Rector Maerlant-Lyceum

Voor Stichting VO Haaglanden zoeken wij een rector voor het Maerlant-Lyceum.

Functieomschrijving

Bent u een slagvaardige, verbindende en inspirerende rector, die continuïteit kan bieden? De opdracht zal zijn om vanuit een solide basis de ingezette vernieuwingen te ondersteunen en de bestaande handelingsvrijheid te stimuleren en waar nodig te kaderen. Leest u snel verder!

Uw rol binnen het Maerlant-Lyceum

U vormt samen met de conrector de directie. De directie is belast met het formuleren, het uitvoeren en het monitoren van het beleid van de school, de zorg voor de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijs en het personeelsbeleid en de zorg voor het personeel. De rector is eindverantwoordelijk voor al deze zaken en uiteraard voor de bedrijfsvoering. De rector is ook de eerste gesprekspartner van het bestuur en van externe partners van de school in deze grootstedelijke omgeving en meer specifiek in de wijk Benoordenhout.

De schoolleiding-breed omvat verder een vijftal coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor alle uitvoeringszaken die direct met de leerlingen te maken hebben, zoals de coördinatie van verzuim, het regelen van uitstapjes en reizen en andere leerlingzaken. De coördinatoren sturen een team van mentoren aan. De mentoren onderhouden de contacten met de leerlingen en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers.

De school kent een actieve medezeggenschapsraad, waarin ouders, leerlingen en medewerkers vanuit grote betrokkenheid meedenken over het te ontwikkelen beleid. De rector die wij zoeken is een betrokken persoon, die zich prettig voelt in een sociale, open en laagdrempelige werksfeer en vanuit die sfeer medewerkers inspireert tot het verder ontwikkelen van het onderwijs.

Het Maerlant-Lyceum is een zeer goed aangeschreven school met een rijke geschiedenis, die teruggaat tot 1917. De school valt onder het bestuur van VO Haaglanden. De huidige ruim 1.100 leerlingen komen vooral uit de directe omgeving van het Benoordenhout in Den Haag. Een woonomgeving met goed opgeleide ouders met hoge verwachtingen met wie u een warme band onderhoudt. Ouders en leerlingen zijn veelal ambitieus, betrokken en kritisch en vragen van u een open en gelijkwaardige manier van communiceren.

De Stichting VO Haaglanden bestuurt tien scholen voor openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in de gemeenten Den Haag en Rijswijk. We zoeken een rector die gericht is op samenwerking met de andere scholen van VO Haaglanden en op verschillende portefeuilles een constructieve bijdrage kan leveren aan het rectoren-/directeurenoverleg. De rector legt verantwoording af over het schoolbeleid aan het college van bestuur van VO Haaglanden.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 1,0 fte in schaal 15 van de cao voor het voortgezet onderwijs.

Organisatie

Het Maerlant-Lyceum biedt in een eigentijds monumentaal gebouw kwalitatief goed traditioneel onderwijs aan ruim 1.100 leerlingen. De school straalt openheid en warmte uit; er is breed grote waardering voor de sfeer in de school, het prettige leer- en werkklimaat en de ontspannen omgangsvormen, zowel binnen het jonge, enthousiaste team als tussen leerlingen, medewerkers en ouders. De prestaties van docenten en leerlingen zijn van hoog niveau. De school is uitstekend georganiseerd en de communicatie, zowel intern als extern, staat als een huis.

De missie van Het Maerlant, “kweekvijver voor wereldmakers”, staat niet alleen op papier, maar wordt ook door alle betrokken zo beleefd:
Het Maerlant-Lyceum is een school die duidelijkheid biedt en een veilige en warme omgeving vormt, die leerlingen in staat stelt zichzelf optimaal uit te dagen en te komen tot hoge prestaties op het intellectuele vlak, maar ook op het gebied van persoonlijke groei in de bredere zin. Deze grondhouding sluit aan bij de verwachtingen die ouders hebben van de school. Daarnaast is het Maerlant-Lyceum een school die ook aan de docenten de ruimte biedt voor persoonljke groei, ontwikkeling en initiatief.

De school biedt naast de reguliere lessen een veelheid aan extracurriculaire activiteiten, waarbij er veel ruimte is om verdieping te zoeken op terreinen als gymnasium, het versterkt talenonderwijs en bèta-activiteiten. De betrokken en bevlogen docenten werken in commissies en werkgroepen enthousiast samen met groepjes zeer geïnteresseerde leerlingen. Voorbeelden hiervan zijn robotica, het eco-team en de rijke debatcultuur. De school heeft een schitterende nieuwe mediatheek die de ontwikkeling van nieuwe ideeën stimuleert. En niet in de laatste plaats zijn er (buiten Coronatijd) de reizen voor elk leerjaar.

Bent u nieuwsgierig naar wat medewerkers, ouders en leerlingen van Het Maerlant vinden? Kijkt u dan in de profielschets.

Meer informatie

Bent u enthousiast over deze functie en wilt u solliciteren?
Stuur dan uw brief en curriculum vitae uiterlijk 4 oktober via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kunt u terecht bij Marja de Kruif via 088-205 16 00.

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 7 oktober.
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 12 oktober en de tweede op 27 oktober.
Organisatie
Stichting VO Haaglanden
Locatie
Den Haag
Omvang
1,0 fte
Sluitingsdatum
05-10-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen