Voorzitter college van bestuur

Voor LEV-WN zijn wij op zoek naar een voorzitter college van bestuur. 

Functieomschrijving

Voor Vereniging LEV Scholengroep West Nederland (LEV-WN) – het overkoepelend orgaan voor 26 voluit christelijke scholen, vier in Noord-Holland, twee in Utrecht, twee in Noord-Brabant, drie in Zeeland en vijftien in Zuid-Holland – zoeken wij een voorzitter college van bestuur die op ondernemende en inspirerende wijze ontwikkeling op de scholen stimuleert en op betrokken wijze het effectief samenwerken in de organisatie bevordert.

Ben jij deze verbindende bestuurder en geef jij vanuit vertrouwen leiding aan ontwikkelprocessen? Ben je communicatief sterk, verhelderend en reflectief? Kun je de christelijke identiteit op alle niveaus uitdragen? Lees dan verder en solliciteer!

Wat verwachten we van je?
De nieuwe bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. De scholen kenmerken zich door ‘eenheid in verscheidenheid’ op de volgende gebieden: geografisch (van Axel tot Den Helder), contextueel (van stedelijk tot landelijk) en grootte (3.984 leerlingen en 298 fte aan medewerkers). We zoeken een bestuurder die ruimte geeft aan de ontwikkelingen per school, maar LEV-WN ook als onderscheidende en sterke organisatie positioneert. Een bestuurder die het directieteam verder ontwikkelt en stimuleert in persoonlijk leiderschap. Die vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheden laag in de organisatie legt. Die waarde hecht aan de dialoog met ouders en leerkrachten en de samenwerking met de GMR verder uitbouwt. Die koestert en uitbouwt wat goed gaat: een sterke christelijke identiteit, kwalitatief en inclusief onderwijs. Die hierin van ‘goed’ naar ‘beter’ gaat en het strategisch plan hierbij als leidraad neemt.

Daarnaast geeft de bestuurder leiding aan het compacte bestuurskantoor. Hierbij is het de uitdaging om er voor te zorgen dat er een goede werkverdeling komt tussen de bestuurder, medewerkers van het bestuurskantoor en de directeuren. Mogelijk leidt het kritisch bezien van de huidige situatie tot een herverdeling van de taken. Het gaat hierbij zowel om het werkpakket van de schooldirecteuren als de juiste ondersteuning te organiseren voor de scholen en de bestuurder.

De nieuwe bestuurder neemt het voortouw in de uitdagingen voor de komende tijd: het bestaande en toenemende lerarentekort, de discussie over de positie van christelijk onderwijs en daar waar mogelijk het realiseren van groei. We zoeken een bestuurder die op deze onderwerpen, in gezamenlijkheid met interne en externe stakeholders visie ontwikkelt en uitvoert. Die de externe rol als boegbeeld van LEV-WN met verve kan vervullen in netwerken en samenwerkingsverbanden.

Waar ga je aan werken?
Voor de aankomende periode zijn er vijf ambities voor het onderwijs op de scholen en de medewerkers van LEV-WN geformuleerd.

  1. Een sprankelende identiteit in een veranderende samenleving
  2. Toekomstgericht LEV-onderwijs
  3. LEV-medewerkers zijn bevlogen en veerkrachtig
  4. Fris ondernemerschap
  5. Samen leven

Meer informatie hierover lees je in de profielschets. 

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt gehonoreerd in schaal B5 conform de cao voor bestuurders in het primair onderwijs.

Organisatie

Bij LEV-WN werken we vanuit twee kernwaarden: liefde en vertrouwen. Wij omarmen deze woorden, ze kleuren in alles ons doen en laten. In het Hebreeuws heeft het woord ‘lev’ als betekenis ‘hart’. Daarmee verwijzen wij naar de liefde en het gevoel. Alle collega’s van LEV-WN werken iedere dag vanuit de liefde voor Jezus in het onderwijs en aan de vorming van de leerlingen voor het leven.

Bij LEV-WN geloven wij dat ons onderwijs de ontwikkeling van het kind stimuleert. De inspiratie voor dat onderwijs vinden we in ons geloof in de Here God, met de Bijbel als bron en kompas voor ons leven. Kinderen bereiden we voor op de samenleving van morgen. We vinden het belangrijk dat de kinderen hun van God gekregen talenten en gaven ontwikkelen. Dit doen we met en voor elkaar.

Meer informatie

Spreekt deze functie je aan en herken jij je in dit profiel? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae uiterlijk 12 januari 2022 via het sollicitatieformulier op deze pagina. 
Wij zoeken een actief christen, die de Bijbel als inspiratiebron heeft. Dit is een essentiële voorwaarde en wij zien dit graag terug in je motivatiebrief.

Belangrijke data

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats op 17 of 18 januari 2022.
  • De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op donderdagmiddag 20 januari.
  • Het tweede gesprek met de selectiecommissie en het eerste gesprek met de adviescommissie staan gepland op woensdagochtend 26 januari 2022. 

Organisatie
LEV Scholengroep West-Nederland
Locatie
Alphen aan den Rijn
Inschaling
schaal B5 cao bestuurders PO
Sluitingsdatum
12-01-2022

Neem voor meer informatie contact op met:

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen