HRM

Strategisch HRM versterkt uw organisatie

Onderwijs wordt gemaakt door de mensen die er werken. Leraren, ondersteunend personeel, management en bestuur geven elke dag het beste van henzelf om goed onderwijs voor leerlingen te verzorgen. Onderwijsorganisaties zijn het meest succesvol als ze gelukkige medewerkers hebben die, allemaal met hun eigen talenten, kennis en expertise, vól gaan voor de doelstellingen van de school en het bestuur. Strategisch HRM gaat uit van HRM als belangrijkste middel van een bestuurder of schoolleider om de strategische ambities te realiseren. 

Naast een helder strategisch beleid, waar medewerkers over kunnen meedenken en zich aan kunnen verbinden, vraagt strategisch HRM om het creëren van een plek waar iedereen zich kan, wil, mag en durft te ontwikkelen. Dit alles in lijn met de ambitie van de organisatie. Dat zorgt voor meer werkgeluk en werkplezier én draagt bij aan het realiseren van uw ambities. Strategisch HR-beleid zorgt ervoor dat uw medewerkers zich vol (kunnen) inzetten om de maatschappelijke opdracht en ambitie van uw organisatie waar te maken.

Daarnaast wordt de arbeidsmarkt binnen de onderwijssector steeds krapper en vergt het steeds meer van besturen en scholen om onderwijstalent te vinden en te behouden. Goed HRM-beleid wordt daardoor steeds belangrijker.

Ondersteuning bij strategisch HRM

Met strategisch HRM-beleid kan uw organisatie de talenten van uw medewerkers optimaal benutten. B&T kan u daarbij ondersteunen. Samen met u maken we een plan om tot concreet strategisch HRM-beleid te komen. Hierbij zijn vier stappen nodig:

  • Helder zicht op de uitgangssituatie van het (s)HRM-beleid (bijvoorbeeld door een nulmeting)
  • Het gezamenlijk ontwikkelen van een HRM-strategie;
  • Implementeren van de HRM-strategie;
  • Borgen van de HRM-strategie.

Versterken van uw HRM

In elke fase kunnen wij (de uitvoering van) uw HRM versterken. Zowel bij de instroom, doorstroom als uitstroom van medewerkers. Zo begeleiden we u graag bij het vinden van de juiste medewerkers. Ook helpen we u om tot beter werkgeverschap te komen, waarbij het talent van de medewerkers in lijn komt met de collectieve opdracht en ambitie. En als u tot de conclusie komt dat een medewerker niet meer in de organisatie past, kunnen we u helpen om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen. Zodat de medewerker een baan kan vinden die past in zijn of haar ontwikkeling.

Wij hebben een breed palet aan dienstverlening op het terrein van (strategisch) HRM. Zo kunt u bij ons terecht voor diensten op het gebied van:

Strategisch HRM-scan

B&T heeft in opdracht van de PO-Raad een strategisch HRM-scan ontwikkeld. Met deze digitale onderzoekstool krijgen bestuurders en HRM-professionals in het primair onderwijs snel zicht op de staat van het strategisch HRM binnen hun organisatie. Er is ook een sHRM-scan voor VO-scholen. Schoolleiders kunnen de scan inzetten om de stand van zaken met betrekking tot HRM in hun gehele organisatie inzichtelijk te maken. 

Gerelateerd nieuws

Strategisch HRM-scan voor PO-besturen

B&T heeft in opdracht van de PO-Raad een strategisch HRM-scan ontwikkeld. Met deze digitale onderzoekstool krijgen bestuurders en HRM-professionals in het primair onderwijs snel zicht op de staat van het strategisch HRM binnen hun organisatie.

12
nov
Een andere kijk op het aantrekken van medewerkers

Hoewel B&T jaarlijks circa 120 werving- en selectieprocedures met succes afrondt, blijkt door de krappe arbeidsmarkt ook weleens dat een klassieke manier van medewerkers werven onvoldoende oplevert. Het kan dan interessant zijn om met een andere blik naar werving te kijken.

31
mei
Innovatief werven bleek een succes voor Ronduit

Bestuurder Jan Zijp van Ronduit zag zich het afgelopen voorjaar voor een moeilijke opgave gesteld: in korte tijd tijdens de lockdown drie nieuwe locatiedirecteuren vinden voor het volgend schooljaar. Met behulp van een bijzondere wervingsprocedure van B&T communicatiecollectief slaagde Ronduit toch in deze missie.

15
sep
Pauline Zwaal-Arora

senior adviseur en directeur B&T werving & selectie