Onderzoek en evaluatie

Doelgericht, flexibel en op maat

Een onderzoek kan actiegericht zijn, wetenschappelijk, evaluatief, ontwerpgericht, fundamenteel, participatief, expertmatig, quick & dirty, uitgebreid en zorgvuldig. Een ding hebben al deze vormen met elkaar gemeen: ze beginnen bij jou als opdrachtgever. Jij bent immers nieuwsgierig naar hoe iets is of was. Of naar hoe iets zou kunnen zijn.

B&T kent de meerwaarde van de verschillende vormen van onderzoek. Ook weten we onder welke omstandigheden we ze succesvol kunnen inzetten.

B&T en onderzoek

  • Omdat wij organisatieadviseurs zijn, is het doen van onderzoek an sich en de kennis die dit kan opleveren niet wat ons drijft. Het gaat om de vertaling van de inzichten naar jouw praktijk. Soms is het onderscheid tussen adviesopdrachten en onderzoeksopdrachten lastig te maken, omdat bijna elke adviesopdracht een onderzoekselement heeft.
  • Een B&T-onderzoeker houdt het doel goed voor ogen. Dat hebben we vooraf met jou afgestemd en staat in de offerte of de onderzoeksaanpak. Onderzoek is voor ons een interventie. Soms wil je er een verandering mee in gang zetten, maar een onderzoek kan ook bedoeld zijn om inzicht te krijgen in de bestaande situatie.
  • Een B&T-onderzoeker observeert scherp en brengt het eigen oordeel over de effectiviteit van wat er gebeurt op een functionele manier in. Zo bewaken we de kwaliteit van het proces en de interactie. Dat betekent dat we niet altijd zelf iets vinden van wat we onderzoeken.

Onze aanpak

De verschillende soorten onderzoek die er zijn hebben we in een onderzoekskader geplaatst. Dit helpt ons bij het bespreken van de verschillende aanpakken en van onze overwegingen om juist wel of niet voor een bepaalde aanpak te kiezen. We benoemen de belangrijke stappen in de aanpak en de rolverdelingen tijdens het onderzoek. Zo kunnen we een expliciete en weloverwogen keuze maken voor een bepaalde aanpak. Twee vragen zijn belangrijk:

  1. Is de beoogde opbrengst van het onderzoek het opdoen van inzicht (zoals extra begrip of een evaluatie) over de huidige situatie of juist een verandering van die praktijk?
  2. Moet de onderzoeker zelf iets vinden van de onderzoeksopbrengsten? Bij een evaluatie spreken we bijvoorbeeld een oordeel uit: iets voldoet wel of niet aan de evaluatiecriteria. En bij een ontwerpgericht onderzoek geven we aan of iets volgens ons al dan niet voldoet. Maar we kunnen ook onderzoek doen zonder dat we een oordeel geven. Bijvoorbeeld wanneer je beter wilt begrijpen wat er aan de hand is. Of wanneer we mensen begeleiden om zelf onderzoek te doen.

Onderzoekskwadrant

Wanneer we deze twee basisvragen in een schema zetten, ontstaat onderstaand kwadrant. Dit gebruiken we om een zo goed mogelijk onderzoek in te richten en bewuste beslissingen te nemen. Dat levert een beter resultaat op. Bovendien kunnen we met het kwadrant beter inspelen op jouw vragen.
In dit artikel lees je er meer over.

Wil je meer weten?

Heb je vragen over onderzoek en evaluatie of wil je van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk? Neem dan contact met ons op.