Ontwikkeling zo optimaal mogelijk maken

“Ik ben onderwijsadviseur”, antwoord ik als mensen me vragen wat voor werk ik doe. Maar wat is dat dan, wat maak je, wat creëer je? Werken als adviseur betekent voor mij dat ik onderwijsprofessionals help om ontwikkelen en leren zo optimaal mogelijk te maken. Door leerlingen kansen te bieden, support te laten voelen, keuzes voor te leggen en uit te dagen een onderzoekende houding aan te nemen. Zaken die voor de professionals zelf óók van belang zijn.

Ik vind het inspirerend om te werken met mensen die het beste uit iedere leerling willen halen, die het onderwijs willen blijven ontwikkelen om dat mogelijk te maken. De uitdaging is om dat wat bewezen werkt, praktisch te helpen toepassen in het onderwijs van nu én morgen.

Expertises

Mijn expertise ligt op het gebied van:

  • Onderwijs- en curriculumontwikkeling: flexibele leerroutes (o.a. Tweefasen-vwo en -havo), leidinggeven aan onderwijsontwikkeling, vernieuwing van leerlijnen, samenhang in vakinhouden, gedifferentieerd onderwijs.
  • Versterking van kwaliteitszorg in het VO en mbo: verzorgen van (in company) opleidingen kwaliteitszorg en van inspiratiesessies rond actuele kwaliteitsthema’s, verbetertrajecten, opbouwen van kwaliteitsbeleid (naast advies ook interim), werken aan kwaliteitscultuur en kwaliteit in verandertrajecten.

Daarnaast ben ik ook inzetbaar voor:

  • coaching (didactisch, leidinggeven aan onderwijsontwikkeling);
  • onderzoek (begeleiding van actie-onderzoek, van leren-in-koppels, op maat ontwikkeling van tevredenheids- en 360°-onderzoek);
  • interim-management(kwaliteitszorg).

Creatief

Wat mij typeert zijn mijn belangstelling en betrokkenheid, en mijn creatieve inslag om zaken anders te belichten. Ik werk onderzoekend, breng verschillende perspectieven in beeld en zoom daarbij in en uit: van helikopterview naar focus op de details, van proces en relatie naar inhoud en resultaat, van theorie naar concretisering in het onderwijs van alledag.

Dirigent

Naast mijn werk voor B&T ben ik koordirigent. Een koor leiden heeft raakvlakken met het advieswerk. In beide rollen houd ik zicht op de grote lijnen en het eindresultaat; het vraagt een duidelijke visie op wat ik wil bereiken. Met aandacht voor details, zonder daarin de rode draad te verliezen. Hoe richt ik het proces in, wat is in deze context maximaal haalbaar met deze mensen en in deze situatie? Ik doe dat op zo’n manier dat de mensen met wie ik werk daar plezier in hebben, energie van krijgen en gemotiveerd zijn. Niet het systeem is leidend, maar de mensen met wie je het resultaat creëert. Mijn werk als onderwijsadviseur en dirigent zijn met elkaar verweven in de manier waarop ik met mensen werk. Wel met steeds andere accenten, in steeds andere contexten, maar vanuit dezelfde passie.