Strategisch HRM versterkt jouw organisatie

Onderwijs wordt gemaakt door de mensen die er werken. Leraren, ondersteunend personeel, management en bestuur geven elke dag het beste van zichzelf om goed onderwijs voor leerlingen te verzorgen. Onderwijsorganisaties zijn het meest succesvol als ze gelukkige medewerkers hebben. Medewerkers die vól gaan voor de doelstellingen van de school en het bestuur, allemaal met hun eigen talenten, kennis en expertise.

Strategisch HRM gaat ervan uit dat HRM het belangrijkste middel is voor een bestuurder of schoolleider om strategische ambities te realiseren. Voor strategisch HRM heb je een helder strategisch beleid nodig waar medewerkers over kunnen meedenken en zich aan kunnen verbinden. Maar strategisch HRM vraagt ook om een plek waar iedereen zichzelf kan, wil, mag en durft te ontwikkelen. Dat zorgt voor meer werkgeluk en werkplezier.

Strategisch HRM-beleid zorgt ervoor dat medewerkers zich vol (kunnen) inzetten om de maatschappelijke opdracht en ambitie van jouw organisatie waar te maken. En zeker nu de arbeidsmarkt in het onderwijs steeds krapper wordt, is een goed HRM-beleid ook belangrijk om onderwijstalent te vinden en te behouden.

Vier stappen

Met strategisch HRM-beleid benut jouw organisatie de talenten van de medewerkers optimaal. B&T kan je begeleiden bij het maken van een plan voor concreet strategisch HRM-beleid. Dit doen we in vier stappen:

  • helder zicht op de uitgangssituatie van het (s)HRM-beleid, bijvoorbeeld door een nulmeting
  • samen een HRM-strategie ontwikkelen
  • implementeren van de HRM-strategie
  • borgen van de HRM-strategie

Versterk jouw HRM

In elke fase kunnen wij (de uitvoering van) jouw HRM versterken. Zowel bij de instroom, doorstroom als uitstroom van medewerkers. Zo begeleiden we je graag bij het vinden van de juiste medewerkers. En bij de stappen tot beter werkgeverschap, waarmee je het talent van de medewerkers in lijn brengt met de collectieve opdracht en ambitie. Als je tot de conclusie komt dat een medewerker niet meer in de organisatie past, begeleiden we je bij het afscheid nemen van elkaar op een goede manier. Zodat de medewerker een baan kan vinden die past bij zijn of haar ontwikkeling.

Je kunt bij ons terecht voor diensten op het gebied van:

Strategisch HRM-scan

B&T heeft in opdracht van de PO-Raad een strategisch HRM-scan ontwikkeld. Met deze digitale onderzoekstool krijgen bestuurders en HRM-professionals in het primair onderwijs snel zicht op de staat van strategisch HRM binnen hun organisatie. Er is ook een sHRM-scan voor VO-scholen. Schoolleiders kunnen die inzetten om inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot HRM in hun gehele organisatie.

Praatplaat Strategisch HRM

B&T werkt bij strategisch HRM-vraagstukken met het veelgebruikte AMOR-model. Hierin draait het om Abilities (bekwaamheden), Motivation (motivatie), Opportunities (mogelijkheden) en Relations (relaties). Op onze praatplaat Strategisch HRM hebben we dit model vertaald in een waterkringloop, waarmee we laten zien wat er gebeurt als je je HRM-beleid al dan niet op orde hebt. Vraag een gratis exemplaar van de praatplaat aan via onderstaande button.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Gerelateerd nieuws

Strategisch HRM-scan voor PO-besturen

B&T heeft in opdracht van de PO-Raad een strategisch HRM-scan ontwikkeld. Met deze digitale onderzoekstool krijgen bestuurders en HRM-professionals in het primair onderwijs snel zicht op de staat van het strategisch HRM binnen hun organisatie.

Een andere kijk op het aantrekken van medewerkers

Hoewel B&T jaarlijks circa 120 werving- en selectieprocedures met succes afrondt, blijkt door de krappe arbeidsmarkt ook weleens dat een klassieke manier van medewerkers werven onvoldoende oplevert. Het kan dan interessant zijn om met een andere blik naar werving te kijken.

Innovatief werven bleek een succes voor Ronduit

Bestuurder Jan Zijp van Ronduit zag zich het afgelopen voorjaar voor een moeilijke opgave gesteld: in korte tijd tijdens de lockdown drie nieuwe locatiedirecteuren vinden voor het volgend schooljaar. Met behulp van een bijzondere wervingsprocedure van B&T communicatiecollectief slaagde Ronduit toch in deze missie.

Vragen?

Pauline Zwaal-Arora
senior adviseur en directeur B&T werving en selectie

Jeroen van Huizen
senior adviseur en directeur Fenom