieuwe schooljaar willen zij dan ook samen met jou naar buiten toe het verhaal met trots uitdragen, zodat meer leerlingen en ouders de fantastische school zien die De Wonderwind is. 

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een functie in schaal D12 conform de cao voor het primair onderwijs. Afhankelijk van jouw mogelijkheden en wensen kan je kiezen voor een werktijdfactor van 0,6-1,0 fte. Drie dagen per week gaan naar de directietaken op De Wonderwind. Als je liever een benoeming voor vier of vijf dagen hebt, kies je daarnaast ofwel voor lesgevende taken (het liefst dan op een andere school binnen de stichting) ofwel voor bovenschoolse taken. 

Organisatie

De kleinschaligheid stelt het team in staat om met gerichte aandacht samen te werken in een setting waarin iedereen zich gezien en gekend voelt. Na wisselingen in het leiderschap en in het team met de noodgedwongen inzet van invallers, is er nu stabiliteit: een vast team zonder invallers is na de zomervakantie aan het nieuwe schooljaar gestart. Zij kijken uit naar de komst van de nieuwe directeur!

Samen staan voor kwaliteit
De kwaliteit van het onderwijs van De Wonderwind is goed op orde. In het afgelopen jaar is hier hard aan gewerkt en zijn met het team heldere inhoudelijke keuzes gemaakt. Een belangrijke keuze is die voor het onderzoekend leren. Het team ziet de positieve effecten van deze aanpak en wil de gemaakte keuzes op deze ingeslagen weg stevig borgen en volgende stappen zetten. In de kleine klassen is er gerichte aandacht voor de leerlingen en kunnen de leerkrachten goed op hen afstemmen. Het huidige schoolplan loopt tot 2023. Hierin staan de pijlers pedagogisch-didactisch, Kernconcepten, ouderbetrokkenheid en borging centraal.

Sterke interne verbindingen
De teamleden werken nauw en professioneel samen op basis van heldere, gedragen plannen. Als directeur van obs De Wonderwind ga je deel uitmaken van BLICK op onderwijs: een organisatie met korte lijntjes waar je zeer welkom bent. BLICK staat voor Boeiend Leren In Capelle en Krimpen aan den IJssel met 10 scholen: 8 openbare basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor voortgezet onderwijs, het IJsselcollege. Je werkt samen met de directeuren van andere BLICK-scholen om het onderwijs te verbeteren. Dit doe je tijdens directiebijeenkomsten, studiedagen en door je actieve deelname aan een van de domeingroepen, waarin directeuren samen tot beleidsvoorstellen komen. 

Meer informatie

Ben je enthousiast en wil je solliciteren? 
Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 3 oktober via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Pauline Zwaal-Arora via 088-205 16 00. 

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 6 oktober. 
  • De eerste gespreksronde is gepland op 15 oktober (ochtend en middag) en de tweede op 26 oktober (middag). 
Organisatie
Blick op onderwijs
Locatie
Capelle aan den IJssel
Omvang
0,6-1,0 fte
Sluitingsdatum
04-10-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen