Opleidingskalender B&T academie

Netwerk strategisch bestuurssecretarissen funderend onderwijs (2023-2024)

Een theoretische en praktische verdieping op de rollen en taken van de 'spin in het web'

Bent u op zoek naar aanscherping van uw eigen positionering als bestuurssecretaris? Vraagt u zich af hoe u anderen in uw organisatie beter hun verantwoordelijkheden kunt laten nemen? Wilt u meer grip op uw eigen functie en heeft u behoefte aan theoretische en praktische verdieping? Meld u dan aan voor het Netwerk strategisch bestuurssecretarissen funderend onderwijs.

  05-10-2023
  15:00 – 20:00

  14-11-2023
  15:00 – 20:00

  08-02-2024
  15:00 – 20:00

  14-05-2024
  15:00 – 20:00

Introductietraining interim-leiderschap in het onderwijs (2024)

Kennismaking met alle facetten van het interim-werk

Als grootste bureau voor tijdelijke menskracht op bestuurlijk, leidinggevend en stafniveau in het onderwijs, beschikt B&T interim-management over veel expertise in het interim-vak. Die kennis en kunde willen we graag delen in de vorm van een korte, intensieve introductietraining interim-leiderschap in het onderwijs.

  11-01-2024
  09:30 – 16:00

  12-02-2024
  09:30 – 16:00

  25-04-2024
  09:30 – 16:00

Leergang kwaliteitszorg VO (voorjaar 2024)

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitszorg in het voortgezet onderwijs vraagt om een volgende stap! De meeste scholen en besturen hebben inmiddels de relevante kengetallen in beeld. Het ManagementVenster biedt belangrijke benchmarkgegevens en op veel scholen wordt Wolf ingezet voor analyses per vakgebied. Er is dus heel veel informatie beschikbaar die de resultaten in beeld brengt. En die helpt sturing te geven aan kwaliteitszorg en uitvoering te geven aan het Bestuursakkoord VO. Ook de manier waarop dat gebeurt, doet ertoe. Daarover publiceerde B&T de boeken ‘Kwaliteitszorg heeft een geest!? Acht principes van strategisch kwaliteitsmanagement’ en ‘De geest uit de fles. Van bureaucratie naar bezieling’.

  13-03-2024
  10:00 – 16:00

  09-04-2024
  10:00 – 16:00

  15-05-2024
  10:00 – 16:00

  11-06-2024
  10:00 – 16:00

Leergang kwaliteitszorg met ambitie (PO en (V)SO) 2024

Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Na het meten van de kwaliteitszorg volgen oordelen en effectief handelen. Twee stappen die in de praktijk vaak het lastigst zijn. Iedereen die zich bezighoudt met kwaliteitszorg weet dat het verbeteren van kwaliteit niet afhangt van getallen maar van menselijke factoren. Hoe zet je dan de volgende stappen? Hoe kunt u daadwerkelijk de kwaliteit beïnvloeden? Daarover gaat deze leergang, die bedoeld is voor iedereen die (mede)verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg.

  19-03-2024
  10:00 – 16:00

  17-04-2024
  10:00 – 16:00

  21-05-2024
  10:00 – 16:00

  19-06-2024
  10:00 – 16:00

Leergang startende toezichthouders (voorjaar 2024)

Een stevig fundament voor effectief intern toezicht

Bent u een startende toezichthouder in het onderwijs en wilt u snel van waarde zijn voor uw organisatie? Wilt u vaardigheden ontwikkelen om uw effectiviteit te vergroten in uw verschillende rollen als toezichthouder? Meld u dan aan voor de Leergang startende toezichthouders van de B&T academie.

  22-04-2024
  15:00 – 21:00

  27-05-2024
  15:00 – 21:00

  17-06-2024
  15:00 – 21:00