Directeur Onderwijs & Kwaliteit

Voor Ronduit Onderwijs zoeken wij een directeur onderwijs & kwaliteit.

Functieomschrijving

Kun jij vanuit de missie leidinggeven aan een sterke afdeling onderwijs en kwaliteit? En ben jij de verbindende schakel in de samenwerking met de bestuurder en de directeur bedrijfsvoering om strategische processen vast te stellen en ontwikkeling en innovatie aan te jagen? Dan zoeken wij jou!

Jij gaat het programma-management voeren over de volgende domeinen: 

  • Strategisch beleid, waaronder de formulering en realisatie van bestuursbrede ambities en strategische koers.
  • Onderwijsontwikkeling en -vernieuwing, waaronder beleid op IKC, positionering van de VSO vestigingen in de SWV conform de strategie, ontwikkeling maatwerkgerichte onderwijszorgarrangementen, aansluiting onderwijs en jeugdhulp, onderwijs anders organiseren en talent gedreven onderwijs. 
  • Kwaliteitsbeleid, waaronder het vormgeven van en toezien op de PDCA-cyclus op schoolniveau en bestuursniveau, AVG en PR.

Jij bent verantwoordelijk voor de processen en resultaten op deze domeinen en werkt hierin nauw samen met directies van scholen, de kerngroepen met directeuren en collega’s binnen het bestuursbureau. Je legt verantwoording af aan de bestuurder.

Team
Jij bent direct leidinggevende van een compact team van (senior-)beleidsmedewerkers onderwijs & kwaliteit en de coördinerend administratief medewerkers VSO en PO. Je geeft ook leiding aan het secretariaat van het bestuursbureau. In voorkomende gevallen vertegenwoordigt de directeur onderwijs en kwaliteit de bestuurder in intern of extern overleg en neemt wanneer nodig deel aan vergaderingen van de RvT en GMR. 

Interesse? Kijk voor meer informatie in de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een functie van 32 uur in OOP-schaal 13 conform de cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

Ronduit staat met haar scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs garant voor ster(k) onderwijs. Talent gedreven onderwijs dat start bij de kwaliteiten en het vakmanschap van onze professionals op de scholen en in de klas.
We gaan voor een veilig fundament voor een leven lang leren, zowel voor de leerlingen als de professionals. We doen dit ondernemend, met eigenaarschap en gericht op ontwikkeling en doel voor onze leerlingen met inzet van onze professionals in samenwerking met partners en omgeving.

Ronduit heeft 18 locaties voor basisonderwijs in Alkmaar. De negen Spinakervestigingen verzorgen daarnaast van Alkmaar
tot in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland het speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 18 jaar.

Meer informatie

Als deze vacature je aanspreekt en je jezelf in dit profiel herkent, vernemen wij graag van jou. We gaan ervan uit dat je als kandidaat over de competenties beschikt die voor deze functie en profiel passend zijn.

Belangrijke data

  • Op 6 april vindt de brievenselectie plaats en nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een voorselectiegesprek dat plaatsvindt op 12 of 13 april 2021. 
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland in week 16 (vanaf 19 april).
  • De tweede ronde is gepland in week 19 (vanaf 10 mei).

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Je brief en curriculum vitae kun je via het inschrijfformulier op deze pagina, ter attentie van Hans van Willegen, onder vermelding van vacaturenummer 20200351.

We zien je reactie graag uiterlijk 4 april 2021 tegemoet.

Organisatie
Ronduit Onderwijs
Locatie
Alkmaar
Omvang
32
Sluitingsdatum
06-04-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Hans van Willegen

algemeen directeur B&T

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen