Lid raad van toezicht

Voor Stichting Voila gaan wij op zoek naar een lid raad van toezicht met de portefeuille financiën. 

Functieomschrijving

Algemene profielkenmerken
De raad van toezicht werkt met een profielschets voor de raad als collectief, waaruit profielschetsen voor afzonderlijke leden worden afgeleid. De profielschetsen worden regelmatig herijkt om aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van en fase waarin Stichting Voila zich bevindt op een bepaald moment en bij toekomstplannen. Belangrijke algemeen geldende profielkenmerken voor de raad van toezicht als collectief zijn:

 • hbo-/academisch-werk- en -denkniveau;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren;
 • vermogen om op hoofdlijnen toezicht te kunnen houden, te adviseren en op te treden als sparringpartner voor het college van bestuur;
 • onderschrijving van de doelstellingen van Stichting Voila;
 • juiste balans tussen betrokkenheid en afstand;
 • affiniteit met het primair onderwijs;
 • teamplayer;
 • integer, onafhankelijke opstelling;
 • open en zelfkritische houding;
 • een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

Elke toezichthouder is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ook al kunnen individuele leden van de raad van toezicht specifieke deskundigheden hebben, alle leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het integrale toezicht. De leden van de raad van toezicht onderschrijven de statutaire doelstellingen van de stichting, in het bijzonder wat betreft de levensbeschouwelijk pluriforme identiteit.
Voor de nieuwe leden van de raad van toezicht is het voor nu van belang dat zij de katholieke of de protestantse levensbeschouwing vertegenwoordigen in de raad.

Portefeuille financiën
Gezien het profiel van deze toezichthouder wordt gedacht aan een kandidaat die werkzaam is als financieel adviseur in een grotere onderneming of maatschappelijke instelling, mogelijk ervaring heeft met aanbestedingsprocessen in de bouw en bereid is zitting te nemen in de auditcommissie en de huisvestingscommissie. 

De kandidaat heeft:

 • een professionele achtergrond in de financieel-economische sector;
 • inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen die – de toekomst van – het primair onderwijs beïnvloeden;
 • affiniteit met het specifieke karakter van een onderwijsorganisatie in het primair onderwijs;
 • ervaring met dan wel kennis van het besturen van professionele organisaties;
 • een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de raad.

Arbeidsvoorwaarden

Voor leden van de raad van toezicht, met een inzet van 50-75 uur jaarlijks, bedraagt de bezoldiging € 3.080,– per jaar. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, voorafgegaan door een moment van gezamenlijke voorbereiding. 

De aanstelling van leden van de raad van toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar op voordracht van de raad van toezicht. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De raad van toezicht kent vier commissies: Onderwijs & kwaliteit, Audit & Financiën, Huisvesting en de Remuneratie commissie. 

Organisatie

Voila staat voor Verschillend Onderwijs In Leusden Achterveld. Voila verzorgt op elf scholen met ruim 200 personeelsleden voor circa 2000 kinderen onderwijs in Leusden en Achterveld. Wat Voila uniek maakt in Nederland is dat zij vier identiteiten verenigt in één bestuur: verschillend en toch verbonden.

Voila is een stichting waarin een veilige, collegiale sfeer heerst, waarin zowel intern als met externe stakeholders plezierig wordt samengewerkt. 

Meer informatie

Geïnteresseerd? In de profielschets vindt u meer informatie over de functie en de stichting.

Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u versturen via het sollicitatieformulier op deze pagina ter attentie van Hans van Willegen. 

We zien uw reactie graag uiterlijk 23 januari 2022 tegemoet.

Organisatie
Stichting Voila
Locatie
Leusden
Sluitingsdatum
23-01-2022

Neem voor meer informatie contact op met:

Hans van Willegen

senior adviseur en algemeen directeur B&T

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen