2FN – Netwerkbijeenkomst 2022

Tweefasen-netwerk

Netwerkbijeenkomst 2022

De vooraankondiging is per mail en in de map ‘Tweefasen-netwerk’ al gedaan: de Tweefasen-netwerkbijeenkomst van schooljaar 2022-2023 vindt plaats op maandagmiddag 3 oktober. Vanaf 14.00 uur zijn jullie van harte welkom op Open Schoolgemeenschap Bijlmer te Amsterdam.

Op basis van de vragen die gedurende het jaar langs zijn gekomen, stellen we voor de focus te leggen op (de ontwikkeling, uitvoering en actualisering van) een doorgaande leer- (en toets)lijn bij de gamma/zaakvakken. We willen daarmee graag het ontwikkelproces in de secties/vakgroepen belichten. We nodigen jullie dan ook graag uit om één of twee vakcollega’s mee te nemen.

Andere onderwerpen die je van belang vindt om met elkaar op die dag te bespreken, horen we graag, zodat we daarover contact kunnen hebben en ze kunnen opnemen in het programma. Je kunt onderwerpen doorgeven via onderstaand formulier.

De uitnodiging met aanmeldingslink volgt na de zomervakantie.