Twee leden raad van toezicht

Voor Stichting Archipel Scholen gaan wij op zoek naar twee leden voor de raad van toezicht. 

Functieomschrijving

Op 1 september 2022 loopt de benoemingstermijn van twee leden van de raad van toezicht (RvT) van Archipel scholen af. Hierdoor ontstaan twee vacatures. Archipel Scholen wil deze vacatures gelijktijdig vacant stellen en invullen met ingang van het nieuwe schooljaar. Gelet op de profielen van de drie overblijvende leden van de RvT zoekt Archipel Scholen één lid met een marketing achtergrond en één lid met HRM-profiel. 

De volgende aspecten vindt de RvT van Archipel scholen belangrijk bij het toezicht houden:

 • Er is een open en delende cultuur binden de hele organisatie. Vanuit ieders eigen rol en verantwoordelijkheden wordt constructief en kritisch samengewerkt.
 • Informatie om de taken uit te voeren wordt open en tijdig gedeeld. Er is een ‘no surprise’ beginsel waarbij een evenwicht wordt bewaakt tussen ‘trust me’ en ‘prove me’.
 • De RvT zorgt voor regelmatig overleg met de interne stakeholders.
 • De RvT neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid door toe te zien op het realiseren van de maatschappelijke opdracht, de positie van het openbaar onderwijs en het draagvlak in de maatschappelijke omgeving en door verantwoording af te leggen over het gevoerde toezicht.
 • De RvT toont maatschappelijke bewustzijn door prioriteit te geven aan de voorwaarden voor het primaire proces en het primair inzetten van de budgetten daarvoor. Dat impliceert ook terughoudendheid bij vergoedingen en ander budget voor de toezichthouders en transparantie over de beloningsstructuur voor het CvB. 
 • Het toezicht is onomstreden onafhankelijk.
 • De RvT bewaart evenwicht tussen het werken als adviseur voor het CvB (‘critical friend’) en het bewaken van de gepaste afstand in de rol van toezichthouder of goedkeurder ten opzichte van het CvB als eindverantwoordelijke voor de organisatie.
 • Het toezicht is integer. De RvT is eerlijk en transparant in afwegingen en besluitvorming. 
 • De RvT is deskundig, gebaseerd op de profieleisen die gesteld worden. 

Functie-eisen

Van het ene kandidaat-lid RvT wordt gevraagd:

 • kennis/ervaring op het terrein van marketingstrategie en communicatie;
 • ondernemerschap;
 • ervaring als toezichthouder.  

Van het andere kandidaat-lid RvT wordt gevraagd:

 • expertise op het terrein van HRM en organisatieontwikkeling;
 • bestuurlijke/politieke ervaring dan wel ervaring op het gebied van zorg en welzijn;
 • ervaring als toezichthouder;
 • dit kandidaat-lid wordt benoemd op voordracht van de GMR.

Bij de invulling van de vacatures wordt bij voorkeur gezocht naar kandidaten uit de regio.
Bij de invulling van de beide vacatures streeft de selectiecommissie naar complementariteit op terrein van inhoudelijke expertise, stijl en persoonlijkheid van beide kandidaat-leden en de zittende leden van de RvT.

Arbeidsvoorwaarden

De RvT en het CvB overleggen regelmatig met elkaar. Voorts heeft de RvT samen met het CvB jaarlijks overleg met de directeuren, het stafbureau en tweemaal per jaar met de GMR. De RvT bezoekt jaarlijks enkele scholen. 
Alle leden van de RvT ontvangen jaarlijkse een vergoeding vergelijkbaar met de hoogte van de onbelaste vrijwilligersvergoeding. 
 

Organisatie

Archipel Scholen verzorgt het openbaar primair onderwijs voor bijna 2.500 leerlingen op zeventien scholen en een Taal Expertise Centrum met ruim 300 medewerkers in de Zeeuwse gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere. De leerlingen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. 

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in de profielschets. 

Als deze vacature u aanspreekt en u zichzelf in dit profiel herkent, horen wij graag van u. Stuur ons uw brief en curriculum vitae uiterlijk 15 mei 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina.

Gespreksdata
De voorselectiegesprekken vinden plaats in de week van 23 mei.
De eerste selectiegespreksronde voor kandidaten voor de beide vacatures vindt plaats op 31 mei 2022. 

Organisatie
Archipel Scholen
Locatie
Vlissingen
Sluitingsdatum
15-05-2022

Neem voor meer informatie contact op met:

Hans van Willegen

algemeen directeur B&T

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen