Twee locatiedirecteuren

Voor de Protestants Christelijke Organisatie voor opvang en onderwijs in de Gelderse Vallei (PCOGV) zoeken wij twee locatiedirecteuren. 

Functieomschrijving

Wil jij je inzetten voor de ontwikkeling van één doorgaande (leer)lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar en werken aan het versterken van de samenwerking tussen opvang en onderwijs? PCOGV zoekt twee locatiedirecteuren voor kindcentrum De Branding, locatie Veller Barneveld, en kindcentrum De Koningslinde in Nijkerk.

Wat bieden wij? 
In de kindcentra van PCOGV zijn opvang en onderwijs geïntegreerd. De ‘versnippering’ tussen de functies en de aanpak van kinderopvang en basisonderwijs wordt daarmee opgeheven. Op één locatie wordt één doorgaande (leer)lijn ontwikkeld, ingezet en een integrale pedagogische ondersteuning geboden in de ontwikkeling van 0 tot 13 jaar. Klik hier voor meer informatie over PCOGV en lees meer over de organisatiestructuur.

Als locatiedirecteur ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kindcentrum en de kwaliteit van opvang en onderwijs en stuur je de teams als één team voor kinderopvang en onderwijs aan. PCOGV werkt met clusters en voor elk cluster is een clusterdirecteur aangesteld die zich bezighoudt met het versterken van het samen leren en innoveren binnen het cluster en de stichting. Daarnaast ondersteunt en ontzorgt de clusterdirecteur de locatiedirecteur bij de bedrijfsvoering en binnen strategische domeinen. Hierdoor kun jij je met name richten op het primaire proces, waarbij de onderwijskwaliteit, de professionele ontwikkeling van medewerkers en de intensieve samenwerking met ouders centraal staat. Samen met de intern begeleider(s) vorm je het managementteam.

De Branding – locatie Veller Barneveld
Kindcentrum De Branding bestaat uit twee vestigingen: locatie Norschoten en locatie Veller. Op locatie Veller is een vacature ontstaan. In het voorjaar 2020 is deze locatie opengegaan en deze is gevestigd in een prachtig nieuw gebouw, gelegen in een nieuwbouwwijk in Barneveld. Er werkt een jong, daadkrachtig en zelfstandig team dat goed samenwerkt en op elkaar bouwt. Deze goede samenwerking geldt niet alleen voor het team op locatie Veller maar ook voor het team van locatie Norschoten. De kinderen voelen zich veilig en gewaardeerd en er heerst een overzichtelijke en taakgerichte sfeer in het kindcentrum. De Branding is gestart met het werken vanuit het gedachtegoed van Covey. Kinderen leren hun eigen doelen te bepalen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk en ook voor de sfeer in de groep. De school heeft een christelijke identiteit, maar staat open voor kinderen en ouders met een andere (religieuze) achtergrond, zonder de eigen identiteit te verliezen.

Wat ga je doen?
Op De Branding ligt een belangrijke opdracht in het versterken van de verbinding tussen opvang en onderwijs. Met het oog op het bieden van een doorgaande leerlijn wordt er in het kindcentrum hard gewerkt aan de zichtbare en praktische samenwerking tussen opvang en onderwijs. Ook de komende periode wil het team werken aan het realiseren van kortere lijnen in deze samenwerking. Jij speelt hier als locatiedirecteur een belangrijke sturende rol in. Daarnaast is de samenwerking met de andere locatie van De Branding van belang. De twee locaties delen een gezamenlijke visie. Het doel is om elkaar in samenwerking en interne kennisdeling zoveel mogelijk te versterken, maar zeker ook om een eigen koers te ontwikkelen.

De Koningslinde in Nijkerk
De Koningslinde is een kindcentrum gevestigd in een groene omgeving in Nijkerk, in een gezellig en toegankelijk gebouw. Er werkt een hecht en betrokken team dat samen zorgt voor stabiliteit en continuïteit en oog heeft voor het welzijn van elkaar en de kinderen. Het kindcentrum wil een veilige plek zijn waar kinderen, ouders en medewerkers zich gezien en gehoord voelen. Om met elkaar een fijne omgeving te blijven creëren wordt er gewerkt met de kindcentrum-brede aanpak, gericht op het creëren van een omgeving die het ontwikkelen bevordert en het ontstaan van gedragsproblemen zoveel mogelijk beperkt. De Koningslinde werkt vanuit een christelijke identiteit en staat open voor kinderen en ouders met een andere (religieuze) achtergrond, zonder de eigen identiteit te verliezen.

Wat ga je doen?
Bij De Koningslinde ligt er een belangrijke taak in het verder versterken van de eenheid tussen opvang en onderwijs. Er wordt zoveel mogelijk gedacht vanuit één team. Daarnaast ligt er een opdracht in het neerzetten van een heldere communicatielijn, zowel tussen de medewerkers als naar de ouders toe.

Interesse? Kijk voor meer informatie in de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 0,75-1,0 fte. De functie is ingeschaald in D11 met toelage tot D12, volgens de cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

PCOGV biedt opvang en onderwijs aan op 13 kindcentra in de gemeenten Nijkerk, Barneveld en Woudenberg. Meer dan 300 professionals werken samen om ruim 3000 kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren en ondersteunen. 
Door de samenwerking binnen de stichting hebben de afzonderlijke kindcentra de steun van een stevige organisatie. Onze kindcentra bieden kinderen een vertrouwde, veilige en stimulerende plek waar ze kunnen ontdekken, ontmoeten en ontwikkelen op weg naar hun volwassenheid. Kinderen ontwikkelen zich immers altijd en overal op hun eigen manier, tempo en niveau. Dat maakt hen zo bijzonder en uniek. Daar willen wij graag een stimulerende bijdrage aan leveren. Klik hier voor meer informatie over Het Koersplan.

Meer informatie

Ben je enthousiast en wil je je graag inzetten voor een van de twee locaties? 
Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 26 september via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Carmen Piscopo via 088-205 16 00. 

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 1 oktober. 
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie voor De Koningslinde is gepland op 5 oktober en op 12 oktober voor De Branding.
  • De tweede ronde is voor beide functies op 15 oktober 2021 (De Koningslinde in de ochtend en De Branding in de middag).
Organisatie
Stichting PCO Gelderse Vallei
Locatie
Barneveld
Omvang
0,75-1,0 fte
Sluitingsdatum
27-09-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Carmen Piscopo

adviseur werving & selectie

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.