Opleidingskalender B&T academie

Leergang kwaliteitszorg VO (najaar 2023)

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs vraagt om een volgende stap! De meeste scholen en besturen hebben inmiddels de relevante kengetallen in beeld. Het ManagementVenster biedt belangrijke benchmarkgegevens en op veel scholen wordt Wolf ingezet voor analyses per vakgebied. Er is dus heel veel informatie beschikbaar die de resultaten in beeld brengt. En die helpt sturing te geven aan kwaliteitszorg en uitvoering te geven aan het Bestuursakkoord VO. Ook de manier waarop dat gebeurt, doet ertoe. Daarover publiceerde B&T de boeken ‘Kwaliteitszorg heeft een geest!? Acht principes van strategisch kwaliteitsmanagement’ en ‘De geest uit de fles. Van bureaucratie naar bezieling’.

  19-09-2023
  10:00 – 16:00

  11-10-2023
  10:00 – 16:00

  14-11-2023
  10:00 – 16:00

  13-12-2023
  10:00 – 16:00

Intervisie voor ervaren toezichthouders (2023-2024)

Ontwikkelgericht versterken van effectief intern toezicht

Ben jij een ervaren toezichthouder in het onderwijs en wil je jouw impact binnen de raad van toezicht en richting je bestuur(der) vergroten? Wil je vanuit een waarderend perspectief de effectiviteit van je handelen onder de loep nemen, je kwaliteiten onderzoeken en meer bewust leren inzetten? En tegelijk bouwen aan een netwerk van collega-toezichthouders? Meld je dan aan voor de Intervisie(groep) voor ervaren toezichthouders van de B&T academie.

  21-09-2023
  18:00 – 21:00

  15-11-2023
  18:00 – 21:00

  06-02-2024
  18:00 – 21:00

  22-04-2024
  18:00 – 21:00

Opleiding vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers

Van leider tot schoolleider

Heb jij leidinggevende ervaring en wil je het verschil maken in het basisonderwijs? De Opleiding vakbekwaam schoolleider voor zij-instromers bereidt jou voor op de onderwijspraktijk en leidinggeven aan onderwijsteams.

  22-09-2023
  09:00 – 16:30

Netwerk strategisch bestuurssecretarissen funderend onderwijs (2023-2024)

Een theoretische en praktische verdieping op de rollen en taken van de 'spin in het web'

Bent u op zoek naar aanscherping van uw eigen positionering als bestuurssecretaris? Vraagt u zich af hoe u anderen in uw organisatie beter hun verantwoordelijkheden kunt laten nemen? Wilt u meer grip op uw eigen functie en heeft u behoefte aan theoretische en praktische verdieping? Meld u dan aan voor het Netwerk strategisch bestuurssecretarissen funderend onderwijs.

  28-09-2023
  15:00 – 20:00

  14-11-2023
  15:00 – 20:00

  08-02-2024
  15:00 – 20:00

  14-05-2024
  15:00 – 20:00

Leergang audits, reviews en visitaties in het onderwijs (2023-2024)

Reflecteren met impact

Ben jij (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in jouw organisatie? Of ben je anderszins betrokken bij audits, visitaties of reviews gericht op kwaliteit? Dan is deze nieuwe leergang wellicht interessant voor jou. De B&T academie ontwikkelde de leergang in samenwerking met de PO-Raad, die besturen wil blijven stimuleren zelf audits, visitaties en reviews uit te voeren.

  04-10-2023
  09:00 – 16:00

  01-11-2023
  09:00 – 16:00

  29-11-2023
  09:00 – 16:00

  24-01-2024
  09:00 – 16:00

  06-03-2024
  09:00 – 16:00

  10-04-2024
  09:00 – 16:00

Leergang kwaliteitszorg met ambitie (PO en (V)SO) 2024

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Na het meten van de kwaliteitszorg volgen oordelen en effectief handelen. Twee stappen die in de praktijk vaak het lastigst zijn. Iedereen die zich bezighoudt met kwaliteitszorg weet dat het verbeteren van kwaliteit niet afhangt van getallen maar van menselijke factoren. Hoe zet je dan de volgende stappen? Hoe kunt u daadwerkelijk de kwaliteit beïnvloeden? Daarover gaat deze leergang, die bedoeld is voor iedereen die (mede)verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg.

  19-03-2024
  10:00 – 16:00

  17-04-2024
  10:00 – 16:00

  21-05-2024
  10:00 – 16:00

  19-06-2024
  10:00 – 16:00