Voorzitter college van bestuur

Voor Elevantio zoeken wij een voorzitter college van bestuur.

Functieomschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan een onderwijsorganisatie in opbouw, die basisonderwijs biedt aan het overgrote deel van de kinderen in het prachtige en cultuurrijke Zeeuws-Vlaanderen? Zie jij een mooie uitdaging in het vormgeven van de samenwerking met kinderopvang en jeugdzorg? Elevantio, een stichting voor 39 basisscholen, zoekt een voorzitter college van bestuur die op ambitieuze wijze samen met het lid college van bestuur verder vorm wil geven aan onze nieuwe onderwijsorganisatie.

Wat bieden wij?
Elevantio is per 1 augustus 2021 ontstaan uit een fusie van vier schoolbesturen. ProBaz, SKO Hulst, Onderwijsgroep Perspecto en Scoba, die in Oost-, Midden- en West-Zeeuws-Vlaanderen openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek en interconfessioneel basisonderwijs bieden, zijn samengegaan in een nieuwe stichting. Een sterk veranderende omgeving door onder andere het dalende leerlingenaantal, veranderende behoeftes van ouders en leerlingen en veranderende wet- en regelgeving zijn belangrijke drijfveren voor de vier stichtingen om de handen ineen te slaan. Als nieuwe organisatie wil Elevantio ervoor zorgen dat er in de regio continu hoge onderwijskwaliteit geboden wordt. Benaderbaarheid, herkenbaarheid en behoud van diversiteit van scholen op basis van lokale, culturele eigenschappen staan daarbij centraal.

De 630 medewerkers bieden goed onderwijs aan 5.500 leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen in de basisschoolleeftijd. Door het omvangrijke aantal arbeidsplaatsen na de fusie speelt Elevantio ook een belangrijke rol in het aanbod van werkgelegenheid in de regio. Dit brengt een grote regionale verantwoordelijkheid met zich mee, waarin jij als voorzitter een cruciale rol speelt.

Het college van bestuur bestaat uit twee leden. Als voorzitter draag je samen met je collega-bestuurder eindverantwoordelijkheid voor de totale onderwijsorganisatie en ben je verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit van de scholen en voor de bedrijfsmatige aansturing van Elevantio. Je vertegenwoordigt de stichting en bent verantwoordelijk voor de samenwerking met ketenpartners. Samen met je collega-bestuurder, de teamleiders en de schooldirecteuren ben je verantwoordelijk voor de (beleids)ontwikkeling van de organisatie en voor het toezien op de uitvoering ervan. Daarnaast stuur je vanuit Axel het bureau onderwijs en bedrijfsvoering aan, bestaande uit de afdelingen HRM, Financiën en facilitair, Onderwijs en kwaliteit en Bestuurs- en managementondersteuning, die elk een eigen teamleider hebben. Het bureau onderwijs en bedrijfsvoering biedt integrale ondersteuning en werkt proactief.

Als voorzitter college van bestuur speel je een belangrijke rol in de implementatie van de fusie en het verder vormgeven van de organisatie. Elevantio zoekt daarom een allround bestuurder die affiniteit heeft met bedrijfsvoering en bekend is met de processen binnen de onderwijssector. 

Interesse? Kijk voor meer informatie naar de wervingsfilm en de profielschets.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie in de schaal B5 (€ 130.000,–) conform de cao voor het primair onderwijs.

Organisatie

Elevantio is een onderwijsorganisatie gevestigd in het prachtige, ruime en natuurrijke Zeeuws-Vlaanderen, die zich wil inzetten voor een continu hoge onderwijskwaliteit in de regio. Het is een netwerkorganisatie met als uitgangspunten: het bieden van ruimte voor identiteit en diversiteit en verantwoordelijkheden op het juiste niveau in de organisatie leggen. Verschillen zijn een kracht. Dit maakt dat de organisatie ieder kind en iedere medewerker een passende plek kan geven. Er wordt gestuurd op verantwoordelijkheden in plaats van op taken en beleid, zodat er ruimte ontstaat voor de professionals om op eigen wijze uitvoering te geven aan besluiten en afspraken. Koers, plannen en ideeën komen in een onderlinge dialoog breed in de organisatie tot stand. Daarbij wordt een ontwikkelingsgerichte cultuur nagestreefd, waarin medewerkers elkaar stimuleren om te blijven leren.

Meer informatie

Ben je enthousiast en spreekt deze uitdagende functie je aan? Stuur dan je brief en curriculum vitae uiterlijk 15 november via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Henk Hendriks via 088 205 16 00. 

Belangrijke data:

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 18 november. 
  • De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 22 november.
  • Het gesprek met de adviescommissie is gepland op 29 november. 
  • Een eventueel tweede gesprek met de selectiecommissie zal plaatsvinden in de week van 1 december. 

Organisatie
Elevantio
Locatie
Axel
Omvang
1,0 fte
Sluitingsdatum
15-11-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Henk Hendriks

directeur B&T werving & selectie bv

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen