Certificeringen

Certificeringen

B&T is aangesloten bij de ROA, Cedeo- en ISO-gecertificeerd en opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Heeft u vragen over onze certificeringen? Neem dan contact op met Diana Goedschalk.


ROA

B&T is aangesloten bij de Raad van Organisatie-Adviesbureaus en ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance.


CEDEO

B&T organisatieadvies is erkend door Cedeo. Het meest recente klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo is hieronder te downloaden.


CEDEO

B&T interim-management is erkend door Cedeo. Het meest recente klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo is hieronder te downloaden.


CEDEO

B&T werving & selectie is erkend door Cedeo. Het meest recente klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo is hieronder te downloaden.


CEDEO

B&T academie, aanbod coaching is erkend door Cedeo (via B&T organisatieadvies). Het meest recente klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo is hieronder te downloaden.


ISO

B&T is ISO-gecertificeerd. Dit keurmerk (ISO 9001) biedt de gebruiker een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en te verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid. Klanttevredenheid wordt verhoogd door te voldoen aan eisen van klanten, aan eisen van de organisatie zelf, aan wet- en regelgeving en door continue verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 kan door interne en externe partijen (waaronder certificerende instellingen) worden gebruikt om te beoordelen of een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig is. 


CRKBO

Per januari 2011 is B&T opgenomen in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Wij kunnen uw scholingsdagen die aan de Europese btw-richtlijnen voldoen en ontwikkelingsassessments tegen btw-0-tarief uitvoeren.