Onderzoek en evaluatie

Doelgericht, flexibel en afgestemd op uw vragen

Onderzoeken komen in allerlei soorten en maten: actiegericht, wetenschappelijk, evaluatief, ontwerpgericht, fundamenteel, participatief, expertmatig, ‘quick & dirty’, uitgebreid en zorgvuldig. Een ding hebben al deze vormen met elkaar gemeen: ze beginnen bij u als opdrachtgever. U bent immers nieuwsgierig naar hoe iets is of was. Of naar hoe iets zou kunnen zijn.

B&T heeft goed in beeld wat de meerwaarde van deze verschillende vormen van onderzoek is. Ook weten we onder welke condities we ze succesvol kunnen inzetten bij de vragen van onze opdrachtgevers in het onderwijs.

Onze onderzoekskwaliteiten

Ongeacht het type onderzoek zijn er een aantal kwaliteiten die ons kenmerken.

  • B&T heeft brede ervaring in het onderwijs. Dat betekent dat we de thematiek goed kennen en weten hoe de hazen lopen. Omdat wij organisatieadviseurs zijn, is het doen van onderzoek en de kennis die dit kan opleveren an sich niet onze drijfveer. Het gaat ons om de vertaling van de opgedane inzichten naar betekenis voor uw praktijk. Soms is het onderscheid tussen adviesopdrachten en onderzoeksopdrachten lastig te maken, aangezien de aanpak van bijna elke adviesopdracht een onderzoekselement in zich heeft.
  • Een B&T-onderzoeker houdt het doel, zoals afgestemd met de opdrachtgever en verwoord in de offerte of onderzoeksaanpak, goed voor ogen. Wij beschouwen onderzoek altijd als een interventie. De mate waarin het de bedoeling is er een verandering mee te realiseren verschilt echter per opdracht. Een onderzoek kan ook alleen bedoeld zijn om inzicht te verkrijgen in de bestaande situatie.
  • Een B&T-onderzoeker observeert scherp en brengt het eigen oordeel over de effectiviteit van wat er gebeurt op een functionele manier in. Zo bewaken we de kwaliteit van het proces en de interactie. Daarbij verschilt echter de mate waarin we zelf iets hoeven te vinden van wat we onderzoeken.

Onze aanpak

In onze praktijk komen we verschillende soorten onderzoek vaak tegen. Deze brengen we onder in een onderzoekskader. Dit kader helpt ons om de verschillende aanpakken te bespreken, met eigen overwegingen er wel of juist niet voor te kiezen. Ook benoemen we belangrijke stappen in de aanpak en rolverdelingen tijdens het onderzoek. Zo maken we een expliciete en weloverwogen keuze voor een bepaalde aanpak. Hierbij hebben we in de basis twee vragen te beantwoorden:

  1. Is de beoogde opbrengst van het onderzoek het opdoen van inzicht (zoals extra begrip of een evaluatie) over de huidige praktijk of juist een verandering van die praktijk?
  2. In welke mate dient de onderzoeker zelf iets te vinden van de onderzoeksopbrengsten? Bijvoorbeeld bij een evaluatie spreken we een oordeel uit: iets voldoet wel of niet aan de evaluatiecriteria. En bij een ontwerpgericht onderzoek geven we aan of iets volgens onze professionele inzichten al dan niet voldoet. Maar we kunnen ook onderzoek doen zonder dat daarbij om ons oordeel wordt gevraagd. Bijvoorbeeld om beter te begrijpen wat er ergens aan de hand is. Of wanneer we mensen begeleiden om zelf onderzoek te doen.

Onderzoekskwadrant

Wanneer we deze twee basisvragen in een schema zetten, ontstaat onderstaand kwadrant. Dit gebruiken we niet zozeer om een ‘loepzuivere’ keuze te maken, maar wel om een zo goed mogelijk onderzoek in te richten en bewuste beslissingen te nemen. Dat levert een kwalitatief beter resultaat op en het biedt ons de flexibiliteit om in te spelen op uw vragen.
In dit artikel leest u hier meer over.

Contact

Heeft u vragen over onderzoek en evaluatie, wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.