Onderwijskwaliteit

Breed palet aan dienstverlening

B&T ondersteunt organisaties in het primair onderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo en samenwerkingsverbanden passend onderwijs op tal van manieren bij de ontwikkeling en versterking van de onderwijskwaliteit. Bijvoorbeeld bij de inrichting van uw (bestuurlijke) kwaliteitszorg, het organiseren van feedback op onderwijskwaliteit – in de vorm van audits, reviews of visitaties – de professionalisering van kwaliteitszorgmedewerkers en (midden)management of de uitvoering van tevredenheidsonderzoeken.

Onze visie op zorg voor onderwijskwaliteit biedt scholen en besturen een waardevolle structuur voor het gesprek over wat goed bij uw organisatie past.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van onderwijskwaliteit? Klik hieronder op een button naar keuze en lees meer. Hebt u vragen, wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of wilt u eens van gedachten wisselen over een concreet vraagstuk? Neem dan gerust contact met ons op.