Rector Gymnasium Haganum

Voor Stichting VO Haaglanden zoeken wij een rector voor Gymnasium Haganum.

Functieomschrijving

Ben jij een inspirerende en erudiete rector met hart voor academische/gymnasiale vorming? 

Gymnasium Haganum zoekt een rector die continuïteit kan bieden, zichtbaar is in de school en vanuit visie de juiste verbindingen weet te leggen. Een duidelijke leidinggevende die principes heeft en uitdraagt, die de kritische bevlogenheid binnen de school waardeert en samen met medewerkers het beleid koersvast en consequent uitwerkt. Een rector met het Haganum-gevoel, met hoge verwachtingen én aandacht voor het pedagogisch klimaat. 

Strategisch inzicht
Als rector op onze school maak je deel uit van een lerende organisatie die vorm geeft aan toekomstgericht en kwalitatief goed onderwijs, dat bijdraagt aan nieuwsgierige, kritisch denkende en innovatieve wereldburgers. Je hebt vanuit een gezonde dosis ondernemerschap een voortrekkersrol bij de verdere ontwikkeling van de school. Je bent in staat om – in overleg met de medewerkers en leerlingen – een (onderwijskundige) visie te verwoorden die past bij de school en je weet deze effectief om te zetten in beleid. Dit doet een beroep op jouw conceptueel vermogen, je talent voor organiseren en je kennis en vaardigheden op het gebied van veranderprocessen. Je bent besluitvaardig, waardoor je goed in staat bent deze visie niet alleen te ontwikkelen maar ook te implementeren en de gezette stappen in de organisatie te bestendigen. Jij hebt een goed analytisch vermogen en inzicht in de integraliteit van de consequenties van jouw besluiten. 

Coachend leiderschap
Samen met de conrectoren en het hoofd bedrijfsvoering vorm je de schoolleiding. Jouw leiderschap kenmerkt zich door een toegankelijke houding; je biedt ruimte aan de mensen in de organisatie. Je ziet hun individuele krachten en kwaliteiten, maakt hier op positieve wijze gebruik van en laat hen excelleren. Bij het maken van beslissingen neem je de mensen mee en creëer je draagvlak. Je biedt een luisterend oor en weet goed om te gaan met de tegengestelde belangen die soms in een organisatie ontstaan. Vanuit een coachende leiderschapsstijl en visie op strategisch personeelsbeleid weet jij sturing te geven aan de organisatie. 

Sterke en warme persoonlijkheid
Van onze leerlingen verwachten we enthousiasme, nieuwsgierigheid en de inzet om veel met en van elkaar te leren. Datzelfde verwachten we van onze collega’s. Wij zoeken een warm en positief ingesteld persoon, die goed weet om te gaan met een diverse leerlingenpopulatie en een hoogopgeleid docententeam. Gezocht wordt naar een toegankelijke en vertrouwenwekkende persoon, die contact met alle betrokkenen uit de school een belangrijk goed vindt.

Onderwijskundige koers 
Je houdt je, als rector van Het Haganum, bezig met de vormgeving van de onderwijskundige koers van de school. Je zet de onderwijskundige en strategische richting uit voor de komende periode om zo de schoolorganisatie, het onderwijs en de medewerkers zoveel mogelijk te (laten) ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een functie voor 1,0 fte met inschaling in schaal 15 volgens de cao van het voortgezet onderwijs.

Organisatie

Gymnasium Haganum is een openbaar, categoraal gymnasium in het centrum van Den Haag met 830 leerlingen. De school heeft een grootstedelijke, diverse populatie en elke leerling kan op het Haganum zichzelf zijn door de goede sfeer, de respectvolle omgang onderling en het gevoel van gelijkwaardigheid. De leerlingen worden breed opgeleid en de lat ligt hoog. Ook buiten de lessen is er veel te beleven: van vrijdagmiddagactiviteiten als programmeren en het schoolorkest tot de organisatie van de MUN en extra aanbod voor excellente leerlingen. Kenmerkend voor het Haganum is dat leerlingen veel zelf organiseren en verantwoordelijkheden op zich nemen, iets waar niet alleen de leerlingen maar ook medewerkers en ouders trots op zijn.

De organisatiestructuur is recent veranderd van een bredere schoolleiding naar een schoolleiding met rector, conrector en hoofd bedrijfsvoering. Drie jaarlaag-coördinatoren ondersteunen de schoolleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en het onderwijs aan de leerlingen in hun leerjaren.

Het Haganum is onderdeel van de Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden, een stichting met tien scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. De stichting ziet het als haar verantwoordelijkheid zorg te dragen voor onderwijs dat alle jonge mensen de ondersteuning biedt die past bij hun aanleg en ambitie.

Meer informatie

Spreekt deze vacature je aan en herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk zondag 5 december via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Marja de Kruif via 088- 205 16 00. 

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 9 december;
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 13 december en de tweede op 16 december.

Kijk voor meer informatie in de profielschets.

Organisatie
Stichting VO Haaglanden
Locatie
Den Haag
Omvang
1,0
Inschaling
Schaal 15 volgens de cao van het voortgezet onderwijs
Sluitingsdatum
05-12-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen