Voorzitter en lid raad van toezicht

Voor SKOR gaan wij op zoek naar een voorzitter en lid raad van toezicht.

Functieomschrijving

Sta jij stevig in je schoenen? Ben jij je bewust van de maatschappelijke opdracht van de stichting en je rol daarin? Voor de raad van toezicht zoekt SKOR per 1 februari 2022 een lid raad van toezicht en een (beoogd) voorzitter raad van toezicht. 

Welke algemene kenmerken worden gevraagd van de toezichthouders?
SKOR zoekt toezichthouders die maatschappelijk betrokken zijn en affiniteit hebben met het onderwijs. Je bent teamspeler binnen de raad van toezicht en stelt jezelf, indien gewenst, op als een sparringpartner van het eenhoofdig college van bestuur en je bent bereid om over inhoudelijke thema’s mee te denken. Dit doe je vanuit een helicopterview, waarbij je van buiten je blik naar binnen werpt en goed kunt schakelen tussen alle niveaus van samenwerking. ‘Verbindend’ is daarbij een kernwaarde die je uitdraagt. Je bent open, zichtbaar en transparant en je weet de juiste verbinding te leggen en je gaat aan de hand van het toezichtskader periodiek met stakeholders in gesprek. Daarbij heb je oog voor de diversiteit die de populatie van SKOR kenmerkt. 

Welke kenmerken zijn belangrijk voor het nieuwe lid van de raad van toezicht?
Voor de functie van lid raad van toezicht zoekt SKOR een toezichthouder met een onderwijskundige achtergrond. Je beschikt over een strategische blik en bewaakt daarmee de ingeslagen koers van de stichting. Je kunt een onafhankelijke rol innemen, terwijl jij je verbonden voelt met de stichting.

Wat is belangrijk in de rol van voorzitter van de raad van toezicht?
Als regisseur van het proces van toezichthouden, toon je, mede in het kader van de code goed bestuur in het primair onderwijs (PO raad), verbindende en integrerende kwaliteiten. Je bent in staat om een goede relatie te onderhouden met het CvB en periodiek met de GMR en de directeuren. Je hebt oog voor de ethiek van toezichthouden en het vermogen om op basis van statuur en natuurlijk gezag de voorzittersrol verbindend in te vullen. Je bent rolbewust en besluitvaardig.

SKOR zoekt een beoogd voorzitter die vanaf het voorjaar 2022 al kan meedraaien en in oktober de rol van de huidige voorzitter kan overnemen.

Arbeidsvoorwaarden

De leden en de voorzitter van de raad van toezicht ontvangen een passende vergoeding.

Organisatie

Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland (SKOR) is een onderwijsstichting bestaande uit twaalf scholen in Tiel, Leerdam, Cothen, Beesd en Culemborg, die samen onderwijs bieden aan ruim 2.500 leerlingen. 

SKOR werkt vanuit een heldere visie op onderwijs, kwaliteitszorg en personeel en organisatie. Deze visie is vertaald in het strategisch beleidsplan 2019-2021.

De stichting fungeert als koepel boven de scholen en is de verbindende factor daartussen. De kernwaarden ‘verbindend’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘authentiek’ staan voor SKOR centraal. Binnen de stichting is voldoende ruimte voor verschillen. Scholen krijgen een ruime professionele autonomie geboden om bovenschoolse kaders schoolspecifiek ‘in te kleuren’. Dit geldt voor de vorm en de inhoud van hun schoolconcepten, maar ook voor de wijze waarop scholen hun onderwijs willen organiseren.
De stichting is ervan overtuigd dat de professionele medewerkers het verschil maken voor de ontwikkeling en het leren van leerlingen. SKOR werkt vanuit verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid en daagt medewerkers uit vorm te geven aan hun eigen ontwikkelproces en mee te denken over concrete uitwerkingen. SKOR investeert in een veilige leer- en werkomgeving door middel van deskundigheidsbevordering, belonen van extra inzet, ontwikkelen van leiderschap en het bouwen van netwerken en leergemeenschappen.

Meer informatie

Spreekt deze vacature je aan en herken je je in het profiel van lid of voorzitter? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Reageren kan door je brief en curriculum vitae uiterlijk 24 november te uploaden via het inschrijfformulier op deze pagina. Voor vragen kun je terecht bij Henk Hendriks via 088-205 16 00. 

Belangrijke data: 

  • De voorselectiegesprekken vinden plaats via Teams in de week van 29 november. 
  • De gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op 6 december (middag & avond) in Tiel. 
Organisatie
SKOR
Locatie
Tiel
Salaris
Een passende vergoeding
Sluitingsdatum
24-11-2021

Neem voor meer informatie contact op met:

Henk Hendriks

directeur B&T werving & selectie bv

Profielschets vacature

Bekijk profiel

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer solliciteren.

Deel deze vacature met anderen

Nu delen