Voorzitter college van bestuur

Voor Stichting GO zoeken wij een voorzitter college van bestuur.

Functieomschrijving

Ben jij een ambitieuze bestuurder die werkt vanuit gedeeld leiderschap, op basis van vertrouwen en stuurt op professionaliteit? Bouw jij aan een ontwikkelingsgericht, plezierig en uitdagend werkklimaat? Heb je zin in de uitdaging een waardevolle implementatie van een fusie te realiseren? Dan is dit vast een mooie functie voor jou!
 

Epke en Doutzen zitten op een school van Stichting GO, een nieuwe organisatie in Friesland met 37 basisscholen. 

Epke en Doutzen wonen in Friesland en gaan samen naar een school van Stichting GO. Naast Epke en Doutzen zijn er ongeveer 3750 andere leerlingen die onderwijs krijgen op scholen van Stichting GO in Harlingen, Súdwest-Fryslân, Fryske Marren, Leeuwarden en Waadhoeke. Zij vinden Stichting GO een heel leuke naam, want ‘GO!’ roep je als je ergens enthousiast over bent en je er graag voor wilt inzetten. Het is ook een grappige puzzel, omdat de letters G en O de beginletters zijn van Gearhing en Odyssee. Dat zijn de twee organisaties waar de scholen nu nog bij horen, maar die op 1 januari 2022 fuseren.

De scholen zijn allemaal heel fijne plekken om naartoe te gaan volgens Epke en Doutzen, omdat ze enthousiaste meesters en juffen hebben. Ze krijgen goed onderwijs en vinden het leuk dat de scholen verschillend zijn. Zij leren namelijk allebei op een eigen manier, net als de andere kinderen, en dan is het fijn een school te kunnen kiezen die past. Epke en Doutzen vinden het belangrijk dat ze een school in de buurt van hun dorp kunnen kiezen. En daar maken zij zich soms zorgen over, want zij horen via het Jeugdjournaal over de sluiting van kleine scholen, dat sommige kinderen minder kansen krijgen en dat er onderwijsachterstanden zijn. 

Epke en Doutzen weten goed wat ze belangrijk vinden! Dat de bestuurder zorgt dat scholen en leerkrachten bij elkaar horen, ook al zijn ze verschillend. Dat de leerkrachten veel blijven samenwerken en onderwijs maken dat ook in de toekomst goed is. Dat de directeuren alles op orde hebben, met geld, schoolgebouwen en andere dingen. Dat kan vast op een slimme manier, als er straks 37 scholen zijn. De bestuurder mag de mensen in Friesland laten weten dat GO-scholen de beste scholen zijn!
 

Kijk voor meer informatie in de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie, de inschaling is in schaal B4 (conform de cao voor bestuurders primair onderwijs).

Organisatie

Stichting Gearhing en Stichting Odyssee fuseren per 1 januari 2022 in de nieuwe 'Stichting GO'. Doel van deze fusie  is het realiseren van continuïteit van breed toegankelijk onderwijs in onze regio, het bouwen aan een sterke en toekomstbestendige organisatie in een veranderende context en het bieden van een krachtige thuisbasis voor scholen.

De scholen ontvangen dagelijkse leiding van meerscholendirecteuren (Odyssee) en onderwijsteamdirecteuren (Gearhing). Zij zijn integraal verantwoordelijk voor de scholen. De twee servicebureaus werken vanaf 1 mei 2021 samen op het servicebureau in Sneek, vanwaar zij de scholen en de organisatie ondersteunen. Het personeel is het belangrijkste kapitaal binnen de organisatie.

De governancestructuur van de stichting is ingericht volgens het two-tier model, met een raad van toezicht en een eenhoofdig college van bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. In juni 2021 worden drie nieuwe leden van de raad van toezicht geworven. Om de onafhankelijke positie van de raad te bevorderen, hebben de nieuwe leden geen sterke banden binnen de huidige twee organisaties. In het startjaar wordt wel per stichting een lid tijdelijk toegevoegd aan de nieuwe raad van toezicht. 

Meer informatie

Op de website van Gearhing en de website van Odyssee staat meer informatie over de twee organisaties. 

Graag ontvangen wij je brief en cv uiterlijk 3 oktober 2021 via het sollicitatieformulier op deze pagina.
Een assessment en een criteriumgericht interview kunnen deel uitmaken van de procedure.

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op woensdag 6 oktober 2021.
  • De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op maandagmiddag 11 oktober.
  • De tweede gespreksronde met de selectie- en adviescommissie vindt plaats op donderdagmiddag 14 oktober.
Organisatie
Stichting GO
Locatie
Sneek
Omvang
1,0 fte
Sluitingsdatum
04-10-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Henk Hendriks

directeur B&T werving & selectie bv

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.