Onafhankelijk voorzitter

Voor SWV VO Zuid-Utrecht zoeken wij voor het bestuur een onafhankelijk voorzitter. 

Functieomschrijving

Het samenwerkingsverband zoekt een onafhankelijk voorzitter die ervoor zorgt dat de vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen in het bestuur van het samenwerkingsverband op een prettige inhoudelijke wijze vergaderen en met ambitie werken aan het versterken van passend onderwijs in de regio. Hij/zij is niet bang om de inhoudelijke scherpte op te zoeken in het debat. De onafhankelijk voorzitter faciliteert dit gesprek en stelt de juiste prikkelende en uitdagende vragen vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij de maatschappelijke doelstellingen van het samenwerkingsverband. Voor de directeur-bestuurder vervult de onafhankelijk voorzitter de rol van sparringpartner op vooral de procesmatige, strategische en bestuurlijke aspecten van haar functie.

Functie-eisen

Profiel van de onafhankelijk voorzitter:

 • heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische afwegingsprocessen en is in staat deze kennis en ervaring positief aan te wenden;
 • kan leidinggeven aan bestuursvergaderingen, op ontspannen, verbindende en activerende wijze;
 • heeft affiniteit met en bij voorkeur kennis van de taakstelling van het samenwerkingsverband met betrekking tot passend onderwijs en de stakeholdersbelangen en krachtenvelden die daarbij aan de orde zijn;
 • is in staat op het niveau van de directeur-bestuurder te fungeren als sparringpartner in discussies over vraagstukken waar deze voor staat;
 • is in staat door zijn/haar statuur en onafhankelijkheid de belangen van het samenwerkingsverband optimaal te dienen;
 • signaleert vraagstukken en draagt oplossingen aan;
 • heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij SWV VO Zuid Utrecht;
 • heeft in de afgelopen vijf jaar geen rechtspositionele en/of commerciële banden gehad met een van aangesloten schoolbesturen en is nu en in de afgelopen vijf jaar geen lid van een raad van toezicht van een van de aangesloten besturen geweest;
 • kan in voldoende mate tijd en energie besteden aan de uitoefening van de voorzittersfunctie;
 • komt bij voorkeur uit de regio Utrecht.

Arbeidsvoorwaarden

De voorzitter ontvangt een vergoeding op basis van vacatie voor het bijwonen, voorzitten en voorbereiden van de bestuursvergaderingen en de remuneratiecommissie van € 125,- per uur, exclusief reiskosten en exclusief BTW. De benodigde tijdsinvestering om deze functie goed te kunnen vervullen bedraagt ongeveer 35 uur op jaarbasis. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats gericht op de uitvoeringsuren.

Organisatie

Het samenwerkingsverband VO Zuid–Utrecht is een netwerkorganisatie. In nauwe samenwerking met de aangesloten scholen in Zuid-Utrecht organiseert het samenwerkingsverband passend onderwijs in deze regio.
SWV VO Zuid Utrecht is een stichting met een one-tier bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit een uitvoerend-bestuurder en maximaal tien niet uitvoerend-bestuurders. De niet uitvoerend-bestuurders zijn bestuurders van de V(S)O-scholen in de regio. Het bestuur keurt de begroting, het ondersteuningsplan, het jaarverslag en de jaarrekening goed en bewaakt de koers van SWV VO Zuid Utrecht.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband.

Meer informatie

Als deze vacature u aanspreekt en u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u. Stuur ons uw brief en curriculum vitae uiterlijk 5 december via het sollicitatieformulier op deze pagina.

Belangrijke data

 • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 9 december 2021 (digitaal).
 • De gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 13 december 2021 en zal zo mogelijk wel live worden gevoerd.

Organisatie
Samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht
Locatie
Nieuwegein
Omvang
35 uur op jaarbasis
Sluitingsdatum
05-12-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Hans van Willegen

algemeen directeur B&T

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen