Teamleider George Martens School

Voor Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta zoeken wij een teamleider voor de George Martens School. 

Functieomschrijving

Wil jij werken op een lerende, zorgzame en actieve school met een gezellige sfeer en een diverse populatie? Zie jij een mooie uitdaging in het werken aan teamvorming en het creëren van een professionele cultuur? De George Martens School zoekt een teamleider die bevlogen een geborgen en veilige omgeving biedt voor de leerlingen en medewerkers. 

Als teamleider heb je de dagelijkse leiding en de eindverantwoordelijkheid over de locatie. Je bent verantwoordelijk voor onderwijsontwikkelingen en geeft leiding aan het team. Je bent direct leidinggevende van zowel het OP als het OOP en vervult een daadkrachtige rol in de HR-cyclus. Met zicht op de verhuizing naar een nieuwe regionale onderwijscampus in het schooljaar ‘22/‘23, werk je samen met het team aan het verder ontwikkelen van de ingezette koers en zie je erop toe dat de visie van de school gevolgd wordt. Als teamleider heb je oog voor het op orde brengen van de basis en het realiseren van een duidelijke organisatiestructuur die bijdraagt aan rust en regelmaat in de school. Je maakt deel uit van de schoolleiding die de ontwikkelingen richting de campus voorbereidt, werkt nauw samen met de collega teamleiders van de andere locaties en neemt het team van de George Martens School mee in het gehele proces rondom de verhuizing. Je leverteen bijdrage aan het geheel van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, waarbij je verantwoordelijk bent voor meerdere onderwijs- en/of expertteams.

De opdracht 
Als teamleider ga je samen met het team met de volgende ontwikkelingen/uitdagingen aan de slag: 

Teamvorming

 • Het goed zicht krijgen op de interactie binnen het team en het van daaruit verder ontwikkelen van een professionele cultuur, gericht op het samenwerken als zelfverantwoordelijke team. 
 • Vanuit ruimte en vertrouwen sturen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het primaire proces met als uitgangspunt de persoonlijke ontwikkeling van de docent.

Onderwijsontwikkeling

 • Blijven werken aan een sterke basiskwaliteit en een goed pedagogisch klimaat, waarin elke leerling en medewerker zich gehoord en erkend voelt. 
 • Het verder ontwerpen van een stevig, passend en aanvullend onderwijskundig profiel, dat ook op de nieuwe campus goed tot zijn recht komt. 
 • Binnen het pedagogisch klimaat aandacht voor een balans tussen opvoeden en lesgeven. 

Samenwerking in de regio 

 • Ouders actief betrekken bij de deelschool. 
 • Samenwerking met de andere deelscholen van het VO Eemsdelta versterken met oog op de verhuizing naar de nieuwe gezamenlijke campus. 
 • Aandacht voor een optimale samenwerking met ketenpartners zoals de gemeente ten dienste van de leerlingen. 

Profilering 

 • Op basis van een passend en aanvullend onderwijskundig profiel en een goed pedagogisch klimaat werken aan een sterk imago van de George Martens School. 

Interesse? Kijk voor meer informatie in de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 0,8-1,0 fte in schaal 12 conform de cao voor het voortgezet onderwijs. 

Organisatie

De George Martens School is een kleinschalige en gezellige school in Appingedam waar praktijkonderwijs wordt verzorgd voor een diverse populatie van 107 leerlingen en waar tevens de voorziening De Doorstart aanwezig is. Er is veel aandacht voor een zorgvuldige en persoonlijke leerlingbegeleiding en het bieden van een veilige en prettige leeromgeving. De medewerkers staan in deze lerende organisatie open voor ontwikkeling. Het team van 20 medewerkers is gedreven om het onderwijs zodanig uit te voeren dat de leerlingen zich met steeds grotere mate van zelfred- en zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid naar zelfstandigheid kunnen ontwikkelen. Er wordt gewerkt met kleine klassen. Maatwerk en gepersonaliseerd leren zijn in de aanpak kenmerkend: elke leerling volgt een eigen leerroute, die aansluit bij wat hij of zij kan en graag wil. Naast dat de George Martens School een zorgzame en lerende school is, is het ook een actieve school. Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich sociaal, sportief en cultureel ontwikkelen worden er allerlei activiteiten georganiseerd waarbij de nadruk vooral op het doen ligt. Doel is dat alle leerlingen de school verlaten met een diploma, aangevuld met goede branchegerichte (landelijk gecertifieerde) certificaten. Het team is trots dat dit doel voor 95% behaald wordt! 

Samen met twee andere VO Eemsdelta scholen en ROC Noorderpoort Educatie Appingedam gaat de George Martens School het onderwijs in de regio op een gezamenlijke onderwijscampus verzorgen. De campus zal een inspirerende leeromgeving en uitnodigende ontmoetingsplek worden die verbinding tussen onderwijs en de regio realiseert. Het wordt een omgeving voor sport en ontspanning voor alle inwoners van de regio Eemsdelta. Op de campus worden de opleidingen wel samengebracht maar niet samengevoegd. In drie eigen gebouwen zullen de deelscholen apart van elkaar zichtbaar en herkenbaar zijn, met als meerwaarde de nabijheid ten opzichte van elkaar. De onderwijscampus zal naar verwachting in augustus 2022 in gebruik genomen worden. 

Meer informatie

Ben je enthousiast en herken je jezelf in het profiel? 
Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 25 oktober via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Marja de Kruif via 088-205 16 00. 

Belangrijke data:

 • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 3 november. 
 • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vinden plaats op 8 november en de tweede op 17 november.

Organisatie
Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta
Locatie
Appingedam
Omvang
0,8-1,0 fte
Sluitingsdatum
26-10-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen