Lid raad van toezicht

In de raad van toezicht van Stichting Prisma in Almere ontstaat per 1 januari 2022 ruimte voor een lid raad van toezicht door vertrek van de voorzitter en het doorschuiven van een lid naar de voorzittersrol. 

Functieomschrijving

Belangrijk is dat je als lid van de raad de grondslag van de stichting onderschrijft. Als aanvulling op de huidige samenstelling zijn wij op zoek naar kandidaten met kennis van onderwijswetenschappen/inhoudelijke onderwijsexpertise en eventueel jeugdzorg. Daarnaast zijn voor deze nevenfunctie van belang dat je rolvast bent en het juiste evenwicht weet te vinden tussen betrokkenheid en distantie.

Wat vragen wij van je?
Je hebt een warm hart voor christelijk onderwijs en zet je daar graag voor in. Je hebt een sterk normbesef, bent integer en zorgvuldig. Gezien de huidige samenstelling van de raad vragen wij expertise op het gebied van onderwijswetenschappen/inhoudelijke onderwijsexpertise en eventueel jeugdzorg. Het is prettig als je een netwerk hebt in Almere, dat aan te wenden is voor ondersteuning van het bestuur en de stichting. Ook heeft het de voorkeur als je bestuurlijke en/of politieke ervaring hebt. Wij nodigen vrouwelijke kandidaten van harte uit om te reageren. 

Als lid van de raad van toezicht houd je integraal toezicht op de taakstelling van de bestuurder. Daarvoor is rolbewustzijn van belang. Je hebt voldoende rolbesef en weet je te bewegen tussen afstandelijkheid en betrokkenheid. Naast beoordelen en controleren, adviseer je met betrekking tot ontwikkelingen binnen de stichting en stimuleer je de bestuurder. In discussies ben je een scherpe sparringpartner. Hiervoor is het nodig om snel (globale) informatie te kunnen verwerken en een nieuwsgierige en onderzoekende houding te hebben.  

Mentale onafhankelijkheid en kritisch zijn op eigen functioneren zijn voor jou vanzelfsprekend. Je kijkt door informatie heen en ziet wat er tussen mensen gebeurt. Je hebt een brede interesse en volgt de ontwikkelingen in het onderwijs, de (onderwijs)politiek en maatschappij. Daarbij ben je besluitvaardig. 

Je hebt voldoende tijd voor deze nevenfunctie en bent onafhankelijk. Je mag daarom geen enkel persoonlijk en/of zakelijk belang hebben bij Stichting Prisma. Bijvoorbeeld werknemers van de stichting, personen die een functie uitoefenen bij een organisatie voor primair onderwijs in de regio waarmee onverenigbare belangen zouden kunnen bestaan en bestuurders in het primair onderwijs worden uitgesloten.  Klein)kinderen op een Prisma-school zijn geen bezwaar. 

Arbeidsvoorwaarden

Voor deze nevenfunctie is een remuneratieregeling (op dit moment is er een jaarlijkse vergoeding van € 4.500,–). 
We gaan ervan uit dat je voldoende tijd beschikbaar kunt maken voor de werkzaamheden binnen de raad van toezicht.

Organisatie

Stichting Prisma is een onderwijsorganisatie voor protestants-christelijk en oecumenisch primair onderwijs in Almere. De stichting bestaat uit achttien scholen met verschillende onderwijsconcepten, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. Ruim 500 medewerkers verzorgen onderwijs aan ruim 5.200 leerlingen. 
De stichting kent een raad van toezicht en een eenhoofdig college van bestuur en kenmerkt zich door de open en verbindende cultuur. 

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Onder de vier leden waarmee je gaat samenwerken is veel ervaring aanwezig. Bij de samenstelling van de raad letten we erop dat de diverse taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in het reglement en de statuten, goed kunnen worden uitgeoefend en dat de deskundigheidsgebieden identiteit, onderwijs en jeugdzorg, financiën, HRM en juridische kennis vertegenwoordigd zijn. Ook streven we naar een diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. 

Meer informatie

Voor meer informatie zie de profielschets in het informatiepakket op de website van B&T of neem telefonisch contact op met Angela Giezen, adviseur bij B&T, via 06 38 07 06 65 .

In de week van 4 oktober zijn de (digitale) voorselectiegesprekken. Op dinsdagavond 12 oktober is de eerste gespreksronde en op maandagavond 25 oktober de tweede gespreksronde. 

We ontvangen je brief en curriculum vitae graag uiterlijk 30 september via het sollicitatieformulier op deze site, ter attentie van Angela Giezen, onder vermelding van vacaturenummer 20210236.  

Organisatie
Stichting Prisma
Locatie
Almere
Sluitingsdatum
01-10-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen