Twee leden raad van toezicht

Voor de De Gooise Scholen Federatie zoeken wij twee leden voor de raad van toezicht (portefeuilles Financiën en Onderwijs en Kwaliteit).

Functieomschrijving

De Gooise Scholen Federatie te Bussum zoekt, wegens het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden, twee leden voor de raad van toezicht, waarvan één met expertise op het gebied van financiën en de ander op het gebied van onderwijs en kwaliteit.

Wat bieden we?
De huidige raad van toezicht is gekwalificeerd en betrokken. De leden vormen een goed werkend team, weten elkaar gemakkelijk te vinden en delen met elkaar én met het college van bestuur hun visie op beleid en strategie van de stichting, onderliggende waarden en relevante ontwikkelingen. De raad van toezicht ziet zichzelf in het gesprek met het college van bestuur vooral als inspirator en uitdager en hecht aan een scherp inhoudelijk debat, vanuit een positief kritische houding, met veel ruimte voor de rol van ‘critical friend’.

Portefeuille financiën
De raad zoekt iemand die de financiële portefeuille in de raad voor zijn rekening neemt en die tevens de financiële commissie van de raad van toezicht zal voorzitten.
U dient te beschikken over strategisch inzicht en kritisch-analytisch oordeelsvermogen. Belangrijker: u bent integer en hebt een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. u doet dit werk in de eerste instantie voor de primaire belanghebbenden (leerlingen, ouders, onderwijzend en ondersteunend personeel).
De inwerktijd van het nieuwe lid van deze commissie krijgt zijn beslag in de eerste maanden van 2022. Aanstelling van het nieuwe lid van de raad van toezicht zal idealiter april 2022 zijn.

Portefeuille onderwijs en kwaliteit
De raad zoekt ook iemand die de portefeuille onderwijs en kwaliteit op zich neemt. Voor deze functie beschikt u over ruime kennis van en ervaring in het onderwijsveld, bij voorkeur het voortgezet onderwijs, opgebouwd in een bestuurlijke of eindverantwoordelijke functie. Aanstelling van het nieuwe lid van de raad van toezicht zal idealiter juni 2022 zijn.

Arbeidsvoorwaarden

De leden van de raad van toezicht bij de Gooise Scholen Federatie ontvangen op jaarbasis € 8.353. De vergoeding wordt in de jaarrekening vastgelegd en toegelicht.

Organisatie

De Gooise Scholen Federatie (GSF) is een professionele organisatie waarin acht ambitieuze scholen samenwerken. Het aantal leerlingen ligt rond 7.000. Iedere school heeft een eigen gezicht en geeft op eigen wijze vorm aan uitdagend en betekenisvol onderwijs. De GSF verzorgt onderwijs op algemeen bijzondere grondslag en stelt zich ten doel om toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat leerlingen goed voorbereidt op vervolgonderwijs of arbeidsmarkt en ook op een actieve deelname aan het maatschappelijk leven.

De belofte van de GSF: Verdraaid goed onderwijs. Dit ziet er per leerling, per context anders uit, maar we doen at altijd met respect en plezier. Respect voor onze leerlingen en ouders, respect voor elkaar. Plezier in ons werk en plezier in het samenspel met leerlingen en met elkaar.

Meer informatie

Geïnteresseerd? In de profielschets vindt u meer informatie over de functies en de stichting (o.a. het bestuursmodel en kernwaarden).

Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u versturen via het sollicitatieformulier op deze pagina ter attentie van Hans van Willegen. 

Belangrijke data
Op 17 januari 2022 zult u worden uitgenodigd voor een voorselectiegesprek dat plaatsvindt in diezelfde week. Dit gesprek is online.
De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie wordt gepland in de week van 24 januari 2022 (week 4) en een tweede gesprek in de week van 31 januari (week 5). 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

We zien uw reactie graag uiterlijk 16 januari 2022 tegemoet.

Organisatie
Gooise Scholen Federatie
Locatie
Bussum
Sluitingsdatum
16-01-2022

Neem voor meer informatie contact op met:

Hans van Willegen

senior adviseur en algemeen directeur B&T

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen